Ενημερωση για σπουδες

Ενημέρωση για σπουδές ©colourbox

Η ενημέρωση για σπουδές και υποτροφίες θα πραγματοποιείται ξανά από τις 22.01.20 και κάθε Τετάρτη.

Η ενημέρωση για σπουδές και υποτροφίες από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) γίνεται από τον Σεπτέμβριο κάθε Τετάρτη από τις 16.00 μμ. μέχρι τις 18.00 μμ. στη Bιβλιοθήκη του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης. 

Για πρακτική εξάσκηση και ειδικότητα παρακαλώ απευθυνθείτε στο:
Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.,
Κτίριο Διοίκησης,
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 997340
 gd@cso.auth.gr
ώρες λειτουργιάς: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00- 14.00.
 

Βασική ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία, υποτροφίες που χορηγεί η DAAD για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενημερωτικού και Συμβουλευτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα:
 www.daad.gr
Τηλ.: +30 210 3608171

Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
Λέκτορες τις DAAD:
Stefan Sadecki
Τηλ. : + 30 2310 997556

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
DAAD - Κέντρο Πληροφόρησης Αθηνών
Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη