Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Te soovite ...

  • Saksamaal õppida või teadustööd teha
  • Saksamaal koolis õpetada
  • tõendada oma keeleoskust tasemel C2
  • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat C2 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) on eksam täiskasvanutele.
See tõendab väga tugevasti edasijõudnud keelevaldamist ja vastab kõige kõrgemale tasemele (C2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

  • oskate vaevata mõista praktiliselt kõike, mida Te saksa keeles loete või kuulete.
  • oskate koguda erinevatest kirjalikest ja suulistest allikatest informatsiooni ning seejuures seostatult edasi anda põhjendusi ja selgitusi.
  • oskate end väljendada sopntaanselt, väga ladusalt ja täpselt ja keerukamate mõttekäikude juures selgitada peenemaid tähendusvarjundeid. 
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom võimaldab välismaistel üliõpilastel juurdepääsu Saksamaa ülikoolidele ja kõrgkoolidele ja paljudes kohtades kehtib see keeleoskust tõendava dokumendina, et õpetada saksa keelt. Saksamaa Liitvabariigi liidumaad tunnistavad eksamit keeleoskuse tõendina õpetajaameti valdkonnas. Informatsiooni selle kohta edastvad volitatud ametiasutused vastavates liidumaades nagu kultuuri-, kooli- või haridusministeeriumid, õpetajakoolituse amet, piirkonna valitsus või Senati valitsus.
 
Alates 01.01.2012 vahetab Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom välja kolm varasemat ekamit Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ja Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Eeldused

  • Eksamit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom soovitatakse alates 18. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom eeldab keeleoskust, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuendale ehk kõige kõrgemale tasemele (C2).
  • Selle tasemeni jõudmiseks vajate – sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest – vähemalt 1000 õppetundi (à 45 minutit).