Német nyelvvizsgák

A1

Fiatalok

Felnőttek

Goethe-Zertifikat A1

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy képes megérteni és használni a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, és például a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.

A2

Fiatalok

Felnőttek

Goethe-Zertifikat A2

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy képes megérteni olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, munka, szűkebb környezet). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

B1

Fiatalok

Felnőttek

Goethe-Zertifikat B1

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek számára ismerős, a munkával, iskolával, szabadidővel stb. kapcsolatos témákról szólnak. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

B2

Felnőttek

Goethe-Zertifikat B2

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon úgy tud normális beszélgetést folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

C1

Felnőttek

Goethe-Zertifikat C1

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a különböző szövegösszekötő elemeket.

C2

Felnőttek

Goethe-Zertifikat C2

A vizsgázó a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy könnyedén megért szinte minden hallott vagy olvasott szöveget. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

TestDaF

Továbbtanuláshoz

TestDaf

A TestDaF haladó szintű nyelvvizsga. A Közös Európai Referenciakeret hatszintű skáláján a B2-C1 szinteket öleli át, és a német felsőoktatási intézmények a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás igazolásaként fogadják el. Szaktudás nem szükséges hozzá.

Goethe-Test PRO

Munkához

Goethe-Test PRO

A Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf jó kiindulás mindenkinek, aki boldogulni szeretne a nemzetközi munkaerőpiacon. A teszt 60-90 perc alatt méri fel a jelentkezők szakmai nyelvtudását.