საბავშვო
და მოზარდთა კურსები

Mädchen in einem Klassenzimmer Goethe-Institut
  • კურსები 8-16 წლამდე
  • ასაკთან შესაბამისი სწავლება
  • თამაშის ელემენტები

ენის აქტიური ათვისება და გამოყენება სხვადასხვა როლებში, ინტერვიუებში და პროექტებში. გაკვეთილები მრავალფეროვანია და მორგებულია ასაკობრივ ჯგუფებზე.

ჩვენი კურსების შემოთავაზება

საბავშვო კურსები 8-11 წლამდე

უცხო ენის სწავლას ადრეულ ასაკში აქვს დადებითი მხარეები. ბავშვები ბუნებით ცნობისმოყვარეები არიან და ყოველთვის უხარიათ სიახლეების აღმოჩენა და მათი აპრობაცია, განსაკუთრებით უცხო ენის სწავლის დროს.

მოზარდთა კურსები 12-16 წლამდე

გერმანული ენის სწავლა გოეთეს ინსტიტუტში ნიშნავს, რომ მოზარდებს აქვთ ენის ათვისებისა და გამოყენების შესაძლებლობა სხვადასხვა სიტუაციებში, პროექტებში და მოზარდებზე მორგებულ სხვადასხვა როლებში.

მთლად ის არ არის, რასაც თქვენ ეძებთ?
თქვენთვის ნამდვილად მოიძებნება შესაფერისი კურსი

კიდევ გაქვთ შეკითხვები? ჩვენ სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას: