Adatvédelem

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és a német adatvédelmi törvények – különösen a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) – értelmében a www.goethe.de weboldal („honlap” vagy „weboldal”) üzemeltetőjeként a Goethe-Institut e.V., 80333 München, Oskar-von-Miller-Ring 18. („Goethe-Institut” vagy „Mi”) minősül adatkezelőnek a weboldal felhasználói („Ön”) személyes adatai vonatkozásában.

Tartalomjegyzék

 1. A HONLAP IGÉNYBEVÉTELE TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁRA
 2. ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A SZERZŐDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
 3. REGISZTRÁCIÓ ÉS GOETHE.DE FIÓK
  a) A személyére vonatkozó adatok és az Ön által előállított tartalmak
  b) Személyre szabott marketing
  c) Az adatok közzététele
  d) Adatcsere a nyelvtanfolyam-kezelő rendszerünk és az Ön Goethe.de fiókja között
  e) Törlés
 4. 4. Google Recaptcha és Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERÉS CÉLJÁRA
  a) Postai reklám
  b) E-mail-hírlevél
 6. SÜTIK
 7. WEBELEMZÉS
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords és Google konverziókövetés  
  d) Google Analytics Remarketing
  e) Facebook Pixel
  f) Bing hirdetések
  g) LINKEDIN INSIGHTS szolgáltatás
 8. KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK
  a) Facebook, Twitter, Instagram és VKontakte közösségi médiabővítmények és widgetek használata a Shariff-féle megoldás alkalmazásával
  b) Spotify és Soundcloud widgetek alkalmazása
  c) Közösségi hálózatok tartalmainak beágyazása és ábrázolása
  d) YouTube és Vimeo Video bővítmények
  e) Online jelenlétünk a közösségi oldalakon   
  f) Közösségi media felügyelete
 9. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FELEK RÉSZÉRE
  a) Adattovábbítás a Goethe Intézetek részére
  b) Adattovábbítás a központi vizsgatár részére
 10. ADATBIZTONSÁG
 11. AZ ÖN JOGAI, ELÉRHETŐSÉG
 12. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG  Tiltakozáshoz való jog

A Goethe-Institut rendkívül komolyan veszi az Ön adatainak védelmét. A jelen adatkezelési tájékoztatóval transzparens módon szeretnénk tájékoztatni arról, milyen személyes adatokat („az Ön adatai”) gyűjtünk, kezelünk és dolgozunk fel abban az esetben, ha felkeresi online felületeinket, és/vagy igénybe veszi a Goethe-Institut internetes ajánlatait.   

1. A HONLAP IGÉNYBEVÉTELE TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁRA

Honlapunkat anélkül is felkeresheti, illetve internetes ajánlataink közül néhányat anélkül is igénybe vehet, hogy a személyére vonatkozó adatokat kellene megadnia. A weboldalak megnyitásakor a webszerver automatikusan ún. szervernaplófájlokban tárolja a hozzáférési adatokat, például a lekérdezett fájl nevét, az utoljára felkeresett weboldal nevét, a lekérdezés dátumát és időpontját, a használt böngészőre vonatkozó adatokat, a továbbított adatmennyiséget, az IP-címet, a lekérdező szolgáltató nevét stb. A megbízásunkból végzett adatkezelés keretében harmadik szolgáltató végzi számunkra a tárhely biztosítására és a honlap megjelenítésére vonatkozó szolgáltatásokat. A szóban forgó szolgáltató székhelye az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamában található.

Ezenfelül az online felületeink gyorsabb betöltése érdekében ún. Content Delivery Network tartalomkézbesítési hálózatot („CDN”) veszünk igénybe, melynek során honlapunk egy CDN-szolgáltató webszerverén keresztül érhető el, amely cég adatfeldolgozási szerződés keretében végzi tevékenységeit számunkra. Ennek megfelelően a szolgáltató webszerverein is sor kerül hozzáférési adatok gyűjtésére.

A hozzáférési adatokat 7 napig tároljuk. Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal zavartalan működésének biztosítása érdekében, hibaelemzés céljából értékeljük ki. A CDN-szolgáltató igénybevétele és a fent leírt eljárás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, ahhoz fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, hogy ajánlatunk megfelelően legyen megjeleníthető.
 

 2. ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A SZERZŐDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha Ön azokat kapcsolatfelvétel keretében (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben), felhasználói fiók („Goethe.de fiók”) regisztrációja során vagy jelentkezés, például tanfolyamra vagy vizsgára jelentkezés keretében közli velünk. Az, hogy a részleteket tekintve milyen adatok gyűjtésére kerül sor, illetve hogy mely adatok megadása kötelező vagy önkéntes, az adott adatbeviteli űrlapon látható.

Az Ön által megadott adatokat ezekben az esetekben az adott szerződés végrehajtása érdekében gyűjtjük és kezeljük, azaz például a nyelvtanfolyammal vagy az azt követően tervezett vizsgával kapcsolatos szintfelmérő teszt lebonyolításához, valamint megkeresései ügyintézéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. Amennyiben Ön e körben kifejezetten hozzájárult a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges adatkategóriák kezeléséhez, úgy egészségügyi adatait (pl. allergiák) kizárólag az Ön számára a hozzájárulás megadása alkalmával megjelölt célból gyűjtjük.

Az adott szerződés teljes körű lebonyolítása vagy felhasználói fiókja törlése után megszüntetjük adatainak további felhasználását, majd az adó- és számviteli törvények szerinti megőrzési határidők letelte után töröljük azokat. Amennyiben egyes adatokra nem vonatkoznak az adó- és számviteli törvények szerinti megőrzési kötelezettségek, úgy azokat közvetlenül az adott szerződés lebonyolítása után töröljük. Ettől eltérő helyzet csak akkor állhat fenn, amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához, vagy az adatok ezt meghaladó olyan felhasználására tartjuk fenn a jogot, amelyet a jogszabályok megengednek, és amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

A fentieken felül a tanulói felületünkkel összefüggő fiókadatait a használat befejezésétől számított három év elteltével töröljük.


Adatok továbbítása a szerződés lebonyolítása céljából

A tanfolyamokra és vizsgákra való jelentkezés keretében személyes adatait központi nyelvtanfolyam-kezelő rendszerünkben kezeljük, amelyhez főszabály szerint más Goethe Intézetek is hozzáférnek, kivéve, ha az ilyen hozzáférést helyi jogszabályok tiltják. Ez a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, a tanfolyamokra való jelentkezés során az érvényes adatok megadásához és a megfelelő adatsorokhoz fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez. Arra az esetre, ha ebben a körben személyes adatok kezelésére az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban kerülne sor, az adatok védelme érdekében – a GDPR 46. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő garanciaként – az EU általános adatvédelmi kikötéseiben állapodtunk meg az érintett Goethe Intézetekkel.

A szerződés teljesítéséhez adatait továbbítjuk a szállítással megbízott cég részére, amennyiben az a megrendelt áruk szállításához vagy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. Attól függően, hogy melyik fizetési szolgáltatót választja ki a megrendelési folyamat során, a fizetések lebonyolítása érdekében az erre a célra gyűjtött fizetési adatokat továbbítjuk a fizetéssel megbízott hitelintézet és adott esetben az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltató, illetve a kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatás részére. A kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatók ezeket az adatokat részben maguk is gyűjtik, amennyiben fiókot hoz létre náluk. Ebben az esetben a megrendelési folyamat során a belépési adataival be kell jelentkeznie az adott pénzforgalmi szolgáltatónál. Ebben az esetben erre az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója irányadó. A webáruházunkon keresztüli jelentkezés esetén az Ön által megadott fizetési adatok közvetlenül a megbízott pénzforgalmi szolgáltatóhoz kerülnek. Mi egyetlen időpontban sem rendelkezünk hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz.

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató az Ön személyes adatait a fizetés lebonyolítása érdekében – például bankkártyával történő fizetés esetén – a GDPR 4. cikkének (7) pontja szerinti adatkezelőként kezeli, az Ön rendelkezésére bocsátjuk a pénzforgalmi szolgáltató által a GDPR 13. és 14. cikke szerint feltüntetendő információkat.
Ez az információ itt és itt találhatók.

Az Önnel kötött szerződéseink végrehajtásának keretében – például nyelvtanfolyamok nyújtásával – az Ön adatait részben olyan szolgáltatók felé továbbítjuk, amelyek azokat megbízásunkból, a Goethe-Institut és az adott szolgáltató között fennálló szerződés keretében feldolgozzák. Ilyen szolgáltató lehet például egy olyan szoftver szolgáltatója, amelyet a Goethe-Institut a szerződés lebonyolításához használ.   

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS GOETHE.DE FIÓK

Ha hozzászólásokat vagy bejegyzéseket tesz közzé, más felhasználókkal kommunikál, online tanfolyamainkon vesz részt, tanulói felületeinket használja, termékeket vásárol webáruházunkban, digitális anyagokat kölcsönöz ki, valamint tanfolyamokra vagy vizsgákra jelentkezik, vagy online szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni hagyományos könyvtárainkban (könyvek keresése vagy előjegyzése, meghosszabbítása stb.), akkor ehhez regisztráció és „Goethe.de fiók” létrehozása szükséges. A regisztrációhoz kezeljük az Ön bejelentkezési adatait (e-mail-cím és jelszó), amelyekkel hozzáférhet a Goethe-Institut személyre szabott ajánlataihoz, valamint az Ön által megadott hozzájárulásokat, továbbá országát és az Ön által előnyben részesített nyelvet.   

a) A személyére vonatkozó adatok és az Ön által előállított tartalmak
Als Pflichtangaben sind im Rahmen der Erstellung des Goethe.de-Kontos nur diejenigen Daten vorgesehen, die wir Kötelező adatként a Goethe.de fiók létrehozásakor csak azokat az adatokat kell megadni, amelyekre feltétlenül szükségünk van ajánlataink vagy az esetlegesen Önnel fennálló szerződéses jogviszony lebonyolításához.

Az Ön által megadott adatokat a jelen felhasználási szerződés lebonyolításának keretében kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint:
 • a Goethe.de fiók létrehozására irányuló kérelme ellenőrzéséhez,
 • az Ön által igénybe vehető díjmentes szolgáltatások nyújtásához (blogok, fórumok, kommentelési funkció, bemutatkozás, közösségek, chat-beszélgetések stb.),
 • az Önnel kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez (online tanfolyamok, tanulói felület és digitális anyagok biztosítása kölcsönzés keretében, termékek szállítása webáruházunkból, tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása, könyvtári kölcsönzésről szóló szerződések).
Ön önkéntesen megadhat további adatokat a személyére vonatkozóan (ún. „user generated content”), például fényképet, szövegeket blog- vagy fórumbejegyzések, hozzászólások formájában stb. Az, hogy a részleteket tekintve milyen adatok gyűjtésére kerül sor, valamint hogy mely adatok megadása kötelező vagy önkéntes, az adott adatbeviteli űrlapon látható. Az önkéntesen megadott adatok kezelésének célja a felületünkön megvalósuló sokszínű eszmecseréhez fűződő, elsőbbséget élvező, jogos érdekünk érvényesülése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.  

b) Személyre szabott marketing
A fentiek mellett az Ön által a felhasználói fiókjában megadott adatokat marketingcélokból is felhasználjuk a honlapunk és internetes ajánlataink személyesen Önre szabott kialakítása érdekében, például személyes nyitóoldal vagy olyan profilterület kialakításához, ahol Önnek megfelelő ajánlatokat mutatunk be. Ez az ajánlataink optimális bemutatásához fűződő, elsőbbséget élvező, jogos érdekeink érvényesítését szolgálja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.  

c) Az adatok közzététele
A Goethe.de fiók használata során közzétett adatai részben más felhasználók számára is láthatók. Ezek közé tartozik például az Ön neve, illetve felhasználóneve, hozzászólásai – a létrehozás időpontjával együtt –, csoporttagságai, ismerősei, tanulói listái, fájljai, online státusza, értékelései, tagsága időtartama, neme és a vendégkönyvekbe írt bejegyzései. Az adatok közzététele a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében ahhoz szükséges, hogy rendelkezésére tudjuk bocsátani a felületünk szerződésben meghatározott funkcióit.
 

 
d) Adatcsere a nyelvtanfolyam-kezelő rendszerünk és az Ön Goethe.de fiókja között

Annak érdekében, hogy a tanfolyam- és vizsgakezelő rendszerünk hozzáférhessen az Ön Goethe.de fiókjában rögzített információkhoz és eredményekhez, adatcserére (ún. „pairing”) kerül sor a tanfolyam- és vizsgakezelő szoftverünk és az Ön Goethe.de fiókja között. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, az adatsorok összekapcsolásához fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja annak érdekében, hogy a törzsadatok egységes kezelését tegyük lehetővé, egyúttal azon tanfolyamok és vizsgák áttekintésének honlapunkon történő megjelenítését is, amelyekre Ön jelentkezett.  

e) Törlés
Amennyiben nem erősíti meg regisztrációját 7 napon belül, úgy Goethe.de fiókját a regisztráció során megadott adatokkal együtt töröljük. Amennyiben megerősíti a regisztrációját, úgy felhasználói fiók jön létre a fentiekben leírtak szerint. Ez nem vonatkozik a webáruházban történő jelentkezés keretében létrehozott Goethe.de fiókokra. Ezek tartósan megmaradnak, amennyiben Ön nem kéri törlésüket. Goethe.de fiókjának és az abban rögzített adatainak törlését bármikor kezdeményezheti az alul található elérhetőségre küldött üzenettel vagy a felhasználói fiókban található, erre a célra szolgáló funkción keresztül.  


4. Google Recaptcha és Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA

Az online űrlapjainkkal elkövetetett visszaélések, valamint a kéretlen üzenetek elleni védelem érdekében a honlapon található néhány űrlapunkon a Google reCAPTCHA szolgáltatást használjuk. A kézi adatbevitel ellenőrzésével ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy automatizált szoftver (ún. „bot”) végezzen rosszindulatú tevékenységeket a weboldalon. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, a weboldalunk visszaélésekkel szembeni védelméhez, valamint az online jelenlétünk zavartalan megjelenítéséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja.

A Google reCAPTCHA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) szolgáltatása. Arra az esetre, ha információkat a Google USA-ban található szervereire továbbítanak, és ott tárolnak, a Google LLC céggel az Európai Bizottság által ebből a célból kiadott általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg, annak érdekében, hogy az Ön adatainak harmadik országba történő továbbítása során biztosított legyen az adatvédelem megfelelő szintje. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás másolatát. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon az alább megnevezett elérhetőségekhez. A Google reCAPTCHA a weboldalon elhelyezett kód, ún. JavaScript segítségével az ellenőrzés keretében olyan módszereket, pl. sütiket alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A weboldal Ön általi használatáról automatikusan gyűjtött információk – ideértve az Ön IP-címét is – általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, és azokat ott tárolják. Emellett a Google reCAPTCHA a Google szolgáltatásai által az Ön böngészőjében tárolt más sütiket is kiértékel.

Google reCAPTCHA verwendet mittels eines in der Webseite eingebundenen Codes, einem sog. JavaScript, im Rahmen der Überprüfung Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website einschließlich Ihrer IP Adresse werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Daneben werden andere, durch Google Dienste in Ihrem Browser gespeicherte Cookies durch Google reCAPTCHA ausgewertet.

Személyes adatok kiolvasására az adott űrlap beviteli mezőiből vagy tárolásukra nem kerül sor. A Google adatkezelési irányelveivel kapcsolatos további információk a www.google.com/policies/privacy/ címen találhatók.

Ön megakadályozhatja a JavaScript, illetve a sütik által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) továbbítását a Google felé, valamint ezen adatoknak a Google általi kezelését, ha böngészője beállításaiban letiltja a JavaScript futtatását vagy a sütik elhelyezését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez korlátozhatja internetes ajánlataink használhatóságát.  

b) Google Maps
Honlapunkon a Google Maps szolgáltatásait vesszük igénybe a földrajzi információk vizuális megjelenítése érdekében. A Google Maps sütik tárolása és az elemzőeszköz használata az erre vonatkozó hozzájárulást követően, míg a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A böngészőszoftver megfelelő beállításával blokkolhatja a sütik tárolását, de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját.

A Google felhasználási feltételei szerint (2020.03.31-i állapot) a Google Maps szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) biztosítja, ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában vagy Svájcban található. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye ettől eltérő országban található, akkor a Google Maps szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosítja az Ön számára.
 
A Google Maps használata során előfordulhat, hogy személyes adatait a Google az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokban működő vállalatok számára továbbítja, amelyekben nem biztosított az adatvédelem megfelelő szintje, és az Ön európai adatvédelmi jog szerinti jogai adott esetben nem érvényesíthetők.

Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban élő felhasználók adatainak az USA-ba való továbbítása során az adatvédelem megfelelő szintje legyen biztosított, a Google LLC céggel az Európai Bizottság által ebből a célból kiadott általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás másolatát. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon az alább megnevezett elérhetőségekhez.

Az olyan weboldalak megnyitásakor, amelyek igénybe veszik a Google Maps szolgáltatásait, a Google webszervere is automatikusan ún. szervernaplófájlokban tárolja a hozzáférési adatokat, például a lekérdezett fájl nevét, az utoljára felkeresett weboldal nevét, a lekérdezés dátumát és időpontját, a használt böngészőre vonatkozó adatokat, a továbbított adatmennyiséget, az IP-címet, a lekérdező szolgáltató nevét stb. Emellett a Google Maps használata során a Google adatokat kezel a térkép funkcióinak a weboldalak felhasználói általi használatáról is.

A Google adatkezelési irányelveivel, valamint a beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további információk a https://policies.google.com/privacy címen találhatók.   

5. ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKEZELÉS közvetlen üzletszerzés céljára

 
a) Postai reklám

Fenntartjuk a jogot arra, hogy vezeték- és utónevét, valamint levelezési címét saját reklámcéljainkra használjuk fel, például a termékeinkkel kapcsolatos érdekes ajánlatok és információk postai úton történő megküldéséhez. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, ahhoz fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja, hogy ügyfeleinket reklámokkal kereshessük meg. Adatainak e célból történő tárolása és felhasználása ellen bármikor tiltakozhat a datenschutz@goethe.de címre küldött üzenettel. 

b) E-mail-hírlevél
Ha feliratkozik valamelyik hírlevelünkre, az ehhez szükséges vagy Ön által külön közölt adatokat arra használjuk fel, hogy rendszeresen megküldjük Önnek e-mailben azt a hírlevelet, amelyre Ön feliratkozott. Az e-mail-hírlevelek küldésére az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, külön, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Biztonsági okokból ennek során az ún. „double opt-in” eljárást alkalmazzuk: Csak akkor küldünk Önnek hírlevelet, ha előzőleg visszaigazolta a hírlevélre történő feliratkozását. Ennek érdekében e-mailt küldünk Önnek a feliratkozás e-mailben található linken keresztüli megerősítése céljából. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy kizárólag Ön, a megadott e-mail-cím birtokosa iratkozhasson fel a hírlevélre.

A hírlevél küldésére adott esetben külső szolgáltatón keresztül kerülhet sor, amely részére e célból továbbítjuk az Ön e-mail címét. Ilyen esetben az adatkezelést megbízásunkból végzik. E-mail címének ilyen felhasználása ellen az alul található elérhetőségre küldött üzenettel vagy a reklám-e-mailben található, erre a célra szolgáló linken keresztül tiltakozhat, anélkül, hogy emiatt az internetszolgáltatási előfizetés szerinti adatátviteli költségeken kívüli költségek merülnének fel.

Arra az esetre, ha a szolgáltató székhelye az USA-ban található, a szolgáltatóval az Európai Bizottság által ebből a célból kiadott általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg, annak érdekében, hogy az Ön adatainak harmadik országba történő továbbítása során biztosított legyen az adatvédelem megfelelő szintje. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás másolatát. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon az alább megnevezett elérhetőségekhez.   

Az e-mailes hírleveleknek a „Mailchimp” terjesztő szolgáltató használatával való terjesztésére ezenkívül a következő érvényes:
A hírleveleket a terjesztésszolgáltató közreműködésével terjesztjük

A „MailChimp“, az amerikai Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, szolgáltató hírlevél-terjesztési platformja. A terjesztésszolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit itt tekintheti meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. A terjesztésszolgáltatót a GDPR 6. cikk, (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink és egy, a GDPR 28. cikk, (3) bek. 1. mondata szerinti adatfeldolgozási szerződés alapján alkalmazzuk.

A terjesztésszolgáltató a címzettek adatait álnevesített formában, azaz felhasználóhoz való hozzárendelés nélkül, a saját szolgáltatások optimalizálása vagy továbbfejlesztése céljából, például a terjesztés vagy a hírlevél megjelenítésének műszaki optimalizálása céljából, valamint statisztikai célokra használhatja fel. A terjesztésszolgáltató ugyanakkor nem használhatja úgy hírlevelünk címzettjeinek adatait, hogy közvetlenül megkeresi őket vagy harmadik félnek adja át.

A hírlevél egy úgynevezett „web-beacont” tartalmaznak, egy pixelméretű fájlt, amelyet szerverünk – illetve ha terjesztésszolgáltatót alkalmazunk, annak szervere – lehív a hírlevél megnyitásakor. A lehívás során először műszaki információkat, például a böngészőjéhez és rendszeréhez kapcsolódó adatokat, továbbá IP-címét és a lehívás időpontját gyűjtjük.

Ezeket az információkat szolgáltatásaink műszaki továbbfejlesztésére használjuk fel, amihez műszaki adatokat, célcsoportokat és azok olvasási szokásait, valamint a lehívási helyeket (amely az IP-cím alapján határozható meg) vagy a hozzáférési időket elemezzük. A statisztikai adatgyűjtés tartozik még annak megállapítása, hogy megnyitják-e a hírlevelet és mikor, illetve mely hivatkozásokra kattintanak.

Bár ezek az információk műszaki okok miatt hozzárendelhetők egyes hírlevélcímzettekhez, sem mi, sem a terjesztésszolgáltató, ha igénybe veszünk ilyet, nem törekszik arra, hogy ezeket egyes felhasználók megfigyelésére használja fel. A kiértékelésekre ehelyett felhasználóink általános, azaz anonim olvasási szokásaink megismerésére, tartalmaink hozzáigazítására van szükségünk, illetve azért, hogy különböző tartalmakat küldhessünk felhasználóink érdeklődési körének megfelelően. Az eredményességmérésre vonatkozó külön visszavonás nem lehetséges, ilyen esetben le kell iratkozni a hírlevélről.

A hírlevél terjesztését és az ahhoz kapcsolódó eredményességmérést a címzettek a GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pontja, GDPR 7. cikke, valamint az UWG 7. § 2. bek. 3. pontja szerinti hozzájárulása alapján, illetve ha nincs szükség hozzájárulásra, a közvetlen üzletszerzéshez fűződő, a GDPR 6. cikk, (1) bek. f), valamint az UWG 7. § 3. bek. szerinti jogos érdekeink alapján végezzük. Olyan üzleti kapcsolatok esetében, amelyeknél a hírlevél a szerződéses teljesítés része, a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja adja.

A bejelentkezési folyamat jegyzőkönyvezését a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük. Célunk egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevélrendszer üzemeltetése, amely a mi üzleti érdekeinket szolgálja, és felhasználóink elvárásainak is megfelel, továbbá lehetővé teszi a hozzájárulások igazolását.


6. SÜTIK

Annak érdekében, hogy honlapunk meglátogatását vonzóvá tegyük, valamint lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, különböző oldalakon ún. sütiket használunk. A sütik arra szolgálnak, hogy felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye kínálatunkat. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak.

Az általunk használt sütik közül néhány a böngésző-munkamenet befejezésével (azaz a böngésző bezárásával) törlődik (ún. munkamenetsütik). Más sütik az Ön eszközén maradnak, lehetővé téve számunkra, hogy böngészőjét a következő látogatáskor újra felismerjük, és adott esetben lehetővé tegyük az Ön számára az automatikus bejelentkezést (állandó sütik). Amennyiben például a goethe.de oldalon történő bejelentkezéskor bejelöli a „Bejelentkezve maradok” opciót, olyan süti tárolódik eszközén, amelyen keresztül újra felismerjük Önt, ha bizonyos időn belül megnyitja a goethe.de oldalt.

Az állandó sütik érvényességi idejét a böngészőjén keresztül tekintheti meg. Beállíthatja úgy böngészőjét, hogy az tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről, és egyenként kelljen azok elfogadásáról döntenie, vagy úgy is, hogy a sütik elfogadását bizonyos esetekre vonatkozóan vagy általánosságban kizárja. Mindegyik böngésző eltér egymástól abban a tekintetben, hogyan kezeli a sütibeállításokat. Ezek leírása a böngésző súgómenüjében található, ahol szerepel az is, hogyan módosíthatja a sütibeállításokat.

Ha nem fogadja el a sütiket, úgy honlapunk működőképessége korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs eljárás végrehajtásához vagy bizonyos, Ön által igényelt funkciók (pl.: kosárfunkció) rendelkezésre bocsátásához szükséges sütiket szolgáltatásaink műszakilag hibátlan és optimalizált rendelkezésre bocsátásához fűződő, a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján tároljuk. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható. A cookie-k alapján tárolt és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) gyűjtését megakadályozhatja, ha az adatvédelmi beállításoknál kikapcsolja a megfelelő kategóriákat és szolgáltatásokat.

Amennyiben a cookie-k beállításánál az Ön hozzájárulását kérjük a cookie-k tárolásához, a Usercentrics hozzájárulást kezelő platformját használjuk arra, hogy dokumentáljuk az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-knak a végberendezésén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák adatvédelmi szempontból megfelelő módon történő használatához. A technológia szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, weboldal: https://usercentrics.com/de/ (a továbbiakban "Usercentrics").

Amikor Ön belép a weboldalunkra, a következő személyes adatokat továbbítjuk a Usercentrics részére: az Ön hozzájárulása(i) vagy a hozzájárulása(i)nak visszavonása,
az Ön IP-címe, az Ön böngészőjére vonatkozó információk, az Ön végberendezésére vonatkozó információk, a weboldalon tett látogatásának időpontja.

A Usercentrics alkalmazásának célja, hogy megszerezzük az egyes technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulást. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdése 1. pontjának c) alpontja. A cookie-beállításokat bármikor megváltoztathatja, ha weboldalaink alján a "Cookie-beállítások" gombra kattint.   

7. WEBELEMZÉS

 
a) Mapp
A Mapp Digital c/o GmbH  szolgáltatásait vesszük igénybe az internetes ajánlatunk használatára vonatkozó statisztikai adatok felmérése és tökéletesítése, az internetes ajánlatunk használati elemzésének lehetővé tétele, valamint a weboldalon folytatott tevékenységekről szóló jelentések összeállítása érdekében. Erre a célra sütiket alkalmazunk. E nyomon követés keretében álnevesített felhasználói profilok készülnek. Ezeket külön, kifejezett hozzájárulás nélkül nem vezetik össze az álnév viselőjének személyes adataival. A cél megszűnése, valamint a Mapp általunk történő igénybevételének befejezése után az ebben az összefüggésben gyűjtött adatok törlésére kerül sor.

A Mapp-sütik tárolása és az elemzőeszköz használata az erre vonatkozó hozzájárulást követően, míg a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Mapp Digital c/o GmbH a Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, USA, „Mapp”) cég leányvállalata. Arra az esetre, ha információkat a Mapp USA-ban található szervereire továbbítanak és ott tárolnak, a Mapp céggel az Európai Bizottság által ebből a célból kiadott általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg, annak érdekében, hogy az Ön adatainak harmadik országba történő továbbítása során biztosított legyen az adatvédelem megfelelő szintje. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás másolatát. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon az alább megnevezett elérhetőségekhez.    

b) Google(Universal) Analytics
Ez a weboldal a Google (Universal) Analytics alkalmazást, a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; „Google”) webelemző szolgáltatását használja a weboldalelemzéshez. A Google Analytics a felhasználó személyes adatainak feldolgozása révén lehetővé teszi számunkra felhasználóink böngészési viselkedésének elemzését. Az így kinyert adatok kiértékelésével összeállításokat készíthetünk a weboldal információiról, használatának mértékéről és funkcionalitásáról. Ezek segítségével folyamatosan továbbfejleszthetjük saját weboldalunkat, annak tartalmait és felhasználóbarátságát.

A Google Analytics sütik tárolása és az elemzőeszköz használata az erre vonatkozó hozzájárulást követően, míg a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google (Universal) Analytics olyan módszereket, pl. sütiket alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A weboldal Ön általi használatáról automatikusan gyűjtött információk általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, és azokat ott tárolják. Ennek során azáltal, hogy az IP-cím anonimizálása aktiválva van a jelen weboldalon, az IP-címnek az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más államok területén belüli továbbítása előtt az IP-cím lerövidítésére kerül sor. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google valamelyik USA-beli szerverére továbbítódik, és ott rövidítik le. A böngésző által a Google Analytics keretében megküldött, anonimizált IP-címet főszabály szerint nem vezetik össze a Google más adataival. A cél megszűnése, valamint a Google Analytics általunk történő igénybevételének befejezése után az ebben az összefüggésben gyűjtött adatok törlésére kerül sor.

A Google (Universal) Analytics használatával összefüggésben weboldalunkon a Google Tag Manager szolgáltatást alkalmazzuk.

A Google Tag Manager szolgáltatással a weboldalunkon elhelyezett ún. címkék kezelhetők. A címkék olyan programkódelemek, amelyek segítségével mérhető az adott oldal forgalma és a látogatói viselkedés, figyelemmel kísérhető az online reklám és a közösségi csatornák hatása, remarketing tevékenységek végezhetők, a kialakítás célcsoportokhoz hangolható, valamint a weboldalak tesztelhetők és optimalizálhatók. A címkék alkalmazása során nem tárolódnak adatok az Ön eszközén.

Ezeket a címkéket kizárólag a Google (Universal) Analytics weboldalelemző szolgáltatás keretében használjuk, azaz annak érdekében, hogy pontosabban elemezhessük és optimalizálhassuk honlapunk Ön általi használatát.

Arra az esetre, ha információkat a Google USA-ban található szervereire továbbítanak, és ott tárolnak, a Google LLC céggel az Európai Bizottság által ebből a célból kiadott általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg, annak érdekében, hogy az Ön adatainak harmadik országba történő továbbítása során biztosított legyen az adatvédelem megfelelő szintje. Kérésére rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás másolatát. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon az alább megnevezett elérhetőségekhez.     

c) Google AdWords és Google konverziókövetés
Ez a weboldal a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja. A Google AdWords keretében az úgynevezett konverziókövetés szolgáltatást használjuk. Ha egy, a Google által megjelenített hirdetésre kattint, egy konverziókövetési süti jön létre. Ha a felhasználó meglátogatja a weboldal bizonyos oldalait, és a süti még nem járt le, akkor a Google és mi látjuk, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és tovább lett irányítva erre a weboldalra.

Mindegyik Google AdWords ügyfél számára külön süti jön létre. Az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni ezeket a sütiket. A konverziókövetést igénybe vevő AdWords ügyfelek a konverziókövetési sütik által gyűjtött információk segítségével konverziós statisztikákat hozhatnak létre. Az ügyfelek megtekinthetik azon felhasználók számát, akik a hirdetésükre kattintottak és egy konverziókövetési jelölővel ellátott oldalra lettek továbbirányítva. Olyan információkat azonban nem kapnak, amelyekkel személyesen azonosíthatnák a felhasználókat. Ha nem kívánja engedélyezni a nyomkövetést, akkor tiltakozhat az ilyen használat ellen, amelyhez csupán a webböngészőjének felhasználói beállításaiban kell kikapcsolnia a Google konverziókövetési sütit. Ezt követően nem kerül bele a konverziókövetési statisztikákba.

A konverziód sütik tárolása és a nyomkövető eszköz használata a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik, ha megadták az erre vonatkozó hozzájárulást; a hozzájárulás bármikor visszavonható.    

d) Google Analytics Remarketing 
Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és a Google DoubleClick több készülékre is kiterjedő funkcióival együtt használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

E funkció segítségével hozzárendelhetők a Google Analytics Remarketing alkalmazással létrehozott reklámcélcsoportok a Google AdWords és a Google DoubleClick több készülékre is kiterjedő funkcióihoz. Ilyen módon az érdeklődési körnek megfelelő, testre szabott reklámüzenetek jeleníthetők meg, amelyeket egy korábbi végkészüléken (pl.: mobiltelefonon) tanúsított korábbi használati és böngészési szokásaihoz igazítottunk hozzá, és egy másik végkészülékén (pl. táblagépen vagy PC-n) is ugyanilyen módon jelenítünk meg.

Ha megadta az ehhez kapcsolódó hozzájárulást, akkor a Google e célból hozzárendeli web- és appböngészőjének előzményeit a Google fiókjához. Ezáltal minden végkészüléken, amelyen bejelentkezik Google fiókjával, ugyanazok a testre szabott reklámüzenetek jeleníthetők meg. A funkció támogatása érdekében a Google Analytics a Google által hitelesített felhasználói azonosítókat rögzít, amelyeket átmenetileg összekapcsolunk Google Analytics adatainkkal, amelyek segítségével célcsoportokat definiálunk és hozunk létre a több készülékre is kiterjedő hirdetési reklámok számára.

A gyűjtött adatoknak a Google fiókjában való összegzése kizárólag hozzájárulása alapján történik, amelyet a Google-nél adhat meg, illetve vonhat vissza (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az olyan adatgyűjtési folyamatoknál, amelyek nem lesznek összegezve Google fiókjában (pl. mert nem rendelkezik Google fiókkal vagy tiltakozott az összegzés ellen), az adatok gyűjtése és feldolgozása az Ön által a sütik weboldalunkon való tárolásához adott hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.  
 
e) Facebook Pixel
Ez a weboldal a Facebook, a Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland („Facebook”) által üzemeltetett látogatóműveleti pixeljét használja konverziómérésre.

Ennek segítségével nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután azok a Facebookon megjelenített reklámra kattintva tovább lettek irányítva a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebookon megjelenített reklámok hatékonyságának kiértékelését statisztikai és piackutatási célokra, és a későbbi reklámintézkedések optimalizálását.

A gyűjtött adatok, számunkra mint a weboldal üzemeltetője számára anonimek, azokból nem vagyunk képesek következtetéseket levonni felhasználóink személyazonosságára. Az adatokat a Facebook tárolja és dolgozza fel, így azok összekapcsolhatók a mindenkori felhasználói profillal, és a Facebook felhasználhatja az adatokat saját reklámcéljaira a Facebook adatfelhasználási irányelvnek megfelelően. A Facebook ezáltal képes reklámokat megjeleníteni a Facebook oldalain, valamint a Facebookon kívüli oldalakon. Oldalüzemeltetőként nem vagyunk képesek befolyásolni az adatok ilyen felhasználását.

Az adatkezelés jogalapja

A Facebook pixel használata a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik, ha megadták az erre vonatkozó hozzájárulást; a hozzájárulás bármikor visszavonható. 
 
f) Bing hirdetések 
A weboldalon a Bing Ads (bingads.microsoft.com) technológiáit használjuk, amelyeket a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”) bocsát rendelkezésre és üzemeltet. A Microsoft ennek során egy sütit hoz létre a végkészülékén, amennyiben egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra. Ezáltal a Microsoft és mi látjuk, ha valaki rákattintott a hirdetésre, tovább lett irányítva a weboldalunkra, és megérkezett egy adott céloldalra („Conversion Site”). Ennek során csak azon felhasználók számát tudjuk meg, akik a hirdetésre kattintottak és át lettek irányítva a Conversion Site-ra. A Microsoft a süti segítségével adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ, amelyek alapján álnevesített felhasználói profilokat hoz létre. Ezek a felhasználói profilok a látogatói viselkedés elemzésére szolgálnak, és reklámok megjelenítésére használatosak. A felhasználó személyazonosságához kapcsolódó személyes információkat nem kezelnek.

A BingAds használata a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik, ha megadták az erre vonatkozó hozzájárulást; a hozzájárulás bármikor visszavonható.  
 
g) LINKEDIN INSIGHTS szolgáltatás
Weboldalainkhoz a LinkedIn Insight Tag szolgáltatást használjuk. E technológia segítségével jelentéseket állíthatunk össze megjelenített reklámjaink teljesítményéről, valamint információkat kapunk a weboldalon végzett interakciókról. Adatait kampányok értékeléséhez és a weboldal olyan látogatóihoz kapcsolódó információk gyűjtéséhez dolgozzuk fel, akik LinkedIn kampányainkon keresztül juthattak el weboldalunkra.

A LINKEDIN INSIGHTS használata a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik, ha megadták az erre vonatkozó hozzájárulást; a hozzájárulás bármikor visszavonható.    

8. KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK

 
a) Facebook, Twitter, Instagram és VKontakte közösségi médiabővítmények és widgetek használata a Shariff-féle megoldás alkalmazásával
Honlapunkon közösségi oldalak gombjait és widgetjeit használjuk.

Annak érdekében, hogy adatai védettebbek legyenek honlapunk meglátogatása során, ezek a gombok és widgetek nem korlátozás nélkül, hanem csak HTML link alkalmazásával vannak az oldalba ágyazva. Ezzel a beágyazással biztosított, hogy honlapunk valamelyik olyan oldalának megnyitásakor, amelyen ilyen gombok találhatók, még nem jön létre kapcsolat az adott közösségi hálózat szolgáltatójának szervereivel.

Amennyiben rákattint valamelyik ilyen gombra, új ablak nyílik meg böngészőjében, megjelenítve az adott szolgáltató oldalát, ahol (adott esetben bejelentkezési adatai megadása után) megnyomhatja például a „Tetszik” vagy a „Megosztás” gombot.

A szolgáltatók oldalain történő adatgyűjtés céljáról és mértékéről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, az elérhetőségi lehetőségről, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében az ezzel kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi irányelveiből tájékozódhat:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu
   
b) Spotify és Soundcloud widgetek alkalmazása
Honlapunkon a tartalmaink interaktív kialakítása érdekében a Spotify és a Soundcloud hálózat ún. widgetjeit alkalmazzuk. 

Amennyiben megnyitja honlapunk valamelyik olyan oldalát, amely ilyen widgetet tartalmaz, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Spotify vagy a Soundcloud szervereivel. A widget tartalmát a szolgáltató közvetlenül az Ön böngészője részére továbbítja, és azt az adott szolgáltató illeszti be a weboldalra. A widgetek beágyazásával a szolgáltatók információt kapnak arról, hogy az Ön böngészője megnyitotta honlapunk megfelelő oldalát, akkor is, ha Ön nem rendelkezik profillal, vagy épp nincs bejelentkezve. Ezt az információt (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül az adott szolgáltató szerverének küldi meg, és tárolására is ott kerül sor.

Amennyiben valamelyik szolgáltatásba be van jelentkezve, a szolgáltatók hozzárendelhetik honlapunk felkeresését az Önnek az adott közösségi hálózatnál meglévő profiljához. Ha Ön a widgetet használja, például tartalmakat játszik le, a megfelelő információt böngészője szintén közvetlenül a szolgáltatók szerverének küldi meg, és az információ tárolására ott kerül sor.

Ezenkívül az információk megjelenhetnek a közösségi hálózaton, és megjelenítődhetnek ismerősei számára.

A Spotify és a Soundcloud használata az erre vonatkozó hozzájárulást követően, és kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A szolgáltatók általi adatgyűjtés céljáról és mértékéről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, az elérhetőségi lehetőségről, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében az ezzel kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi irányelveiből tájékozódhat.

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy   

c) Közösségi hálózatok tartalmainak beágyazása és ábrázolása mint a Twitter, az Instagram, a Facebook és mások
Honlapunkon, különösen a Goethe-Institut cikkeinek keretében a Twitter, az Instagram és a Facebook tartalmai (posztok, kommentek és/vagy csatornák) jelenítődhetnek meg közösségi médiabővítményeken keresztül.

A fentieken felül más közösségi hálózatok (pl. Spotify, Soundcloud) tartalmai is megjelenítődhetnek közösségi médiabővítményeken keresztül. A közösségi médiabővítményeken keresztül közvetlen kapcsolat jöhet létre az adott hálózat szervereihez, amelyen keresztül adatok továbbítódnak az adott szolgáltató felé. Az adatok körébe különösen a következők tartozhatnak:
 • meglátogatott weboldal
 • a böngészőre vonatkozó információk
 • az operációs rendszerre vonatkozó információk
 • IP-cím
A tartalmak használata az erre vonatkozó hozzájárulást követően és kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.  

d) YouTube és Vimeo Video bővítmények
Honlapunkon a tartalmaink interaktív bemutatása céljából a YouTube és a Vimeo szolgáltatón keresztül harmadik szolgáltatók tartalmai is megjelenhetnek.

A YouTube az ír jog szerint bejegyzett és működő Google Ireland Limited társaság szolgáltatása, melynek székhelye a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország cím alatt található („Google”).
 
A Vimeo szolgáltatást a Vimeo LLC (555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA) működteti.

Annak érdekében, hogy adatai védettebbek legyenek honlapunk meglátogatása során, ezek a beépülő modulok úgy vannak beágyazva oldalunkra, hogy hozzájárulás alapján legyenek aktiválhatók. Ezzel a beágyazással biztosított, hogy honlapunk valamelyik olyan oldalának megnyitásakor, amelyen ilyen beépülő modulok találhatók, még nem jön létre kapcsolat az adott közösségi hálózat szervereivel. Böngészője és az adott közösségi hálózat szerverei között csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, ha aktiválja az adott beépülő modult.
 
A beépülő modul tartalmát ekkor az adott szolgáltató közvetlenül az Ön böngészője részére továbbítja, és azt az adott szolgáltató illeszti be a weboldalra. A beépülő modulok beágyazásával a szolgáltatók információt kapnak arról, hogy az Ön böngészője megnyitotta honlapunk megfelelő oldalát, akkor is, ha Ön nem rendelkezik profillal az adott szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve. Ezt az információt (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül az adott szolgáltató szerverének küldi meg (adott esetben az Egyesült Államokban található szerver részére), és az információ tárolására is ott kerül sor.
 
Ha Ön a beépülő modulokat használja, például megnyomja a „Tetszik” gombot, a megfelelő információt böngészője szintén közvetlenül a szolgáltatók szerverének küldi meg, és az információ tárolására ott kerül sor.
 
Ha aktiválja a beépülő modult, akkor böngészőjében egy süti tárolódik. Az aktiválást visszavonhatja, ha megnyomja az erre a célra szolgáló gombot, illetve az adott csúszkát működteti. Ezzel a süti ismét törlődik.
 
Az oldalunkon beágyazott YouTube-videókon a kiterjesztett adatvédelmi beállítás van aktiválva. Ez azt jelenti, hogy a YouTube nem gyűjt és tárol információkat a weboldal látogatóiról, kivéve, ha lejátsszák a videót.

Az oldalunkon beágyazott Vimeo-videók automatikusan tartalmazzák a Google Analytics nyomkövető eszközt. Az ezen keresztül gyűjtött elemzési eredményekre nincs befolyásunk, és azokba nem is tudunk betekinteni. Ezenfelül a Vimeo-videók beágyazásán keresztül – ha a weboldal látogatója valamelyiket aktiválja – az adott eszközre ún. web beacon elemek kerülnek.

A használat az erre vonatkozó hozzájárulást követően és kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható. A szolgáltatók általi adatgyűjtés céljáról és mértékéről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében az ezzel kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi irányelveiből tájékozódhat:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 
e) Online jelenlétünk a közösségi oldalakon
Jelenlétünk a közösségi hálózatokon és felületeken az ügyfeleinkkel és az érdeklődőkkel folytatott jobb, aktív kommunikációt szolgálja. Ezeken a felületeken a termékeinkről nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben megtekinti online ajánlatainkat a közösségi oldalakon, adatainak automatikus gyűjtésére és tárolására kerülhet sor piackutatási és reklámcélokból. Ezekből az adatokból álnevek használatával ún. felhasználói profilok készülnek. Ezeket például arra használhatjuk, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg ezeken a felületeken és azokon kívül, amelyek vélhetőleg megfelelnek érdeklődésének. Ebből a célból általában sütik kerülnek az Ön eszközére. Ezek a sütik a felhasználók látogatási viselkedését és érdeklődését tárolják. A használat az erre vonatkozó hozzájárulást követően és kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben a fent nevezett közösségi hálózatok székhelye az Egyesült Államokban található, a következők érvényesek: Az adatkezelésre az általános szerződési feltételek alapján kerül sor.

A szolgáltatók oldalain történő adatkezelésre és az adatok felhasználására vonatkozó részletes információkról, az elérhetőségi lehetőségről, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében az ezzel kapcsolatos jogokról és beállítási lehetőségekről – különösen a tiltakozási lehetőségekről („opt out”) a szolgáltatók alább hivatkozott adatvédelmi irányelveiből tájékozódhat. Ennek ellenére hozzánk is fordulhat, amennyiben ezzel kapcsolatban segítségre lenne szüksége.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Tiltakozási lehetőség (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads     


​​​​​​​f) Közösségi media felügyelete
A Goethe Intézet a kínált tartalom minőségének javítása és továbbfejlesztése, a marketingtevékenységek optimalizálása és az esetleges kockázatok (pl. a Goethe Intézetet érintő politikai vagy kommunikációs válságok vagy természeti események hatásai) azonosítása céljából értékeli a goethe.de-n kívüli közösségi médiaszolgáltatásokban közzétett bejegyzéseket és a közösségi média teljesítményadatait. Erre a célra a Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg közösségi média listázási és elemzési eszközt használjuk.

A közösségi médiaszolgáltatásokon végzett műveleteket és a profiljain - beleértve a fórumokat, blogokat és online híroldalakat - megadott információkat összegyűjtjük és elemezzük. Csak nyilvánosan hozzáférhető információk kerülnek feldolgozásra, amelyek tartalmazhatnak egyedi idézeteket vagy személyes adatokat, például az Ön felhasználónevét. Az értékelés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja szerinti érdekmérlegelés keretében érvényesülő jogos érdekeink védelmét szolgálja az ajánlataink optimalizálásához, valamint a lehetséges politikai vagy természeti kockázatokról való tájékoztatáshoz és korai figyelmeztetéshez.
A személyes adatok feldolgozása főként összesített formában és a fent említett célok elérése érdekében történik. Az egyes érintettek személyes adatait nem szándékosan dolgozzák fel, a feldolgozás során nagyrészt anonimizálják, és az adatokat természetesen nem használják fel egyéni felhasználói profilok létrehozására. Előfordulhat azonban, hogy egyes idézetek a Goethe Intézet egy-egy konkrét marketingtevékenységének leírására szolgálnak, és belső használatra kerülnek.      


9. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FELEK RÉSZÉRE

 
a) Adattovábbítás a Goethe Intézetek részére
Goethe.de fiókjának létrehozása után az illetékes külföldi Goethe-Institut rendszergazdája hozzáféréssel rendelkezik az Ön fiókjában rögzített adatokhoz. Az e körben megvalósuló adatkezelés egyfelől a felhasználói adatok adminisztratív kezelését, pl. a rendszeren belüli szerepek és jogosultságok helyesbítését/zárolását/törlését vagy hozzárendelését szolgálja. Ennek jogalapját a szerződés teljesítése képezi a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. Ezenfelül ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, a rendszerünkben megtalálható érvényes, helyes adatokhoz fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja. Másfelől a felhasználói adatokat (anonimizált formában) internetes ajánlatunk tökéletesítésére használhatjuk fel. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, az ajánlatunk optimalizálásához fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja.

Amennyiben személyes adatok továbbítására harmadik országban található Goethe-Institut részére kerül sor, és az adott ország nem rendelkezik az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával a GDPR 45. cikkének (1) bekezdése szerint, az adattovábbításra az Európai Bizottság által kiadott általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor a GDPR 46. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő garanciaként. Az EU általános adatvédelmi kikötéseinek másolata az Európai Bizottság honlapján, a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de címen érhető el.

Amennyiben Önt a Vizsgaszabályzatban (PDF, 365 kB) meghatározott okból kizárják a Goethe-Institut valamelyik vizsgájáról, és ezt követően a Goethe-Institut az egész világon megtiltja a Goethe-Institut vizsgaportfóliójában található vizsgák letételét az Ön számára, ezen intézkedés érvénybe léptetése céljából (a vizsgatilalom betartásának ellenőrzése) az Ön adatai továbbítódnak a világ összes Goethe Intézete (lásd ezzel kapcsolatban a Vizsgaszabályzat 2. §-át), valamint az Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) vizsgaközpontjai részére, és ezeken a helyeken az adatok kezelésére kerül sor. Erre a vizsga biztosításáról szóló közös szerződés végrehajtása alapján kerül sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. Amennyiben ebben a körben személyes adatok kezelésére az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban kerülne sor, annak jogalapját szintén az adattovábbítás szükségessége képezi a jelen szerződés végrehajtásához.    

b) Adattovábbítás a központi vizsgatár részére
A valós adatok ellenőrzése, valamint pótbizonyítványok kiállítása érdekében az Ön által letett vizsgákra vonatkozó adatokat a központi vizsgatárban tároljuk és kezeljük (legfeljebb 10 évig). Erre a szerződés teljesítése alapján kerül sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint.    

10. ADATBIZTONSÁG

Honlapunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük az Ön adatainak elvesztése, megsemmisülése, módosítása, terjesztése vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen, például a Goethe.de fiók létrehozása vagy a későbbi bejelentkezés során SSL titkosítással.   
 

11. AZ ÖN JOGAI, ELÉRHETŐSÉG

Érintettként Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:
 • a GDPR 15. cikke értelmében jogosult arra, hogy az ott megjelölt mértékben hozzáférést kapjon az általunk kezelt személyes adataihoz;
 • a GDPR 16. cikke értelmében jogosult kérni az általunk tárolt pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke értelmében jogosult kérni a nálunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a további adatkezelés
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez;
  • közérdekből vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges; 
 • a GDPR 18. cikke értelmében jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha
  • vitatja az adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését;
  • már nincs szükségünk az adatokra, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a GDPR 20. cikke értelmében jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, vagy kérni ezek továbbítását másik adatkezelő részére;
 • a GDPR 77. cikke értelmében jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ennek érdekében általában a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye vagy a vállalatunk székhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat.<

Amennyiben kérdései vannak személyes adatai gyűjtésével, kezelésével vagy felhasználásával kapcsolatban, vagy ha az adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, továbbá az adott esetben megadott hozzájárulásainak visszavonását kéri, vagy tiltakozni kíván valamelyik adatkezelés ellen, illetve az adatok hordozhatóságához való jogával kíván élni, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Adatvédelmi tisztviselő
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, jogos érdekeink érvényesítése érdekében személyes adatokat kezelünk a fentiek szerint, Ön a jövőre vonatkozó hatállyal tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelésre közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor, Ön bármikor élhet ezzel a jogával a fentiek szerint. Amennyiben az adatkezelésre más célból kerül sor, úgy Ön csak a különleges helyzetéből adódó okok fennállása esetén rendelkezik a tiltakozáshoz való joggal.

Amennyiben Ön tiltakozási jogát gyakorolta, személyes adatait nem kezeljük tovább ezekből a célokból, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ez nem érvényes akkor, ha az adatkezelésre közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor. Ekkor személyes adatait nem kezeljük tovább ebből a célból.