Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések

Elismertség itthon és külföldön: államilag elismert és nemzetközi bizonyítvány
A Goethe Intézet nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvend. A Goethe Intézet a KER* mind a hat szintjén kínál nyelvvizsgákat, ezek közül a B1, a B2 és a C1 szintű vizsgák (alap-, közép- és felsőfok) Magyarországon is akkreditáltak. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett egy Magyarországon államilag elismert bizonyítványt is kapnak. 
A teljes kínálat 

Életszerű, hasznos feladatok 
A Goethe Intézet kompetenciaközpontú nyelvvizsgákat kínál, ami azt jelenti, hogy a feladatok életszerűek és a számon kért tudás a mindennapokban, a tanulmányok során és a munkahelyen is hasznosítható. 

A Goethe-Zertifikat előnyt jelent a tanulmányok és a karrier szempontjából 
A kompetenciaközpontú szemléletnek, a nemzetközi ismertségnek, valamint a munkaadók és hivatalos szervek általi elismertségnek köszönhetően a Goethe-bizonyítványok az élet minden területén előnyösek. 
A Goethe Intézet honlapján minden Goethe-nyelvvizsgához talál gyakorlóanyagot, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A vizsgára való felkészüléshez kereskedelmi forgalomban kapható tankönyveket tudunk ajánlani.
A Goethe Intézet könyvtára minden szinthez kínál előkészítő anyagokat.
Az akkreditált vizsgákra (Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1) legkorábban a 14. életév betöltésének évében lehet jelentkezni. A nem akkreditált vizsgák esetében ajánlott korhatár van csak. A részletekről lásd az egyes végrehajtási szabályzatokat.
A jelentkezési határidők a honlapunkon szerepelnek.

A B1, B2, C1 vizsgákra online tud jelentkezni, míg az A1, A2, C2 vizsgákra a jelentkezési lapot honlapunkról töltheti le és e-mailben küldheti vissza.

Időpontok és jelentkezés
Négy héttel az írásbeli vizsga után kerülnek fel a vizsgaeredmények a honlapunkra.
Nem akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 2 héten belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőségénél. A fellebbezést részletesen meg kell indokolni. A Goethe Intézet döntése végleges és megtámadhatatlan.

Akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont szakreferensénél. A vizsgaközpont 15 napon belül hoz döntést. Ha a fellebbezést elutasították, a döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be felülvizsgálati kérelmét az OH-NYAK-hoz (Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ). Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának. 
A vizsga menetével kapcsolatos kifogások jelentése csak közvetlenül a vizsgát követően, a vizsgaközpont vezetőségénél lehetséges.
Lehetőség van a vizsgarészekbe való betekintésére.  Ehhez kérelmet kell benyújtani. A betekintés kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő jelen lehet).
A vizsgát tetszőleges alkalommal lehet megismételni.  A moduláris vizsgáknál az egyes vizsgarészeket is megismételheti. Sikeres részvizsga esetén az adott modulról bizonyítványt kap. 

A Magyarországon akkreditált  B1, B2 és C1 vizsgákra a következő szabályozás vonatkozik: a Goethe-Zertifikat C1 vizsga csak egészben ismételhető meg. A Goethe-Zertfikat B1 és B2 moduláris vizsgákat (2019 januártól) a magyar nyelvvizsgabizonyítvány megszerzéséhez  két részben (írásbeli és szóbeli rész) kell megismételni.
Elveszett nyelvvizsgabizonyítvány esetén a nemzetközi bizonyítványról 10 éven belül igazolást tudunk kiállítani a vizsgaközpontban. A magyar bizonyítványról az OH-NYAK-nál kérvényezhető hatósági igazolás. 
NYAK
Az elkészült bizonyítványokat személyesen, meghatalmazással vagy postai úton is átveheti! 

