Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)
Understanding Commons© Vangelis Patsialos I CC BY 4.0

Η πρακτικη των κοινων

Τι είναι τα κοινά (Commons); Τι σημαίνει κοινωνείν (Commoning); Και πώς μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτό;
 
Το έργο «Η πρακτική των κοινών» προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρακτικό οδηγό για τη δημιουργία και την υλοποίηση μορφών Commoning.
 
Θα μιλήσουμε για τις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε έργα ανοικτά και χωρίς αποκλεισμούς, να αλλάξουμε τις διαδικασίες προς την χρήση των κοινών, να λάβουμε αποφάσεις δημοκρατικά και συνεργατικά  – και να καταστήσουμε τα αποτελέσματα διαθέσιμα ως δημιουργικά κοινά.

Προώθηση στην ιστοσελίδα των κοινών