Gyakran ismételt kérdések

Az alábbiakban a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatos általános és gyakran ismételt kérdésekről adunk tájékoztatást.

Amennyiben az itt találhatóakon túlmenő kérdései vannak az A1–C2 szintű Goethe-nyelvvizsgákkal kapcsolatban, kérjük, forduljon díjmentes, nem kötelező érvényű tanácsért közvetlenül valamelyik vizsgaközpontunkhoz (Goethe Intézetek, Goethe Központok vagy együttműködő vizsgapartnerek).

A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők. A vizsgák a német mint idegen nyelv és a német mint második nyelv ismeretét igazolják.
Az egyes vizsgákhoz minimálisan ajánlott életkor van meghatározva.
A vizsgaközpontok igyekeznek lehetőség szerint egyénileg, a helyszínen figyelembe venni a fogyatékkal élő vizsgázók kéréseit (pl. krónikus betegséggel küzdő vagy csökkent látású vagy hallású vizsgázók). Ezért a fogyatékosság jellegét és mértékét már a vizsgára való jelentkezéskor fel kell tüntetni és orvosi igazolással igazolni. A vizsgaközpontok ebben a vonatkozásban titoktartásra kötelezettek.

Részletes információk közvetlenül attól a vizsgaközponttól kérhetik, ahol le szeretné tenni a vizsgát.
Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.
A helyiséget méltányolható időtartamra (mosdó használata) elhagyhatja. Ezt rögzítjük a vizsga lebonyolításáról felvett jegyzőkönyvben.
Az A1–C2 szintű Goethe-nyelvvizsgáknak a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti besorolása a következő címen található:
A Goethe Intézet vizsgáinak és nyelvtanfolyamainak szintje
Közös Európai Referenciakeret (KER)
Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.
Azok az igazolások, amelyek csupán a nyelvtanfolyamon, szintfelmérő teszten, vizsgán vagy hasonlón való részvételt tanúsítják, nem elegendőek.

Csak a Goethe-Zertifikat A1-től C2 szintig terjedő vizsga sikeres letételéről szóló nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve a Kleines vagy Großes Deutsches Sprachdiplom minősül a német mint idegen nyelv megfelelő ismeretét tanúsító, az egész világon elismert igazolásnak.
A Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, a Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom vizsgákat a németországi felsőoktatási intézmények elismerik a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás igazolásaként, így ezek megléte esetén nem szükséges letenni a TestDaF vizsgát vagy a felsőoktatási intézmények által megkövetelt más vizsgát (DSH).

Kérjük, hogy a választása szerinti felsőoktatási intézmény, a választott szak, illetve szakirány nyelvi követelményeivel kapcsolatban érdeklődjön annál a felsőoktatási intézménynél, ahol a tanulmányokat folytatni kívánja, vagy végezzen célzott keresést a www.sprachnachweis.de oldalon.
A Goethe Intézet valamennyi vizsgájánál az írásbeli vizsgateljesítmény értékelésére a 2006 augusztusa óta hatályos helyesírási szabályok irányadók. Ezek alapját a „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung” (a 2006. évi 24. kiadástól) és a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung” (2006-tól) képezik.

A mindenkor hatályos szabályok az interneten a következő címeken találhatók:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
A tanulás egyéni folyamat. Az, hogy mennyi időre van szüksége valamelyik nyelvvizsgaszint eléréséhez, különböző – többek közt egyéni – tényezőktől függ: pl. az elkötelezettségtől, a ráfordított időtől, a kiegészítő gyakorlási lehetőségek igénybevételétől.

Ha már megtanult egy vagy több idegen nyelvet, akkor a német általában gyorsabban elsajátítható. Jelentős szerepet játszik, hogy hazájában vagy Németországban vesz-e részt a nyelvtanfolyamon, ahol az órán kívül is német nyelvet hallhat és több alkalma nyílik a szóbeli óbeli kommunikációra.

A tanulási folyamat szempontjából az oktatás intenzitása is fontos (intenzív vagy pl. esti tanfolyam). Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.
Az egyes vizsgáknál a következő gyakorló- és információs anyagok érhetők el:
  • online gyakorlóanyagok
  • letölthető anyagok
  • megrendelhető anyagok
  • vizsgaszabályzat és lebonyolítási rendelkezések
Egyes anyagok a helyi Goethe Intézet nyelvtanfolyam-szervezési irodájában is elérhetők.
Néhány vizsgánkhoz elérhetők távoktatási anyagok és online nyelvtanfolyamok.
Némettanulás távoktatással
A vizsga egészében tetszőleges alkalommal megismételhető. A részleteket – az egyes részek esetleges megismételhetőségével kapcsolatban is – az adott vizsga lebonyolítási szabályzata tartalmazza.
A Goethe Intézet Goethe-Zertifikat A1–C2 nyelvvizsgái korlátlan ideig érvényesek.

Mindazonáltal számos intézmény és munkaadó két évnél nem régebbi nyelvvizsgát követel meg.

A Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) nyelvvizsga az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése és ezzel 2012.01.01-től a vizsgakínálat C2 szintre történő átállítása után is érvényes marad.
Alapvetően nem állítunk ki másodpéldányt a vizsgáról.

Ennek ellenére – ha a vizsga nem 10 évnél régebben történt – az vizsgaközpont, ahol a vizsgát letette, díj ellenében pótigazolást állíthat ki.
Névváltoztatás esetén (pl. házasság, örökbefogadás, válás vagy hasonlók) nem állítunk ki sem új bizonyítványt, sem pótigazolást.

A névváltoztatás a megfelelő hatósági okirattal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat vagy hasonlók), illetve ezek hiteles másolatával igazolható.

A nevet, illetve a név írásmódját a vizsgára jelentkezéskor a vizsgaközpont rögzíti a bemutatott fényképes igazolvány alapján. A sikeres vizsgáról szóló bizonyítványt ezen adatok alapján állítjuk ki.
Bizonyítványát felsőfokú tanulmányok folytatása céljából bármelyik közhivatalnál (bíróság, minisztérium, iskola, bank vagy hasonlók) hitelesíttetheti. A munkaadók általában ügyvédi iroda által hitelesített bizonyítványt követelnek meg.
Hivatalos fordítást a fordítók hivatalos névjegyzékében szereplő fordítóval vagy fordítóirodával készíttethet.
A vizsgán való részvétel nincs hozzákapcsolva sem valamely nyelvi vagy előkészítő tanfolyam elvégzéséhez, sem az adott vizsgaszint alatti fokozat megszerzéséhez.

Ennek ellenére javasoljuk a részvételt a vizsgaközpont valamelyik előkészítő tanfolyamán. Itt elsajátíthatja azokat a szükséges nyelvi és vizsgaspecifikus készségeket, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítik a vizsga letételét.

Kérjük, forduljon ezzel kapcsolatban a választása szerinti vizsgaközponthoz, és ott érdeklődjön ezen információk iránt.