Laatustandardit

Nuori nainen tekee muistiinpanoja luokassa. Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Laatu. Sana, jonka otamme vakavasti

Vieraan kielen taitoa mittaavat tutkinnot vaativat paljon asiantuntemusta. Goethe-Institut vastaa nimellään, laadunvalvonnallaan ja monivuotisella kokemuksellaan siitä, että vaatimukset täyttyvät.

Harjoitusmateriaalin ovat laatineet saksanopetuksen ja –tutkintojen asiantuntijat. Materiaali saa lopullisen muotonsa Goethe-Institutin keskushallinnossa, Münchenissä. Sitä testataan tutkinto-olosuhteissa ennen sen käyttöön ottoa ja tuloksia arvioidaan niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Tutkintojen järjestäjiä koulutetaan tehtäväänsä keskushallinnossa sekä tutkintopaikkakunnilla.

Mistä tunnistaa hyvän laadun?

Reilu peli

Tutkintojen tulee olla mahdollisimman oikeudenmukaisia eikä osallistujan sukupuolella, etnisellä taustalla tai mahdollisilla rajoituksilla saa olla vaikutusta tutkinnon suorittamiseen.

Pätevyys

Kielitutkinnossa yksin kielellisten kykyjen tulee olla ratkaisevia, ei keskittymiskyvyn, älykkyyden tai osallistujan yleistietojen.

Luotettavuus

Osallistujan suorituksen arvioi aina kaksi henkilöä, mikä takaa erittäin luotettavan tuloksen.

Helppo käytettävyys

Goethe-Institut optimoi tutkintojaan jatkuvasti niiden keston, nykytekniikan käyttömahdollisuuksien sekä niiden järjestämistä koskevien yleisten ehtojen suhteen. 

Yhtenäiset laatukriteerit:

Goethe-Institut on yksi Euroopan kielitutkintojen järjestäjien yhdistyksen (Association of Language Testers in Europe, ALTE) perustajajäsenistä ja mukana kehittämässä kielitutkintojen laatustandardeja ja panemassa niitä täytäntöön.
 
ALTE-yhdistyksen tavoitteita:
  • tutkintotasojen yhtenäistäminen tavoitteena kattava eurooppalaisten kielitutkintojen kansainvälinen hyväksyntä
  • laatukriteereiden yhtenäistäminen koskien tutkintorakenteita, tutkinnon suorittamista, arviointia, todistuksia, tulosten analysointia ja tietojen tallennusta
  • yhteistyö eri projekteissa sekä kokemusten ja asiantuntijatiedon vaihto
2003 ALTE hyväksyttiin kansalaisjärjestönä (NGO) Euroopan neuvoston jäseneksi. Yhdistys toimii sen neuvonantajana, kun on kyseessä suoritusten arviointi ja todistusten antaminen. ALTE sai 2006 myös YK:n asiantuntijajärjestön statuksen.