Jan-Werner Müller Mi a populizmus? Esszé

A legkülönfélébb szándékú és irányultságú emberre mondják manapság, hogy populista. Az eurómentés ellenfeleire, Marine Le Penre és a hozzá hasonlókra; de a fősodor azon politikusaira is, akik úgy vélik, lesniük kell a nép legapróbb rezdüléseit is. Vagy – Ralf Dahrendorf bon mot-ját idézve - populista az, akinek nem tetszik a programja, de népszerű? Meg lehet-e rajzolni a jelenséget világosabb kontúrokkal? Megmagyarázhatók-e az okai? Miben különbözik egymástól a jobb- és a baloldali populizmus? Jan-Werner Müller aktuális fejleményekből kiindulva vázolja fel a populizmus elméletét, a populizmust egyúttal világosan különválasztva a demokráciától. Tézisei segítségünkre lehetnek abban, hogy új stratégiákat dolgozzunk ki a populistákról szóló közbeszédben.