Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj ( Alt+1) Idi direktno na prvi stupanj navigacije (Alt 2)

Iva Čukić
Knjižnice kao zajednička dobra

Buecherregal
Creative Commons 4.0

Koncept zajedničkih dobara, novi modeli upravljanja, korištenja resursa i organizacije uzimaju maha posljednjih godina i postaju nadahnuće za brojne progresnivne ideje i aktere.

Mnogi su primjeri inovacija zasnovanih na ovom konceptu u području javnih prostora, stanovanja, ekologije, znanja i kulture. Iako je mnogo toga do sada učinjeno, poseban izazov predstavlja promišljanje modela zajedničkih dobara za knjižnice, a pogotovo one koje su institucionalizirane.

 

Top