Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj ( Alt+1)Idi direktno na drugi stupanj navigacije (Alt 3)Idi direktno na prvi stupanj navigacije (Alt 2)

Iva Čukić
Knjižnice kao zajednička dobra

Buecherregal
Creative Commons 4.0

Koncept zajedničkih dobara, novi modeli upravljanja, korištenja resursa i organizacije uzimaju maha posljednjih godina i postaju nadahnuće za brojne progresnivne ideje i aktere.

Mnogi su primjeri inovacija zasnovanih na ovom konceptu u području javnih prostora, stanovanja, ekologije, znanja i kulture. Iako je mnogo toga do sada učinjeno, poseban izazov predstavlja promišljanje modela zajedničkih dobara za knjižnice, a pogotovo one koje su institucionalizirane.

 

Top