Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1)Απευθείας μετάβαση στη δευτερεύουσα πλοήγηση (Alt 3)Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

DLL Πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης του Goethe-Institut

DLL: DEUTSCH LEHREN LERNEN © Goethe-Institut

Καινοτομο προγραμμα καταρτισης και επιμορφωσης του Goethe-Institut: Μαθαινω να διδασκω Γερμανικα

Το πρόγραμμα „Μαθαίνω να διδάσκω Γερμανικά“ (DLL) θέτει την εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος στο επίκεντρο της προσοχής. Η νέα σειρά κατάρτισης και επιμόρφωσης του Goethe-Institut σχεδιάσθηκε ειδικά για καθηγητές της Γερμανικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας στην πρωτοβάθμια,  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό να συμβάλλει στην πρακτική κατάρτισή τους. 
 

Το πρόγραμμα DLL σχεδιάσθηκε βάσει των καθημερινών αναγκών και προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε καθηγητής στην τάξη. Κλασσικά θέματα όπως η διδασκαλία δεξιοτήτων, γραμματικής και λεξιλογίου, φωνητικής, λογοτεχνίας, οι μορφές και οι τρόποι εργασίας στο μάθημα, εντάσσονται σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προσανατολίζεται στην πράξη.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης και τη διδακτική έρευνα. Μέσω της παρατήρησης από τον καθηγητή τόσο του δικού του μαθήματος, όσο και του μαθήματος άλλων συναδέλφων, μέσω του αναστοχασμού και τέλος μέσω της αναγνώρισης νέων πρακτικών και της εφαρμογής τους, επιδιώκεται η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Με τη βοήθεια βιντεοσκοπημένων αποσπασμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή ερευνητικών πρακτικών εργασιών οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα των δεξιοτήτων τους, να τις αναπτύξουν και να τις εφαρμόσουν πρακτικά στο μάθημά τους.

Επιπλέον η από κοινού επιμόρφωση σε μια διεθνή ομάδα συμμετεχόντων προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με δραστήριους και ενεργούς συναδέλφους γύρω από θέματα διδασκαλίας.

Κάθε ενότητα του προγράμματος DLL διατίθεται σε έντυπη μορφή με ενσωματωμένο το DVD από τον εκδοτικό οίκο Klett-Langenscheidt. Η παρακολούθηση του προγράμματος όμως είναι δυνατή και διαδικτυακά και γίνεται διαδραστικά στην πλατφόρμα εκμάθησης του Goethe-Institut. Έτσι προσφέρεται στους συμμετέχοντες καθηγητές η ευκαιρία να διαμορφώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσής τους απολύτως ευέλικτα, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Στόχος του προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών ή μέσα από τη διδακτική εμπειρία. Στους καθηγητές Γερμανικής παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη άνεση στο μάθημα και να ακολουθήσουν μια διαρκή εξελικτική πορεία με τη βοήθεια των ερευνητικών πρακτικών εργασιών. Με το πρόγραμμα BASIS, το οποίο αποτελείται από έξι ενότητες, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν εκείνες τις ικανότητες, οι οποίες στο Ευρωπαϊκό Προφίλ για την Εκπαίδευση περιγράφονται στο επίπεδο „Basic“. 

Πατώντας εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για:
 • τη διδακτική προσέγγιση του επιμορφωτικού προγράμματος (Fortbildungsdidaktischen Ansatz)
 • το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης (Inhalten des Fort- und Weiterbildungsprogramms).

 
H Ελλάδα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες του Τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία), προσφέρει το πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης DLL. Συντονισμός: Goethe-Institut Athen. Πρόκειται για ένα αποκλειστικά εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά καθηγητές Γερμανικών από τις χώρες του Τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα DLL;
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις ενότητες DLL (DLL 1-6) στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα ευέλικτο, προσωπικό πρόγραμμα και να ορίσουν οι ίδιοι πόσο συχνά και πόσο εντατικά θα ασχοληθούν. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται κυρίως για εργαζόμενους καθηγητές. 
 • Κάθε ενότητα του προγράμματος DLL αποτελείται από στάδια αυτοδιδασκαλίας και από στάδια ανταλλαγής και συνεργασίας με συναδέλφους στην πλατφόρμα εκμάθησης του Goethe-Institut. Κάθε επιμορφωτική ενότητα διαρκεί δώδεκα εβδομάδες.
 • Καταρτισμένοι εκπαιδευτές επιβλέπουν τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσβαση στη διαδραστική πλατφόρμα του Goethe-Institut, ασκήσεις που στοχεύουν στη διδακτική πράξη, διαδικτυακά τέστ, δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών με συμμετέχοντες από τον Τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ενότητα ανέρχεται στους 18.
 • Πρόσβαση σε μια ευρεία βάση δεδομένων με βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα διδασκαλίας. Η δυνατότητα παρακολούθησης αυθεντικού μαθήματος αποτελεί ερέθισμα για την ανάπτυξη νέων διδακτικών πρακτικών.   
 • Οι διερευνητικές πρακτικές εργασίες προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων στην πράξη.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκάστοτε ενότητας αποκτάτε ένα ειδικό πιστοποιητικό του Goethe-Institut. 
Ημερομηνίες διεξαγωγής της επιμόρφωσης:
 
1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
14/01/2021 - 25/04/2021
DLL 2 / 4 / 6 / 10
DLL 2
Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
DLL 4
Aufgaben, Übungen, Interaktion
DLL 6
Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
DLL 10
DaF für Jugendliche
 
2. ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
16/09/2021 - 12/12/2021
DLL 1 / 3 / 5 / 7 / 8
DLL 1
Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
DLL 3
Deutsch als fremde Sprache
DLL 5
Lernmaterialien und Medien
DLL 7
Prüfen, Testen, Evaluieren
DLL8
DaF für Kinder

Δήλωση συμμετοχής στην Ελλάδα

Η δήλωση συμμετοχής είναι δυνατή για όλους τους "κύκλους επιμόρφωσης" ανά πάσα στιγμή και μέχρι 14 ημέρες πριν από την έναρξη της επιθυμητής επιμορφωτικής ενότητας.

Κόστος συμμετοχής: 150 € ανά ενότητα 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα DLL, επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του προγράμματος στην νοτιοανατολική Ευρώπη:

Ηλιάνα Κικίδου
Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
Goethe-Institut Athen 
Τηλ:  + 30-210-36 61 046
E-Mail: Iliana.Kikidou@goethe.de
Το DLL απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ακόμα και χωρίς πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας ή πτυχίο Διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας,  οι καθηγητές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους με ενότητες από τη σειρά DLL.   

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (συνολικό πρόγραμμα ή επιμέρους ενότητες):
 • Πολυετής εμπειρία στη γλωσσική διδασκαλία
 • Πτυχίο Διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 • Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ελληνικής ή ξενόγλωσσης), Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής
 • Εξαιρέσεις γίνονται δεκτές κατόπιν αιτιολογίας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Επιπλέον προϋπόθεση για ενδιαφερόμενους που δεν έχουν τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα: πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον (π.χ. B2-Zertifikat του Goethe-Institut).
 • Διδακτική εμπειρία, πρακτική άσκηση ή παρακολούθηση διδασκαλίας Γερμανικών.
 • Δυνατότητα διαδικτυακής εργασίας περίπου πέντε ωρών ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας   
1. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε μια επιμορφωτική ενότητα DLL 
 • Πολυετής εμπειρία στη γλωσσική διδασκαλία
 • Πτυχίο Διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 • Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ελληνικής ή ξενόγλωσσης), Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής
 • Εξαιρέσεις γίνονται δεκτές κατόπιν αιτιολογίας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Επιπλέον προϋπόθεση για ενδιαφερόμενους που δεν έχουν τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα: πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον (π.χ. B2-Zertifikat του Goethe-Institut).
 • Διδακτική εμπειρία, πρακτική άσκηση ή παρακολούθηση διδασκαλίας Γερμανικών.
 • Δυνατότητα διαδικτυακής εργασίας περίπου πέντε ωρών ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας
2. Όροι πληρωμής
Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή τοις μετρητοίς ή με κατάθεση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα Eurobank.
 
3. Δίδακτρα
Για κάθε ενότητα DLL ισχύει το κόστος που αναγράφεται στη δήλωση συμμετοχής. 
 
4. Υπαναχώρηση και καταγγελία
4.1. Σε περίπτωση που ο δηλών/η δηλούσα δε μπορεί να παρακολουθήσει την επιμόρφωση, ισχύουν για την υπαναχώρηση οι ακόλουθοι όροι:
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησης που δηλώνεται και περιέρχεται σε αυτό το αργότερο μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το Ινστιτούτο παρακρατεί για την κάλυψη του διοικητικού του κόστους το 20% των διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησης που δηλώνεται και περιέρχεται σε αυτό το αργότερο μια ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το Ινστιτούτο παρακρατεί για την κάλυψη του διοικητικού του κόστους το 30% των διδάκτρων.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμετοχής ή διακοπής της παρακολούθησης της επιμόρφωσης δεν υπάρχει αξίωση επιστροφής του καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
4.2. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εγγράφως, με συστημένη επιστολή προς το Goethe-Institut, Ομήρου 14-16, Τ.Θ. 30383 10033 Αθήνα, ή με φαξ στον αριθμό +30 210 3643518, ή με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: bk-athen@goethe.de
 
5. Κατάταξη σε τμήμα
5.1. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται στους 18 (δεκαοχτώ).
5.2. Το Ινστιτούτο δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή του εκπαιδευτή.
5.3. Το Goethe-Institut διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τμήματα όταν δεν πληρείται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Τότε επιστρέφονται ολόκληρα τα δίδακτρα.
 
6. Επιτυχής συμμετοχή και βεβαίωση συμμετοχής
 • Μελέτη της ύλης και επίλυση των ασκήσεων της εκάστοτε DLL ενότητας.
 • Διεξαγωγή και παρουσίαση μιας διερευνητικής πρακτικής εργασίας για την εκάστοτε DLL ενότητα. 
 • Γραπτή περιγραφή της διερευνητικής πρακτικής εργασίας και των αποτελεσμάτων της.    

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το διδακτικό υλικό που χορηγείται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της επιμόρφωσης προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για σκοπούς που δε συνδέονται με τη σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και των συμμετεχόντων. Ιδίως απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να καταστήσουν οι ίδιοι ή μέσω τρίτων το υλικό αυτό προσιτό σε τρίτους σε ηλεκτρονική μορφή και ιδίως κατά τρόπο που να επιτρέπει την φόρτωσή του στον υπολογιστή τους.
 
8. Προστασία δεδομένων
Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων τους από το Ινστιτούτο, η οποία διενεργείται προς τον σκοπό της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, είσπραξης των διδάκτρων και αξιολόγησης των επιδόσεων. Οι συμμετέχοντες παρέχουν επίσης τη συγκατάθεσή τους στο Ινστιτούτο να τους αποστέλλει πληροφοριακό υλικό.
 
9. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια
9.1. Η σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και των συμμετεχόντων διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν κατά τα λοιπά.
9.2. Αρμόδια για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
Ισχύουν οι πιο πρόσφατα δημοσιευμένοι όροι συναλλαγών.
 
Αθήνα, 25/09/2015

DLL
© Goethe-Institut

Επικοινωνία

Ηλιάνα Κικίδου

Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
Goethe-Institut Athen
Τηλ. +30 210 3661046
Iliana.Kikidou@goethe.de