Az „Iskolák: a jövő partnerei“ projekt

 • Theaterfestival Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut
  Bemelegítő gyakorlatok a nemzetközi PASCH-színházi fesztiválon „oszd és cseréld“, 2016, Vilnius/Litvánia
 • Theater Foto: Karolina Cerneviciene © Goethe-Institut
  A szlovák FIT-iskola színjátszó köre Alsókubinból a nemzetközi PASCH-színházi fesztiválon „oszd és cseréld“ 2016, Vilnius/Litvánia
 • Chemie Foto: Cordula Hunold © Goethe-Institut
  CLILiG a vilniuszi Fit-iskolában, Litvánia
 • KLICK Foto: Andreas Teich © Goethe-Institut
  A KLICK online-diákmagazin szerkesztőségének workshopja Berlinben
 • KLICK Redaktionssitzung Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
  A KLICK online-diákmagazin szerkesztőségének workshopja Berlinben
 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  PASCH Alumni-konferencia Münchenben: „A PASCH folytatódik“
 • Pasch Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  Örömteli viszontlátás a PASCH-konferencián: egy lengyel PASCH-diák és volt tanárnője
 • Lehrerinnen © Goethe-Institut
  Lengyel, szlovák és szlovén PASCH-tanárnők a PASCH-iskolák vezetőségi konferenciáján
 • PASCH-Treffen Foto: Nelly Küfner © Goethe-Institut
  Magyarországi PASCH-tanárnők volt diákjukkal a PASCH-konferencián
 • Schuldirektor © Goethe-Institut
  A lett Fit-iskola igazgatója Rezeknéből az PASCH-szerződés meghosszabbításának ünnepélyes aláírásánál Varsóban, Lengyelországban

Pasch-tanulók színháza fesztivál "Tessék? Már 10 éves?!? Történetek az idő múlásáról, és arról, hogy mit tesz velünk

Közép-kelet-európai diákszínházi csoportok a PASCH kezdeményezés 10 éves fennállását ünneplő eseménysorozat keretein belül, a zittaui Gerhart Hauptmann színházzal együttműködve mutatják be a saját maguk által írt és rendezett darabokat. Tovább...
 

Az „Iskolák: a jövő partnerei“ kezdeményezés (PASCH) olyan iskolák globális hálózata, amelyek oktatási programjukban kiemelt figyelmet szentelnek Németországnak és a német nyelvnek. A hálózatnak ma már világszerte több mint 2000 tagja van. A Goethe Intézet több mint 100 ország nemzeti oktatási rendszerének keretében 600 PASCH-iskolát támogat.

Az „Iskolák: a jövő partnerei“ kezdeményezést (PASCH) 2008 februárjában hívta életre a Német Külügyminisztérium. A projektet a Német Külügyminisztérium koordinálja, és a Külföldi Oktatásügy Központi Hivatalával (ZfA), a Goethe Intézettel, a Német Felsőoktatási Csereszolgálattal és a Kultuszminiszterek Konferenciájának Pedagógiai Csereszolgálatával együttműködve valósítja meg.
 

A PASCH irányelvei és céljai

A PASCH működését négy irányelv határozza meg:
 • az oktatás a jövő záloga
 • a többnyelvűség tágítja horizontunkat
 • a nyelvtudás és az oktatás közkincs
 • a holnap problémáival közösen, a tanulni vágyó emberek nemzetközi közösségeként kell megbirkóznunk

Az „Iskolák: a jövő partnerei“ kezdeményezést (PASCH) 2008 februárjában hívta életre a Német Külügyminisztérium. A PASCH hálózatnak ma már világszerte több mint 2000 tagja van. A Goethe Intézet több mint 100 ország nemzeti oktatási rendszerében 600 PASCH-iskolát támogat

A projektet a Német Külügyminisztérium koordinálja, és a Külföldi Oktatásügy Központi Hivatalával (ZfA), a Goethe Intézettel, a Német Felsőoktatási Csereszolgálattal és a Kultuszminiszterek Konferenciájának Pedagógiai Csereszolgálatával együttműködve valósítja meg.

A projekt erősíti mindazon külföldi német és helyi iskolák hálózatát, amelyek Német Nyelvi Diplomát kínálnak. Emellett fejleszti az iskolák közötti együttműködést, hogy ily mód növelje a német mint idegen nyelv súlyát és szerepét a nemzeti oktatási rendszerekben. Külföldi diákoknak, akik Németországban szeretnének továbbtanulni, a PASCH ösztöndíjakat kínál, és számos programmal segíti a diákcserét és az iskolák közötti partnerségeket.

A PASCH céljai

A PASCH egyik legfőbb célja, hogy fölkeltse a fiatalok érdeklődését a modern Németország, a mai német társadalom és a német nyelv iránt, és ez az érdeklődés intenzívvé és tartóssá váljon. A partneriskolák globális hálózatát kiépítve, közös tevékenységek és csereprogramok révén a németül tanulók nemzetközi közösségét hozza létre. 

A PASCH attraktív képzési kínálatával hozzájárul ahhoz, hogy a diákok és a tanárok egyaránt időtálló képzettségre tegyenek szert, és hatékonyan segíti a fiatalokat abban, hogy Németországban folytathassák tanulmányaikat, később pedig szakmai karrierjükben is helyt állhassanak. A kezdeményezésnek fontos célja továbbá, hogy a fiatalok eleven és hosszú távú kapcsolatokat építsenek ki Németországgal, és nyílt eszmecserére és együttműködésre ösztönözze az iskolákat, tanárokat és diákokat. A PASCH emellett szorosan együttműködik a Német Külügyminisztérium más kulturális és oktatási kezdeményezéseivel, így a „Kulturweit“ önkéntes-programmal.

A Goethe Intézet feladatai és intézkedései

A Goethe Intézet világszerte több mint 550 PASCH-iskolát támogat, segítve a németoktatás bevezetését vagy kiépítését. Tanároknak módszertani-didaktikai továbbképzést és nyelvtanfolyamokat kínál, emellett korszerű multimédiás oktatási és országismereti anyagokkal látja el az iskolákat. A Goethe Intézet a kezdeményezés keretében oktatási szakembereket is delegál, akik szerte a világon segítik a partneriskolák munkáját. Az iskolák diákjainak németországi tanfolyamokat szervez, ahol fejleszthetik nyelvtudásukat és interkulturális kompetenciájukat, és élményekre válthatják, amit országismeretből tanultak.
A www.pasch-net.de három szekcióra tagolódik:
 • Általános szekció
 • Tanárszekció
 • Diákszekció
Az általános szekció

Az általános szekció a programban részt vevő intézményekről és tevékenységükről tájékoztat. A PASCH-iniciatíva keretében megvalósuló projektek éppúgy ide tartoznak, mint a világ különböző tájain dolgozó kollégák blogjai, a németországi diáktanfolyamok, valamint az iskolai partnerségeket elősegítő nemzetközi börze. Az interaktív világtérkép áttekintést ad a partneriskolák hálózatáról, a közreműködő iskolák pedig rövid portréval mutatkoznak be.

Tanárszekció

Ebben a szekcióban a tanárok ötleteket találnak arra, hogy miként használhatják a PASCH-net-et a némettanításban, oktatási anyagokat tölthetnek le, és módszertani-didaktikai témákról tájékozódhatnak. Az önképző platformon ki-ki saját virtuális tantermet rendezhet be, vagy használhatja a már működő tanfolyamok kínálatát.

A Community a tananyagok egymás közti cseréjére kínál lehetőséget, és projektötletekhez is itt lehet partnert keresni. A Community-ben, az önképző platformon vagy a blogokon keresztül a tanárok nemzetközi projekteket valósíthatnak meg, például regionális online diákújságokat vagy podcastokat készíthetnek.

A PASCH önképző platformja tanároknak mentorált online továbbképzést kínál. A „PASCH-net-Führerschein“ online kurzus keretében a némettanítást szolgáló weboldal kínálatával, például a communityk-kel, az önképző platformmal és a PASCH-Global diákújsággal ismerkedhetnek. Egy másik online tanfolyam, a „Moodle-Führerschein“ arról tájékoztat, hogy a PASCH önképző platformot – amely a Moodle nevű szoftverre épül – miként lehet az iskolai oktatásban vagy a tanárok továbbképzésében használni.

Kapcsolat: lernplattform@pasch-net.de

Diákszekció

A PASCH-iskolák németül tanuló diákjai a „Community“-ben érintkezhetnek diáktársaikkal. Szövegeket, fotókat és videókat tölthetnek fel, csoportokat hozhatnak létre, és fórumokon vitatkozhatnak egymással.

Versenyeken mérhetik össze tudásukat és projektekbe kapcsolódhatnak be, és különböző nyelvszintű információkat találhatnak Németországról és a németországi továbbtanulási lehetőségekről.

Némettudásukat rendszeres vitákon, játékos gyakorlatokkal és interaktív formákban fejleszthetik.

A PASCH-net „Community“-jeinek és önképző platformjának használatához regisztrálni kell, ezután e-mail címmel és jelszóval lehet bejelentkezni.

PASCH-net-Flyer

Kapcsolat: service@pasch-net.de

 
A PASCH hálózatnak ma már világszerte több mint 2000 tagja van. A Goethe Intézet több mint 100 ország nemzeti oktatási rendszerében 600 PASCH-iskolát támogat. Ezek az intézmények az „Iskolák: a jövő partnerei” kezdeményezés keretében ismét bevezették a német nyelv oktatását, vagy továbbfejlesztették német nyelvtanítási programjukat. A németet a PASCH-iskolákban általában 2. idegen nyelvként hirdetik meg.

A PASCH hálózat tagja ezen felül a Külföldi Oktatásügy Központi Hivatala (ZfA) által koordinált mintegy 140 külföldi német iskola, 27 német profilú iskola és mintegy 1.100 olyan nemzeti iskola is, ahol megszerezhető a Kultuszminiszterek Konferenciájának Német Nyelvi Diplomája.

Iskolaporték