Információ és vizsgaeredmények

Gyakori kérdések

Elismertség itthon és külföldön: államilag elismert és nemzetközi bizonyítvány
A Goethe Intézet nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvend. A Goethe Intézet a KER* mind a hat szintjén kínál nyelvvizsgákat, ezek közül a B1, a B2 és a C1 szintű vizsgák (alap-, közép- és felsőfok) Magyarországon is akkreditáltak. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett egy Magyarországon államilag elismert bizonyítványt is kapnak. 
A teljes kínálat 

Életszerű, hasznos feladatok 
A Goethe Intézet kompetenciaközpontú nyelvvizsgákat kínál, ami azt jelenti, hogy a feladatok életszerűek és a számon kért tudás a mindennapokban, a tanulmányok során és a munkahelyen is hasznosítható. 

A Goethe-Zertifikat előnyt jelent a tanulmányok és a karrier szempontjából 
A kompetenciaközpontú szemléletnek, a nemzetközi ismertségnek, valamint a munkaadók és hivatalos szervek általi elismertségnek köszönhetően a Goethe-bizonyítványok az élet minden területén előnyösek. 
A Goethe Intézet honlapján minden Goethe-nyelvvizsgához talál gyakorlóanyagot, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. A vizsgára való felkészüléshez kereskedelmi forgalomban kapható tankönyveket tudunk ajánlani.
A Goethe Intézet könyvtára minden szinthez kínál előkészítő anyagokat.
Az akkreditált vizsgákra (Goethe-Zertifikat B1, B2 és C1) legkorábban a 14. életév betöltésének évében lehet jelentkezni. A nem akkreditált vizsgák esetében ajánlott korhatár van csak. A részletekről lásd az egyes végrehajtási szabályzatokat.
A jelentkezési határidők a honlapunkon és a Goethe Intézet prospektusában is szerepelnek, rendszerint legkésőbb az első vizsgaidőpont előtti 12-15. napig lehet jelentkezni a vizsgára. 

Személyesen vagy megbízott által is jelentkezhet a vizsgára. A jelentkezési lapot honlapunkról is letöltheti és e-mailben elküldheti.

Időpontok és jelentkezés
A nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni.

Akkreditált vizsgák esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni.            
Legkorábban három héttel az írásbeli vizsga után kerülnek fel a vizsgaeredmények a honlapunkra. Legkésőbb 30 nappal az írásbeli vizsga után írásban is értesítjük az eredményről.
Nem akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 2 héten belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőségénél. A fellebbezést részletesen meg kell indokolni. A Goethe Intézet döntése végleges és megtámadhatatlan.

Akkreditált vizsgák esetében: A fellebbezést a vizsgaeredmény kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőségénél. A vizsgaközpont 15 napon belül hoz döntést. Ha a fellebbezést elutasították, a döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be felülvizsgálati kérelmét az OH-NYAK-hoz (Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ). Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának. 
A vizsga menetével kapcsolatos kifogások jelentése csak közvetlenül a vizsgát követően, a vizsgaközpont vezetőségénél lehetséges.
Csak sikertelen vizsga esetén van lehetőség a produktív írásbeli vizsgarészek (ún. nyitott és félig nyitott feladattípusok) megtekintésére . Ehhez kérelmet kell benyújtani. A megtekintés kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a szülő jelen lehet).
A vizsgát tetszőleges alkalommal lehet megismételni, a Magyarországon akkreditált B2-es és a C1-es vizsgát csak egészben, a B1-es vizsgát két részben (írásbeli és szóbeli rész).
A bizonyítványok eltűnése esetén a nemzetközi bizonyítványról 10 éven belül igazolást tudunk kiállítani a vizsgaközpontban. A magyar bizonyítványról az OH-NYAK-nál kérvényezhető hatósági igazolás. 
NYAK

vizsgaeredmények

A vizsgaeredmények PDF formátumban megtekinthetőek: 

VIZSGAEREDMÉNYEK - 2017. MÁJUS


VIZSGAEREDMÉNYEK - 2017.
MÁRCIUS

vizsgaeredmények - 2016. december

    A nemzetközi és az akkreditált, magyar nyelvű bizonyítvány a vizsgát követő 8-10 hétre várható, megérkeztükről minden vizsgázót írásban értesítünk. A bizonyítványok a nyelvtanfolyamok irodájában vehetőek át. A vizsgaeredmények a vizsgát követő negyedik héttől olvashatóak honlapunkon.

A rövidítések jelentése

  Ungarisch
PTN-Nr Vizsgázó sorszáma
LV Írott szöveg értése
HV Hallott szöveg értése
SA Fogalmazás
SB Nyelvhelyesség
MA Szóbeli kifejez?készség
Summe Pontszám
Note Eredmény
sehr gut kiváló
gut
befriedigend közepes
ausreichend elégséges
nicht bestanden  nem felelt meg


Betekintés a vizsgadolgozatba
  1. a vizsgát követő két hónapon belül 
  2. kizárólag a vizsgázó által lehetséges (kiskorú vizsgázó esetén a szülő jelen lehet) 
  3. előzetes írásbeli kérvény alapján, melyen fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, telefonszámát, a vizsga típusát és időpontját valamint a vizsgahely nevét; a titkárság által megadott időpontban 
  4. Figyelem: A vizsgadolgozatba való betekintés lehetséges. A vizsgabizottság döntése ellen az eredmény postai úton való kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet fellebbezést benyújtani e-mailen vagy egy írásbeli kérvény formájában a nyelvi titkárságon. Postán küldött felülvizsgálati kérelem esetén a postára adás napját tekintjük az előterjesztés időpontjának.
Ismétlés

A Goethe Intézet akkreditált nyelvvizsgái (a Zertifikat Deutsch - alapfokú, a Goethe-Zertifikat B2 - középfokú és a Goethe-Zertifikat C1 - felsőfokú) csak egyben ismételhetőek. A nem akkreditált vizsgák esetében a mindenkori Végrehajtási szabályokban tájékozódhat.