Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Deutsch bewegt!

Συνδιάσκεψη 2024: H Γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα
Φέτος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μια μεγάλη και ποικιλόμορφη συνδιάσκεψη για τη γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα.

Το σύνθημα«Deutsch bewegt!»έχει πολλαπλή συμβολική σημασία. Πολλοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία και στην επιμόρφωση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα συνεργάστηκαν για να προωθήσουν κοινές δράσεις. Θέλουμε να δείξουμε ότι η διδακτική της γερμανικής γλώσσας εξελίσσεται και ότι εμείς, ως διδάσκουσες/οντες, πρέπει να κινητοποιούμε και να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας ώστε να επιτύχουμε μία αποτελεσματική διδασκαλία.

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν σημαντικοί φορείς όπως τοGoethe-Institut Athen, η Ελληνογερμανική Αγωγή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Αυστριακό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας, όπως επίσης καιεκδοτικοί οίκοι της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης, θα συμμετέχουν ηΓερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), η Κεντρική Υπηρεσία για τα Γερμανικά Σχολεία στο Εξωτερικό (ZfA), η Γερμανική Σχολή Αθηνών, καιοι σύμβουλοι εκπαίδευσης της γερμανικής γλώσσας.

Η συνδιάσκεψη θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσει με ένα πολιτιστικό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, θα υπάρξουνδιαλέξεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, εκθέσειςκαιπληροφορίες από εκδοτικούς οίκους. Επιπλέον, θα συμμετέχουντα βιβλιοπωλεία Notos, Γερμανικό ΒιβλιοπωλείοκαιCollibri.

Η διάσκεψη τελεί υπό την αιγίδα τηςΓερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Ποτε: 05. & 06.10.2024, 10:00 - 19:00

Που: Goethe-Institut Athen


ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