Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések

Elismertség itthon és külföldön: államilag elismert és nemzetközi bizonyítvány
A Goethe Intézet nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvend. A Goethe Intézet a KER* mind a hat szintjén kínál nyelvvizsgákat, ezek közül a B1, a B2 és a C1 szintű vizsgák (alap-, közép- és felsőfok) Magyarországon is akkreditáltak. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett egy Magyarországon államilag elismert bizonyítványt is kapnak. 
A teljes kínálat 

Életszerű, hasznos feladatok 
A Goethe Intézet kompetenciaközpontú nyelvvizsgákat kínál, ami azt jelenti, hogy a feladatok életszerűek és a számon kért tudás a mindennapokban, a tanulmányok során és a munkahelyen is hasznosítható. 

A Goethe-Zertifikat előnyt jelent a tanulmányok és a karrier szempontjából 
A kompetenciaközpontú szemléletnek, a nemzetközi ismertségnek, valamint a munkaadók és hivatalos szervek általi elismertségnek köszönhetően a Goethe-bizonyítványok az élet minden területén előnyösek. 
A Goethe Intézet honlapján minden Goethe-nyelvvizsgához talál gyakorlóanyagot, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A vizsgára való felkészüléshez kereskedelmi forgalomban kapható tankönyveket tudunk ajánlani.
A Goethe Intézet könyvtára minden szinthez kínál előkészítő anyagokat.
Az akkreditált vizsgákra (Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1) legkorábban a 14. életév betöltésének évében lehet jelentkezni. A nem akkreditált vizsgák esetében ajánlott korhatár van csak. A részletekről lásd az egyes végrehajtási szabályzatokat.
A jelentkezési határidők a honlapunkon és a Goethe Intézet prospektusában is szerepelnek.

Személyesen vagy megbízott által is jelentkezhet a vizsgára. A jelentkezési lapot honlapunkról is letöltheti és e-mailben elküldheti.

Időpontok és jelentkezés
A nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni.

Akkreditált vizsgák esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni.            
Legkorábban három héttel az írásbeli vizsga után kerülnek fel a vizsgaeredmények a honlapunkra.
Nem akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 2 héten belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőségénél. A fellebbezést részletesen meg kell indokolni. A Goethe Intézet döntése végleges és megtámadhatatlan.

Akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőségénél. A vizsgaközpont 15 napon belül hoz döntést. Ha a fellebbezést elutasították, a döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be felülvizsgálati kérelmét az OH-NYAK-hoz (Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ). Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának. 
A vizsga menetével kapcsolatos kifogások jelentése csak közvetlenül a vizsgát követően, a vizsgaközpont vezetőségénél lehetséges.
Lehetőség van a produktív írásbeli vizsgarészek (ún. nyitott és félig nyitott feladattípusok) megtekintésére . Ehhez kérelmet kell benyújtani. A megtekintés kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a szülő jelen lehet).
A vizsgát tetszőleges alkalommal lehet megismételni, a Magyarországon akkreditált B2-es és a C1-es vizsgát csak egészben, a B1-es vizsgát két részben (írásbeli és szóbeli rész).
A bizonyítványok eltűnése esetén a nemzetközi bizonyítványról 10 éven belül igazolást tudunk kiállítani a vizsgaközpontban. A magyar bizonyítványról az OH-NYAK-nál kérvényezhető hatósági igazolás. 
NYAK

vizsgaeredmények 2018 november

Kérjük  vegyék figyelembe, hogy más szabályok vonatkoznak a nemzetközi és a magyar bizonyítvány kiállítására.

A  nemzetközileg elismert nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni.

Akkreditált vizsgák esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni. 

           

Vizsgaeredmények - 2018. November

 


 

 

 

 


      

 

A nemzetközi és az akkreditált, magyar
nyelvű bizonyítvány a vizsgát követő 8-10 hétre várható, megérkeztükről minden vizsgázót írásban értesítünk. A bizonyítványok a nyelvtanfolyamok irodájában vehetőek át. A vizsgaeredmények a vizsgát követő negyedik héttől olvashatóak honlapunkon.

A RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

  UNGARISCH
PTN-Nr Vizsgázó sorszáma
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
SB Nyelvhelyesség
MA Szóbeli kifejezőkészség
  Pontszám
  Eredmény
  kiváló
 
  közepes
  elégséges
  nem felelt meg


Betekintés a vizsgadolgozatba
  1. a vizsga eredmény megjelenését követő két héten belül 
  2. kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a szülő jelen lehet) 
  3. előzetes írásbeli kérvény alapján, melyen fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, telefonszámát, a vizsga típusát és időpontját valamint a vizsgahely nevét; a titkárság által megadott időpontban 
  4. Figyelem: A vizsgadolgozatba való betekintés lehetséges. A vizsgabizottság döntése ellen az eredmény postai úton való kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet fellebbezést benyújtani e-mailen vagy egy írásbeli kérvény formájában a nyelvi titkárságon. Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának.
Ismétlés

A Goethe Intézet akkreditált nyelvvizsgái (a Zertifikat Deutsch - alapfokú, a Goethe-Zertifikat B2 - középfokú és a Goethe-Zertifikat C1 - felsőfokú) csak egyben ismételhetőek. A nem akkreditált vizsgák esetében a mindenkori Végrehajtási szabályokban tájékozódhat.