საბავშვო
და მოზარდთა კურსები

Mädchen in einem Klassenzimmer Goethe-Institut
  • კურსები 8-16 წლამდე
  • ასაკთან შესაბამისი სწავლება
  • თამაშის ელემენტები

ენის აქტიური ათვისება და გამოყენება სხვადასხვა როლებში, ინტერვიუებში და პროექტებში. გაკვეთილები მრავალფეროვანია და მორგებულია ასაკობრივ ჯგუფებზე.

ჩვენი კურსების შემოთავაზება

საბავშვო კურსები 8-11 წლამდე

უცხო ენის სწავლას ადრეულ ასაკში აქვს დადებითი მხარეები. ბავშვები ბუნებით ცნობისმოყვარეები არიან და ყოველთვის უხარიათ სიახლეების აღმოჩენა და მათი აპრობაცია, განსაკუთრებით უცხო ენის სწავლის დროს.
 

მოზარდთა კურსები 12-16 წლამდე

გერმანული ენის სწავლა გოეთეს ინსტიტუტში ნიშნავს, რომ მოზარდებს აქვთ ენის ათვისებისა და გამოყენების შესაძლებლობა სხვადასხვა სიტუაციებში, პროექტებში და მოზარდებზე მორგებულ სხვადასხვა როლებში.

კიდევ გაქვთ შეკითხვები? ჩვენ სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას: