Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Te soovite ...

  • Saksamaal ülikoolis õppida või teadustööd teha
  • Saksamaal koolis õpetada
  • tõendada oma keeleoskust tasemel C2
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab vilunud keelekasutaja tasemel (haritud emakeelekõneleja tase) keeleoskust ning vastab kõige kõrgemale tasemele (C2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...


  • mõistate vaevata praktiliselt kõike, mida Te saksa keeles loete või kuulete.
  • oskate resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ning seostatult edasi anda neis esitatud põhjendusi ja selgitusi.
  • oskate end väljendada spontaanselt, väga ladusalt ja täpselt, eristades ka keerukamate mõttekäikude peenemaid tähendusvarjundeid. 
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom annab välismaistele üliõpilastele õiguse õppida Saksamaa ülikoolides ja kõrgkoolides. Paljudes kohtades kehtib see vajalikku keeleoskust tõendava dokumendina, et õpetada saksa keelt.
Saksamaa Liitvabariigi liidumaad tunnistavad antud eksamit õpetajaametis nõutud keeleoskust tõendava eksamina. Sellekohast teavet jagavad konkreetsete liidumaade vastavad ametiasutused nagu kultuuri-, kooli- või haridusministeeriumid, õpetajakoolituse amet, piirkondlik valitsus või korraldusasutus.

01.01.2012 vahetas Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom välja kolm seni kasutusel olnud eksamit Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ja Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: