ხიდი განათლებისკენ

Studierende lernen gemeinsam © fotolia/Foto: Jacob Lund

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ


გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღება განათლების მაღალი ხარისხისა და სამომავლოდ წარმატებული კარიერის გარანტიაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. საგანმანათლებლო პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" უზრუნველყოფს  გერმანიაში პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას გერმანიაში მოსამზადებელი კურსის გავლის გარეშე.

სიახლეებისაინფორმაციო შეხვედრა

მარტიდან ყოველი თვის 15 რიცხვში 15:00 საათზე გოეთეს ინსტიტუტი გთავაზობთ ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ"  დაინტერესებული პირებისთვის. მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სარეგისტრაციო განაცხადი. შეხვედრის წინა დღეს ელ. ფოსტაზე მიიღებთ ZOOM-ის ბმულს. შეხვედრა ჩატარდება ქართულ ენაზე. 

სარეგისტრაციო განაცხადი

პროგრამა


პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" გერმანიაში სწავლისთვის მოსამზადებელ შემდეგ ონლაინ მოდულებს მოიცავს:

მოდული მოკლე აღწერა
*ენის კურსები (ონლაინ) გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
სპეცკურსი ტერმინოლოგიაში (ონლაინ) ონლაინ კურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში
Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზაე ჩატარდება.
შეთავაზებაშია 7 სხვადასხვა მოდული (მათემატიკა, ინფორმატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ტექნიკა და ეკონომიკა).
TestDaF-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი (ონლაინ) ონლაინ კურსი TestDaF-გამოცდისთვის მოსამზადებლად (კითხვა, მოსმენა, წერა, საუბარი).
Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე ჩატარდება. კურსი
წარიმართება ტრენერების მეთვალყურეობით.
TestAS-ის გამოცდის ფორმატ-ტრენინგი (ონლაინ) ონლაინ კურსი TestAS -ის გამოცდის ფორმატის, სტრუქტურის, შინაარსის, დავალებების გასაცნობად.
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
კურსი წარიმართება ტუტორების მეთვალყურეობით.
გამოცდები TestDaF და TestAS TestDaF-ი არის ენის საერთაშორისო გამოცდა.
TestDaF-სერტიფიკატი მოითხოვება გერმანულ უნივერსიტეტებში ენის ცოდნის დასადასტურებლად.

TestAS-ი ცენტრალური, სტანდარტული უნარ-ჩვევების გამოცდაა, რომელიც მოსწავლის კოგნიტიურ უნარებს აფასებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უმაღლესში სწავლის გასაგრძელებლად. TestAS-ი შედგება ძირითადი ნაწილისა და საგნობრივი მოდულისგან.
ინტერკულტურული ტრენინგი
"Fit für das Studium in Deutschland"
ონლაინ კურსი გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში მოსწავლეების ადაპტაციისათვის.
ფორმატი: Moodle-ის სასწავლო პლატფორმა.
მიმდინარეობს ტუტორების მეთვალყურეობით.

* გერმანული ენის ონლაინ-კურსის საფასური არ შედის პროგრამის ჯამურ ღიერბულებაში.
**პროგრამის მონაწილეებისთვის TestDaF და TestAS გამოცდების ჩაბარება სავალდებულოა. გამოცდების საფასური პროგრამის ჯამურ თანხაში გათვალისწინებული არ არის. (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტის განსაკუთრებულ მოთხოვნებს).

მოდულების წარმატებულად დასრულების შემდეგ, პროგრამის მონაწილეებს შეეძლებათ განაცხადი წარადგინონ გერმანიის პარტნიორ უნივერსიტეტებში.

პარტნიორი უნივერსიტეტები

 • ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი © Ruhr-Universität Bochum

  ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი

 • დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი © UDE/Hardy Welsch

  დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი

 • დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი © Roland Baege/ TU Dortmund

  დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი

 • ბონის რაინის ფრიდრიხ ვილჰელმის უნივერსიტეტი © Volker Lannert

  ბონის რაინის ფრიდრიხ ვილჰელმის უნივერსიტეტი

 • აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი © RWTH Aachen

  აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი

 • ზიგენის უნივერსიტეტი © Universität Siegen

  ზიგენის უნივერსიტეტი

 • ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი © Europa Universität Viadrina

  ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი

 • ბაუჰაუსის უნივერსიტეტი ვაიმარში © Thomas Müller

  ბაუჰაუსის უნივერსიტეტი ვაიმარში

პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ" პარტნიორი უნივერსიტეტები პროგრამის მონაწილეებს ფაკულტეტების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობენ და ყოველწლიურად სპეციალურად მათთვის ადგილების გარკვეულ რაოდენობას გამოყოფენ. უნივერსიტეტები სტუდენტებს სთავაზობენ სამეურვეო პროგრამას, რაც უცხო სასწავლო გარემოსა და უცხო ქვეყანაშო ადაპტაციას უწყობს ხელს. პარტნიორი უნივერსიტეტები ნორდრაინ-ვესტფალენისა და ბრანდერბურგის მხარეებში მდებარეობენ.

პარტნიორი უნივერსიტეტები

კითხვები და პასუხები


პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობები:
 • განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ: 
- მე-10 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას B1-დონეზე (ეხება აზერბაიჯანს, განაცხადის შემოტანა ოქტომბერში) 
- მე-11 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას B1-დონეზე (ეხება სომხეთსა და საქართველოს, განაცხადის შემოტანა ოქტომბერში) 
- მე-11 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას B2-დონეზე (ეხება აზერბაიჯანს, განაცხადის შემოტანა სექტემბერში)
- მე-12 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას B2-დონეზე (ეხება სომხეთსა და საქართველოს, განაცხადის შემოტანა სექტემბერში)    
 • გერმანიაში სწავლის გაგრძელების მაღალი მოტივაცია (სამოტივაციო წერილი)
 • მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში, კონკურსებში, რეგიონალურ და საერთაშორისო პროექტებში
 • მაღალი აკადემიური მოსწრება ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში
 • სოციალური აქტივობა (მოხალისეობრივი საქმიანობა)
 • მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა
 • ზეპირი გასაუბრება

პროგარმისთვის "ხიდი განათლებისკენ" თქვენ დაგჭირდებათ შემდეგი სერტიფიკატები:
 • მე-10 კლასელებისთვის/ B1-სერტიფიკატი (აზერბაიჯანელი მოსწავლეებისთვის) და მე-11 კლასელებისთვის B1-სერტიფიკატი (სომეხი და ქართველი მოსწავლეებისთვის)
 • მე-11 კლასელებისთვის/ B2-სერტიფიკატი (აზერბაიჯანელი მოსწავლეებისთვის) და მე-12 კლასელებისთვის B2-სერტიფიკატი (სომეხი და ქართველი მოსწავლეებისთვის)

დიახ. არასრულწლოვანმა მოსწავლეებმა სასწავლო ვიზის განაცხადის შევსებისას დამატებითი საბუთები უნდა წარადგინონ. . 

პროგრამის ღირებულების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტს დაუკავშირდით. 

გოეთეს ინსტიტუტი გთავაზობთ ენის კურსებს ბავშვებისთვის, მოზარდებისა და ზრდასრულებისთვის. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე:.  ინფორმაცია ენის კურსების შესახებ

TestDaF Logo
© TestDaF Institut
TestDaF ენის გამოცდაა, რომელიც ბარდება პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ" ფარგლებში გავლილი ენის კურსებისა და გამოცდისთვის მოსამზადებელი ონლაინ კურსის გავლის შემდეგ.

უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების მნიშვნელოვანი წინაპირობა ენის ცოდნის დონეა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს B2/C1 დონეს. ამ დონეს დამადასტურებელ მოწმობად ითვლებაTestDaF გამოცდის მე-4 დონე. გამოცდა მოიცავს 4 ნაწილს: კითხვა, მოსმენა, წერა და ლაპარაკი ნარილი. TestDaF გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია გოეთეს ინსტიტუტში ან სხვა საგამოცდო ცენტრში. 

დამატებითი ინფორმაცია TestDaF

TestAS Logo
© TestAS
TestAS-ისთვის მომზადება და ტესტის ჩაბარება პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ" შემადგენელი მნიშვნელოვანი ნაწილია. 

TestAS არის უნარ-ჩვევების ცენტრალიზებული, სტანდარტიზებული გამოცდა. ის ამოწმებს კოგნიტურ შესაძლებლობებს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებელში სწავლისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პროგრამის მონაწილეებმა ამ გამოცდაში მინიმუმ 100 ქულა უნდა დააგროვონ იმისთვის, რომ სწავლა გააგრძელონ ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტში. ტესტი შედგება ძირითადი ნაწილისგან, რომელიც კოგნიტურ შესაძლებლობებს ამოწმებს და დარგობრივი ნაწილისგან შემდეგ სფეროებში"მათემატიკა, ინფორმატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნები" ან "ინჟინერია".   

დამატებითი ინფორმაცია TestAS

TestAS-ის საგამოცდო დავალებების ნიმუშები

მონაწილე ქვეყნები

Studienbrücke world map © Goethe-Institut


კონტაქტი

დოქტ. სიუზან რადვანი
საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის
ენის განყოფილების ხელმძღვანელი
დირექტორის მოადგილე
Suzan.Radwan@goethe.de
ქეთი ტიბუა
საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი
განათლების სფეროში თანამშრომლობის
განყოფილების კოორდინატორი
Keti.Tibua@goethe.de

პარტნიორები


Logo Universitätsallianz Ruhr
© UA Ruhr
Logo Europa-Universität Viadrina
© Europa-Universität Viadrina
Logo RWTH
© RWTH
Logo Uni Bonn
© Universität Bonn
Logo Uni Siegen
© Universität Siegen
Logo Bauhaus-Universität Weimar
© Bauhaus-Universität Weimar
Logo DAAD
© DAAD

Unterstützt durch