Személyesen
A Goethe Intézet recepcióján a mindenkori nyitvatartási időben:
Nyitvatartási idő
Amennyiben valamely vizsgaközpontunkban vizsgázott, a vizsgahely tájékoztatja Önt az átvételi lehetőségekről.
 
Meghatalmazott útján
Lehetősége van meghatalmazni valakit, hogy Ön  helyett  átvegye a bizonyítványát. Ehhez két tanú aláírásával hitelesített, szabályos, írásos meghatalmazást kell kitölteni. Ennek birtokában a meghatalmazott személy a meghatalmazás leadásával és saját személyi igazolványa felmutatásával eljárhat Ön helyett személyes átvétel esetén. A meghatalmazásban szerepeljenek a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai (születési adatok és a személyi igazolvány száma), a vizsga adatai (típus, szint, időpont), valamint két tanú aláírása.

Postai úton
Kivételes esetben kérheti a nyelvvizsga-bizonyítvány postázását. Ezt írásos formában kell kérvényeznie a nyelvvizsgahelyen, melynek szervezésében a nyelvvizsgán részt vett. A bizonyítványt a kérvény megérkezése után postázza a vizsgahely. A postán megrongálódott vagy elveszett vizsgabizonyítványokért felelősséget nem vállalunk!

Mi számít sikeres nyelvvizsgának?

Kérjük vegyék figyelembe, hogy más szabályok vonatkoznak a nemzetközi és a magyar (akkreditált) bizonyítvány kiállítására, illetve a moduláris és komplex vizsgákra.

Goethe-Zertifikat B1, B2
A nemzetközileg elismert, moduláris Goethe-Zertifikat B1, B2 vizsgák esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).

Akkreditált moduláris Goethe-Zertifikat B1, B2 vizsgák esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
Magyarországon a 137/2008-as kormányrendelet értelmében tehető részvizsga az akkreditált Goethe-Zertifikat B1 és B2 vizsga esetében.
Részvizsgaként a Beszédkészség (Szóbeli vizsga) modul és a Beszédértés (Hallás) modul, illetve a Szövegértés (Olvasás) és Ìráskészség (Irás) modul együtt letehető illetve ismételhető. Ez esetben írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány készül. A bizonyítvány megszerzésének feltétele ugyanaz, mint a nemzetközi vizsga esetében, azaz modulonkként 60%.

Goethe-Zertifikat C1
A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás).
Akkreditált komplex Goethe-Zertifikat C1 vizsga esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni. 
 
A Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1 vizsga páros vizsgaként kerül megrendezésre.

Vizsgaeredmények - 2021 Október

A lent csatolt Vizsgaeredmények táblázatokban a Bestandene Teile oszlopban a moduláris vizsgáknál (Goethe-Zertifikat B1 és B2) a sikeresen, azaz 60% felett teljesített modulokat soroljuk fel.
A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsgánál a Note oszlopban a vizsga eredményeinek szöveges értékelése olvasható.

     
      
               


A RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

  UNGARISCH
Kunden-NR Ügyfélszám
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
MA Szóbeli kifejezőkészség


Betekintés a vizsgadolgozatba
  1. a vizsga eredmény megjelenését követő két héten belül 
  2. kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a szülő jelen lehet) 
  3. előzetes írásbeli kérvény alapján, melyen fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, telefonszámát, a vizsga típusát és időpontját valamint a vizsgahely nevét; a titkárság által megadott időpontban 
  4. Figyelem: A vizsgadolgozatba való betekintés lehetséges. A vizsgabizottság döntése ellen az eredmény postai úton való kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet fellebbezést benyújtani e-mailen vagy egy írásbeli kérvény formájában a nyelvi titkárságon. Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának.
Ismétlés

A Goethe Intézet komplex nyelvvizsgái (Goethe-Zertifikat A2 és Goethe-Zertifikat C1) csak egyben ismételhetőek. A B1, B2, C2 vizsgák esetében részvizsga ismétlése lehetséges.