Goethe-Zertifikat C2: GDS

Felvillanyozott üzletasszony Fotó: Getty Images/Mario Castello

Ön szeretne ...

  • Németországban továbbtanulni vagy kutatni
  • Németországban tanítani
  • megerősítést kapni arról, hogy közel anyanyelvi szintű nyelvtudással rendelkezik
  • nyelvtudásáról hivatalos és nemzetközileg elismert bizonyítványt kapni

A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom német nyelvvizsga felnőtteknek szól. A német nyelv felsőfokú használatát igazolja, és a Közös Európai Referenciakeret (KER) hatszintű skáláján a legmagasabb (C2) szintnek felel meg.

Ön a vizsga sikeres letételével megmutatja, hogy ...


  • szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.
  • a különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat.
  • természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, és bonyolultabb kontextusokban is különbséget tud tenni a jelentések kisebb árnyalatai között.
A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom külföldi felvételizőknek igazolja, hogy rendelkeznek a németországi tanulmányokhoz szükséges nyelvtudással, sok helyütt pedig a német nyelv oktatásához is jogosítványt ad.
A Németországi Szövetségi Köztársaság tartományai a Goethe-Zertifikat C2 vizsgát elfogadják mint a tanári állások betöltéséhez szükséges nyelvtudás igazolását. Erről az egyes tartományok illetékes hatóságai (ú.m. művelődési, iskolaügyi vagy oktatási tárcák, tanárképzési, kerületi és városi hivatalok) adnak felvilágosítást.
 
2012. január 1-étől a Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom lépett három korábbi Goethe-vizsga és -bizonyítvány, a Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) helyébe.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) A megjelenített ár csak akkor érvényes, ha Ön a vizsgát megelőző hat hónapnál nem régebben már részt vett a Goethe-Institut valamelyik németnyelv-tanfolyamán. A hat hónap ebben az esetben a nyelvtanfolyam befejezési dátuma és a német nyelvvizsga közötti időtartamra vonatkozik. Ebben az esetben az ár a jelentkezési folyamat közben automatikusan megváltozik. Ha ez nem történne meg, kérjük, forduljon a tanfolyami irodához.

Felkészülés

Gyakorlóanyagok

Itt talál modellteszteket és gyakorlóteszteket az online gyakorláshoz akadálymentes és interaktív változatban is.

További információk

A vizsga feltételeiről, tartalmáról és a Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgára vonatkozó egyéb tudnivalókról itt olvashat: