Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Εταίροι και κοινά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα

 © Shutterstock

Το Goethe-Institut Athens επιδιώκει συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποιήσει εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στόχος είναι να συμβάλει στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και της επιτόπιας παρατήρησης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφονται συμφωνίες συνεργασίας και δημιουργούνται από κοινού εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν το 2017 το Goethe-Institut Athen και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι δυο φορείς στοχεύουν στη διαμόρφωση του κατάλληλου μορφωτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων.

Συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν  2023 το Goethe-Institut Athen και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι δυο φορείς θα συνεργαστούν για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με κεντρικούς άξονες την Επιστήμη και την Τεχνολογία, καθώς και θεμάτων που άπτονται των Βιβλιοθηκών τους.