Magyarországi német kisebbség

Magyarországi német kisebbség © Ingrid Manz

A budapesti Goethe Intézetben az az osztály, melynek az együttműködés ösztönzése a feladata a német nyelvoktatásban, önálló területként foglalkozik a magyarországi német kisebbséggel. Tevékenységi körünk sokszínű, oktatáspolitikai projektektől kezdve a kompetenciamodellek és a tanterv fejlesztésén, a taneszközfejlesztésen, a magyarországi német nemzetiségi pedagógusoknak szóló továbbképzések megszervezésén, az ösztöndíjak odaítélésén át számos egyéb feladatra is kiterjed. Honlapunk német kisebbségnek szóló oldalain a meghirdetett továbbképzések és egyéb rendezvények mellett az oktatási rendszer és a tanóra segítését szolgáló anyagok találhatók, valamint a magyarországi német oktatásügyre vonatkozó általános információk érhetők el. Valamennyi tevékenységünk szoros együttműködésben folytatjuk a magyarországi német szakértői bizottságokkal és intézményekkel, ezen belül az együttműködés különösen szoros az Országos Önkormányzat Oktatási Bizottságával és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel. Projektjeink létrejöttét a német Külügyminisztérium támogatja.A magyarországi német kisebbséget érintő kérdéseivel forduljon közvetlenül hozzánk, örömmel állunk rendelkezésére!

Számok, adatok, tények

A szinti és a roma népcsoport után a német a legnagyobb kisebbség Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által nyilvánosságra hozott népszámlálási adatok alapján 1990-ben 30.824-en vallották magukat a német kisebbséghez tartozónak. Ez a szám 2001-re 62.105-re növekedett, és a 2011-es népszámláláskor több mint kétszeresére nőtt, ekkor már 131.951 főt regisztráltak. A számok egyértelműen arra utalnak, hogy a német nemzetiség tagjai az elmúlt 20 évben egyre tudatosabban vállalták a német kisebsséghez való tartozást és ezzel együtt nőtt a hajlandóság is, hogy kisebbségi identitásukról a népszámlálások alkalmával is számot adjanak.
A magyarországi németek politikai érdekképviseletét a nemzetiségek jogaira vonatkozó CLXXIX/2011-es törvény szabályozza, ami a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira vonatkozó LXXVII/1993-as számú törvény helyébe lépett. Újabb adatok szerint ezt a feladatot 423 községi szintű önkormányzati bizottság, körülbelül 100 magyarországi német polgármester, 12 regionális szintű önkormányzati bizottság és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata látja el. Az oktatásügy megfelelően ki van építve, 278 óvoda mellett 291 általános iskola működik, ebből 29 kéttannyelvű, és 19 érettségit adó iskola, ebből 11 kéttannyelvű. A bajai székhelyű Magyarországi Németek Művelődési Központja elismert külföldi német iskola, ahol német érettségit lehet tenni. A német kisebbségre szakosodott tanárképzés első szakként és kiegészítő képzésként is elvégezhető. A kutatás területén önálló kutatási központ működik, amely jelenleg a dialektológiai kutatásokra helyezi a hangsúlyt.

Gyökerek és szárnyak – A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (LdU) Oktatásügyi Bizottsága 2009 óta nagyszabású projektet folytat a magyarországi német oktatásügy helyzetének mennyiségi és minőségi szempontból való javítása érdekében. A projekt a teljes magyarországi német oktatásügy ideális megvalósulásának a kidolgozásával indult, amely 2010-ben „Gyökerek és szárnyak“ címmel jelent meg. Azóta elkészültek az óvodák és iskolák számára kidolgozott középtávú cselekvési tervek, valamint oktatási segédletek, kompetenciamodellek és egyéb anyagok is a különböző oktatási szintű intézmények közötti együttműködés elősegítésére.
A budapesti Goethe-Institut az Országos Önkormányzattal és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel kötött együttműködési szerződések révén maga is intenzíven részt vett és részt vesz ebben az oktatáspolitikai projektben.