შემოქმედებითი კომპასი

Creative Compass Georgia Goethe-Institut

„შემოქმედებითი კომპასი“ 4-წლიანი პროექტია და საქართველოს რეგიონული, განსაკუთრებით კი - ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული ქალაქების განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის თანადაფინანსებით ხორციელდება.

პროექტის მთავარი მიზანი საქართველოს რეგიონებში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობაა, რასაც გრანტების, ტრენინგების, შემოქმედებითი სივრცეების შექმნის და სექტორთაშორისი თანამშრომლობის გაღრმავებით განახორციელებს.

დაფინანსების შესაძლებლობები

გამოგვყევით