Fordítástámogatás

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

A Goethe-Institut  fordítástámogatási programja elősegíti német szerzők műveinek megjelenését más nyelveken. Célja, hogy németül nem tudó olvasók számára is hozzáférhetővé tegyen fontos tudományos munkákat, színvonalas szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalmi műveket.

A program kultúrpolitikai célokat szolgál és a külügyi kultúrpolitika és oktatáspolitika fontos eszköze.
Sikeres pályázat esetén a könyv megjelenése után a fordítás költségének egy részét a Goethe-Institut megtéríti a kiadónak. A teljes fordítási költség, valamint a nyomtatás és szerkesztés költségeinek átvállalása nem célja a programnak.
A program közel 40 éves fennállása óta eddig kb. 6000 könyv 45 nyelvre történő fordítását támogatta.

 • szépirodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom: 2017. december 1.
 • Tényirodalom, tudományos művek: 2017. december 15.
 • Kizárólag német szerzők német nyelvterületen nyomtatásban megjelent műveiből készülő fordítások támogathatók.
  A fordításnak az eredeti német szöveg alapján kell elkészülnie.
 • Kizárólag olyan projekteket tudunk figyelembe venni, amelyek a támogatási szerződés aláírásakor még nem állnak nyomtatás alatt.
 • A magyar kiadó köteles az impresszumban a Goethe Intézetet támogatóként megnevezni és a Goethe Intézet logóját belenyomtatni. Ennek elmulasztása esetén a Goethe Intézet fenntartja a jogot az odaítélt támogatás visszavonására.
 • Támogatás esetén a támogatási összeg megállapításánál csak az a honorárium vehető figyelembe, amelyet a kiadó a fordítónak legkésőbb a könyv megjelenésekor kifizetett.
 • pontosan kitöltött pályázati nyomtatvány német vagy angol nyelven
 • érvényes licencszerződés másolata
 • a fordítóval kötött felhasználási szerződés másolata
 • indoklás, amely kitér a mű jelentőségére a terjesztési területen, a kiadó programjára és az anyagi támogatás szükségességére
 • a mű német kiadásának két példánya és recenziók (Amint értesítjük a pályázat budapesti támogatásáról, kérje a német kiadót ennek átvállalására. A német nyelvű mű két példányát a Goethe-Institut müncheni központjába (Bereich 33 Literatur und Übersetzungsförderung) kell eljuttatni. Kérjük ne küldje a példányokat a budapesti Goethe-Institut címére!
 • demokrácia, jogállam és civil társadalom
 • Európa egyesülési folyamatának kulturális dimenziói
 • a 20. századi német történelem, különös tekintettel az emlékezés kultúrájára és a múlt feldolgozására
 • a társadalom viszonya az etnikai és vallási kisebbségekhez
 • kimagasló német gondolkodók és társadalomkutatók művei, valamint kimagasló kortárs német irodalom
Támogatást kaphat még:
 • a klasszikus német irodalom
 • a kortárs dráma
 • az értékes gyermek- és ifjúsági irodalom

További információk