გერმანული ენის გამოცდები ციფრული ფორმატით

Ein Mann, eine Frau, ein Mann sitzen einzeln hintereinander an einem Schreibtisch mit aufgeklappten Laptop. Vor den Personen steht eine Lehrkraft. © Goethe-Institut

გერმანული ენის გამოცდა ციფრულ ფორმატში არის:

  • ეფექტური ფუნქციების საშუალებით მომხმარებელზე ორიენტირებული. მაგალითისთვის ის აჩვენებს გამოცდის დარჩენილ დროსა და  შესასრულებელ დავალებებს. გამოცდის მონაწილეს შეუძლია შეცვალოს შრიფტის ზომა. 
  • მოქნილია გამოცდის მიმდინარეობის დროს
  • ზოგავს რესურსებს და არის მდგრადი.

ასეთია გამოცდა ციფრულად

საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი  გთავაზობთ ქვემოთ ჩამოთვლილ გოეთეს სასერთიფიკატო ენის გამოცდებს ციფრული ფორმატითაც

ციფრული გამოცდები ტარდება საგამოცდო ცენტრში ლეპტოპებზე, გერმანული კლავიატურით. გამოცდის მონაწილეები ლეპტოპის მეშვეობით აბარებენ მოდულებს: კითხვა, წერა და მოსმენა ( ყურსასმენებით). მოდული ლაპარაკი კი კვლავ გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდილ და კვალიფიციურ სპეცილისტებთან ბარდება. გამოცდის ჩაბარება სახლიდან შესაძლებელი არ არის.

ციფრული Goethe-Zertifikat B1

© Goethe-Institut

ტუტორიალი კითხვის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი მოსმენის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი წერის მოდულისათვის

ციფრული Goethe-Zertifikat B2

© Goethe-Institut

ტუტორიალი კითხვის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი მოსმენის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი წერის მოდულისათვის

ციფრული Goethe-Zertifikat C1

© Goethe-Institut

ტუტორიალი კითხვის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი მოსმენის მოდულისათვის

© Goethe-Institut

ტუტორიალი წერის მოდულისათვის

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტს.