Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Schools: Future Labs

 © Getty Images

Erasmus+ KA2 
Χρηματοδότηση: 303.592 EUR
Διάρκεια Προγράμματος: 01.09.2014 - 31.08.2017 (ολοκληρωμένο)

Το έργο School: Future Labs δημιουργεί μια νέα προσέγγιση που συνδυάζει την εκμάθηση γλωσσών στα γερμανικά και τα ισπανικά και την εκπαίδευση STEM (μαθηματικά, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές επιστήμες), μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας CLIL.

Το έργο Schools: Future Labs ξεκίνησε από την συνειδητοποίηση ότι οι τρέχουσες πρακτικές στην τάξη όσον αφορά τα μαθήματα STEM, καθώς και τη μελέτη της ισπανικής και της γερμανικής γλώσσας ήταν αναποτελεσματικές. Η έλλειψη συμμετοχής και άμεσης εφαρμογής κατά τη διάρκεια του μαθήματος συχνά οδηγούσε σε απεμπλοκή των μαθητών. Ωστόσο, η ικανότητα επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα, καθώς και το ενδιαφέρον για θέματα STEM, ήταν ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης των μαθητών και  σε έναν βαθμό και για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το Schools: Future Labs βοήθησε τους μαθητές να γοητευτούν από αυτά τα μαθήματα που συχνά απορρίπτουν, να αναζωπυρώσει τα κίνητρα και τον ενθουσιασμό τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων. Μέσω ενός λεπτομερούς συστήματος εφαρμογής και αξιολόγησης, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες και αφοσιωμένους ερευνητές, το έργο διερευνούσε την ικανότητα επιτυχίας μιας μεθοδολογίας διδασκαλίας από κάτω προς τα πάνω, σύμφωνα με τις θεωρίες Action Research και CLIL. Τα θέματα STEM διδάσκονταν παράλληλα με τη γλωσσική μελέτη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εστιάζει στη μάθηση.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του έργου εκτείνεται πέρα από την απλή εφαρμογή και τεκμηρίωση αυτής της νέας μεθοδολογίας. Αντίθετα, ο στόχος της ομάδας του Schools: Future Labs  ήταν να εμπνεύσει την πρόοδο σε παγκόσμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 
Σε αριθμούς
  • 246 μαθητές και 15 δάσκαλοι σε 6 σχολεία συμμετείχαν στο έργο
  • 120 σχέδια μαθήματος αναπτύχθηκαν

Επικοινωνία

Βασιλική Κατσομαλιάρη:Vasiliki.katsomaliari@goethe.de
Πηνελόπη Σωτηροπούλου: Penelope.sotiropoulou@goethe.de

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Goethe- Institut (Δράση 2).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.