Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

​Γιώργος Παπαναγιώτου

Γιώργος Παπαναγιώτου, Γενικός Διευθυντής,  thinking

Ο Γιώργος Παπαναγιώτου είναι συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της thinking, όπου από το 2009 ασχολείται με την ανάπτυξη και διαχείριση έργων τεχνολογίας και design εκδοτικών οίκων και πολιτιστικών οργανισμών, υποστηρίζοντας την ψηφιακή τους μετάβαση. Τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος του είναι η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο του βιβλίου, η ψηφιακή αναγνωστική εμπειρία (RX) και τα νέα μοντέλα εκδοτικής παραγωγής. Τα τελευταία δυο χρόνια η thinking συμμετέχει ως επικεφαλής στο project “Book-in-Browser”, ένα έργο έρευνας και καινοτομίας, χρηματοδοτούμενο από τη δράση “Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ” του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας πειραματικής πλατφόρμας ψηφιακών βιβλίων, η οποία προσφέρει εργαλεία ενίσχυσης της αναγνωστικής εμπερίας (RX), πλούσια μεταδεδομένα για τα βιβλία και μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή.