Ενημερωση για σπουδες

Ενημέρωση για σπουδές ©colourbox

Η ενημέρωση για σπουδές και υποτροφίες θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται ξανά από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020.

Η ενημέρωση για σπουδές και υποτροφίες από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) θα γίνεται μόνο με ραντεβού κάθε Τετάρτη από τις 16.00 μμ. μέχρι τις 18.00 μμ. στη Bιβλιοθήκη του Goethe-Institut Thessaloniki. Παρακαλούμε επικοινωνείτε στο 2310 889585 για ραντεβού στις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα: 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Παρασκευή: 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.


Για πρακτική εξάσκηση και ειδικότητα παρακαλώ απευθυνθείτε στο:
Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.,
Κτίριο Διοίκησης,
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 997340
 gd@cso.auth.gr
ώρες λειτουργιάς: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00- 14.00.
 

Βασική ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία, υποτροφίες που χορηγεί η DAAD για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ενημερωτικού και Συμβουλευτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα:
DAAD - Κέντρο Πληροφόρησης Αθηνών  www.daad.gr
Τηλ.: +30 210 3608171

Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
Λέκτορες τις DAAD:
Stefan Sadecki
Τηλ. : + 30 2310 997556

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη