გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები

eine Frau am Whiteboard © Goethe-Institut
  • A2-C1 გამოცდები
  • გამოსადეგი სავარჯიშოები
  • ოპტიმალური მომზადება

ამ კურსებზე თქვენ გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოემზადებით. თქვენ გაეცნობით  წერითი და ზეპირი გამოცდის შემადგენელ ნაწილებს და ივარჯიშებთ ავთენტური საგამოცდო მასალებით. თქვენ ასევე გაეცნობით  სხვადასხვა სპეციფიურ ხერხებს, რომელთა ფლობაც გაგიადვილებთ გამოცდასთან გამკლავებას.

ჩვენი კურსები მოიცავს A1-C2 დონეებს, კურსის მონაწილეთა ასაკი 16+

გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები A1-C2

ეს კურსები გერმანული ენის A1-C2  დონის შემსწავლელებს აძლევს გოეთეს სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის მომზადების  საშუალებას

გამოცდისთვის მოსამზადებელი სპეციალური კურსები

სპეციალური კურსი Start Deutsch A1

თქვენ გსურთ გააკეთოთ A1 კურსი და კურსის დამთავრებისთანავე გოეთს ინსტიტუტში ჩააბაროთ გოეთეს  სასერტიფიკატო გამოცდა?

B1 დონის გამოცდისთვის მოსამზადებელი ონლაინ კურსი

ეს კურსი შესაძლებლობას გაძლევთ ეფექტურად მოემზადოთ გოეთეს B1 დონის  სასერტიფიკატო გამოცდისთვის. ის განკუთვნილია გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ფლობენ ენას B1 დონეზე.
ენის დონის განმსაზღვრელი ტესტი

შეამოწმეთ თქვენი გერმანული
თუ თქვენ უკვე გაქვთ გერმანული ენის გარკვეული ცოდნა გთავაზობთ ენის ცოდნის განმსაზღვრელ ტესტს. მისი საშუალებით გაიგებთ თუ რა დონეზე ფლობთ ენას. ჩვენ თქვენთან ერთად განვსაზღვრავთ სწავლის მიზანს და შეგირჩევთ შესაფერის კურსს. ყოველგვარი ენის ცოდნის გარეშე ავტომატურად დაიწყებთ A1 საფეხურიდან.

ჩვენ გთავაზობთ C1 და C1.2 კურსებს TestDaF-ის გამოცდისთვის, ასაკი 16+

C1 გამოცდისთვის მომზადება (პირველი ქვესაფეხური)

თქვენ გსურთ გაიაროთ C1 კურსი და კურსის ბოლოს ჩააბაროთ Test DaF-ის გამოცდა?

Prüfungsvorbereitung C1 (2. Teilstufe)

თქვენ გსურთ გაიაროთ C1 კურსი და კურსის ბოლოს ჩააბაროთ Test DaF-ის გამოცდა?

B1 და B2 დონის გამოცდები დიგიტალურ ფორმატში
დიგიტალური გამოცდები ტარდება საგამოცდო ცენტრში ინსტიტუტის ლეპტოპებით, რომლებიც აღჭურვილია გერმანული კლავიატურით. ლეპტოპებზე ტარდება გამოცდის ყველა მოდული - კითხვა, წერა და მოსმენა (ყურსასმენებით). მოდული „ლაპარაკი“ ტარდება გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდილ გამომცდელებთან ერთად.

მთლად ის არ არის, რასაც თქვენ ეძებთ?
თქვენთვის ნამდვილად მოიძებნება შესაფერისი კურსი

კიდევ გაქვთ შეკითხვები? ჩვენ სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას: