Greita navigacija:

Iš karto pereiti prie turinio (Alt 1) Iš karto pereiti prie pagrindinės navigacijos (Alt 2)
DLL 1-16

Vidurio Rytų Europos regione
Mokytis mokyti vokiečių (DLL)

Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, Vengrija

Nuo 2020 metų Goethe`s instituto kvalifikacijos tobulinimo kursas „Mokytis mokyti vokiečių“ (DLL) siūlomas regiono mastu. Jame gali dalyvauti mokytojai iš Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos. Šis pasiūlymas užtikrins Jums daugiau lankstumo pasirenkant temas ir aktyvų dalykinį dialogą su kolegomis iš kaimyninių šalių.


Apdovanojimas

Das DLL-Programm ist mit dem „Studienpreis DistancE-Learning“ in der Kategorie „Studienangebot des Jahres 2020“ ausgezeichnet. DLL programa yra įvertinta Vokietijos e. mokymosi asociacijos apdovanojimu „2020 metų studijų programos“ kategorijoje


Kas yra DLL?

Inovatyvi „Mokytis mokyti vokiečių“ (DLL) koncepcija parengta, atsižvelgiant į įprastinę mokytojo veiklą ir klasėje kylančius iššūkius. Į šią kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, orientuotą į kompetencijas ir praktiką, yra įtrauktos tokios temos, kaip gramatikos, leksikos, fonetikos, literatūros žinių perteikimas ar socialinės formos.


Kodėl verta rinktis DLL programą?

Didaktinis pagrindas

Sužinokite daugiau apie kvalifikacijos tobulinimo didaktiką, praktinius tyrimo projektus ir metodinius – didaktinius principus, nagrinėjamus kurse „Mokytis mokyti vokiečių“ (DLL).

Kokybės standartai

„Mokytis mokyti vokiečių“® programą parengė žymūs mokslininkai. Susipažinkite su mūsų taikomais kokybės standartais.
 

© Goethe-Institut; DLL


Turinys

 • 12 modulių (vokiečių kalbai kaip užsienio kalbai skirti 1-10 moduliai, vokiečių kalbai kaip antrajai kalbai – 15 ir 16 moduliai)
 • Savarankiško mokymosi medžiaga: knyga ir el. ištekliai
 • Autentiška vokiečių kalbos pamokų vaizdo medžiaga
 • interaktyvios užduotys Goethe’s instituto mokymosi platformoje
 • taip pat glosarijai, atsakymai, literatūros šaltiniai
 • susipažinkite su skyriaus ištrauka ir DLL 1 bandomuoju kursu

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie modulių turinį:

Mes, mokytojai, nusprendžiame, kokia turi būti pamoka. Kas mums daro poveikį? Kaip įsivaizduojame gerą pamoką? Kas kelia ypatingus pedagoginius iššūkius? Kaip mums pavyksta klasėje sukurti bebaimę, motyvuojančią ir mokymuisi palankią atmosferą? Kaip valdome pamokos procesus ir padedame  mokiniams keliauti pažinimo keliu? Kaip galime tobulinti savo pedagoginę kvalifikaciją?
 
Autoriai:
Prof. dr. Michael Legutke (Gyseno Justuso Liebigo universitetas)
Dr. Michael Schart (Tokijo Kejo universitetas)
Patys mokiniai ir tai, ką jie atsineša į pamoką, veikia mokymo(si) procesą. Kuo geriau pažįstame savo mokinius, tuo labiau galime į juos atsižvelgti, planuodami savo pamokinę veiklą, juos paskatinti ir jiems padėti.
 
Autorės:
Prof. dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaitytė *
Sandra Ballweg *, MA
Sandra Drumm *, MA
 
* Daugiakalbystės ir vokiečių kaip užsienio ir antrosios kalbos tyrimų skyrius, Darmštato Technologijos universiteto Filologijos ir literatūrologijos institutas
Šis modulis skirtas pačiai kalbai, kurios mokome. Kas būdinga vokiečių kaip užsienio kalbai: leksikai, gramatikai, fonetikai ir pragmatikai? Ką man reikia žinoti, kad galėčiau mokiniams paaiškinti, kokie vokiečių kalbos dėsniai lemia sėkmingą komunikaciją? Kaip vokiečių kalba pristatoma mokymosi medžiagoje ir kaip tinkamiausiai perteikti leksikos, gramatikos ir fonetikos žinias?
 
Autoriai:
Prof. dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Hamburgo universiteto Germanistikos institutas)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Daugiakalbystės ir vokiečių kaip užsienio ir antrosios kalbos tyrimų skyrius, Darmštato Technologijos universitetas)
 
* Jenos universiteto Užsienio germanistikos ir vokiečių kaip užsienio ir antrosios kalbos tyrimų institutas
Užduotys, pratimai ir interakcija klasėje – tai būdas mokytis per kalbinę veiklą. Modulyje rodoma, kaip tai vyksta šiuolaikinėje kalbos pamokoje, ugdant kalbinius ir rašymo gebėjimus.
 
Autoriai:
Prof. dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA),  Federalinė administracinė tarnyba Kelne)
 
*Jenos universiteto Užsienio germanistikos ir vokiečių kaip užsienio ir antrosios kalbos tyrimų institutas
Mokymo(si) medžiaga ir medijos yra itin svarbūs pamokoje. Šiame modulyje pristatoma naujausia mokymo(si) medžiaga, jos pritaikymo ir didaktizavimo galimybės, ugdant klausymo ir skaitymo gebėjimus.
 
Autoriai:
Prof. dr. Dietmar Rösler (vokiečių kaip užsienio ir antroji kalba, Gyseno universitetas)
Prof. dr. Nicola Würffel (medijų didaktika, Heidelbergo Pedagoginė aukštoji mokykla)
Kuo remiamės, planuodami savo pamoką, kokiais mokymosi tikslais ir kompetencijomis grindžiame savo veiklą? Kaip planuojame savo pamokos modulį? Kokia galėtų būti nuosekli pamokos dalių seka? Tam, kaip planuojame savo pamoką, daro poveikį pagrindiniai reikalavimai ir didaktiniai-metodiniai principai. Šiame modulyje suformuluosite šiuolaikinius principus, kuriuos galėsite pritaikyti kasdienėje pedagoginėje veikloje ir susipažinsite su pamokų planavimo naujovėmis.
 
Autoriai:
Prof. dr. Rüdiger Grotjahn (kalbų mokymosi tyrimai, Bochumo Rūro universitetas)
Prof. dr. Karin Kleppin (kalbų mokymosi tyrimai, Bochumo Rūro universitetas)
Dr. Imke Mohr (Miuncheno Goethe’s institutas, pedagoginio bendradarbiavimo koordinatorė)
Karin Ende (Miuncheno Goethe’s institutas, pedagoginio bendradarbiavimo koordinatorė)
Kokios yra žinių tikrinimo, testavimo ir įvertinimo funkcijos? Kokių principų ir standartų turėtų būti laikomasi? Kaip parengti savo pamokose įgytų žinių tikrinimo užduotis? Kaip integruoti vertinimo rezultatus į mokymosi procesą? Tokie klausimai yra pagrindinės šio modulio temos.
 
Autoriai:
Prof. dr. Rüdiger Grotjahn (kalbų mokymosi tyrimai, Bochumo Rūro universitetas)
Prof. dr. Karin Kleppin (kalbų mokymosi tyrimai, Bochumo Rūro universitetas)
Modulyje nagrinėjami vaikų kalbos mokymosi procesai, su ankstyvuoju mokymusi susiję vystymosi psichologijos aspektai, kompetencijų įgijimas, ypatingas dėmesys kreipiamas į vaikų mokymosi metodinius-didaktinius aspektus.
 
Autorės:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok
Modulis „Vokiečių kalba paaugliams“ skirtas vokiečių kalbos mokytojams, mokantiems 12–19 metų paauglius.
 
Šiame modulyje nagrinėjamos naujausių mokslinių tyrimų išvados, aiškinami kognityviniai, fiziniai, socialiniai bei kalbiniai paauglių vystymosi etapai ir jų svarba kalbos mokymuisi. Paauglių apklausos rezultatai rodo, kokią įtaką daro mokymosi motyvacija ir kaip paaugliai įsivaizduoja, koks yra geras vokiečių kalbos mokytojas.
 
Autorės:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe’s institutas)
Modulyje nagrinėjamas klausimas, kaip skatinti kalbines kompetencijas dalykų pamokose. Modulis „Kalbos mokymasis dalykų pamokose“ skirtas ne tik tiems mokytojams, kurių klasėje yra daug migrantų vaikų. Jame pristatomi būdai, kaip apskritai skatinti mokytis akademinės vokiečių kalbos visų dalykų pamokose. Taip pat aptariamos susijusios temos, pavyzdžiui, tarpkultūrinis mokymasis ir daugiakalbystė. Remiantis pamokų įrašais ir interviu, nagrinėjami iliustratyvūs mokyklos kasdienybės pavyzdžiai.
 
Autoriai:
Melanie Beese, dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, dr. Beatrix Hinrichs, dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko (Duisburgo-Eseno universitetas, vokiečių kaip antroji ir užsienio kalba)

Studijų kreditai pagal DLL programą

 • siekiant universitetinio kvalifikacijos laipsnio ir kvalifikacijos tobulinimo, gali būti užmegzta universitetų ir Goethe’s instituto partnerystė
 • visame pasaulyje – jau daugiau nei 40 partnerysčių su universitetais
 • dvišalės arba trišalės sutartys (užsienio universitetas ir Goethe’s institutas arba užsienio universitetas, Goethe’s institutas ir Jenos Friedricho Schillerio universitetas)
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

 


Paraiškų teikimas ir dalyvavimo sąlygos

1. Išsirinkite vieną iš dešimties modulių:
 • Modulis 1: Mokymo kompetencijos ir pamokos organizavimas
 • Modulis 2: Užsienio kalbų mokymasis
 • Modulis 3: Vokiečių kaip užsienio kalba
 • Modulis 4: Užduotys, pratimai ir interakcija
 • Modulis 5: Mokymosi medžiaga ir medijos
 • Modulis 6: Mokymo planų reikalavimai ir pamokos planavimas
 • Modulis 7: Žinių tikrinimas ir testavimas
 • Modulis 8: Vokiečių kalba vaikams
 • Modulis 10: Vokiečių kalba paaugliams
 • Modulis 16: Kalbos mokymasis dalykų pamokose
2. Teikdami paraišką, turite užpildyti el. formą, o mes per atitinkamą terminą informuosime Jus apie atrankos rezultatus.

3. Prieš kurso pradžią gausite prieigą prie medžiagos el. mokymosi platformoje. Turinį susikursite dirbdami savarankiškai ir grupėje (nuotoliniu būdu). Dirbdami savarankiškai, būsite lankstūs, o su savo regiono grupe galėsite diskutuoti ir vieni kitiems padėti. Kurso metu Jums padės kompetentingas tutorius.

Veiklos:
 • Užduotis galima atlikti individualiai el. kurso erdvėje.
 • Tam tikras grupines užduotis turėsite atlikti kartu su kitais dalyviais. Jas atlikti privaloma grupėje.
 • Užduočių pateikimo diena: sekmadienis.
 • Ateinančios savaitės užduotys įkeliamos jau penktadienį.
4. Kiekvienas modulis baigiamas praktiniu tyrimo projektu. Drauge su kitais dviem dalyviais suformuluosite klausimą, iš kurio perspektyvos norėtumėte panagrinėti savo pamoką. Projektą įvykdysite savo pamokoje, įvertinsite jį savo grupėje ir drauge pristatysite kitiems dalyviams per nuotolinį susitikimą. Pabaigoje pateiksite projekto aprašą.

5. Jei leis situacija, kursų metu bus organizuojamas vienas vienos dienos susitikimas Jūsų šalies arba kaimyninės šalies Goethe’s institute. Be to, kursų metu vyks kelios nuotolinės vaizdo konferencijos. Apie tai būsite informuoti kurso pradžioje.

6. Modulio trukmė: 12 savaičių.

7. Darbo apimtis: apie 10 val. per savaitę.

8. Kad gautumėte dalyvio pažymėjimą, turite:
 • atlikti 80 % e. užduočių;
 • grupėje parengti praktinį tyrimo projektą, jį įgyvendinti savo pamokoje, drauge įvertinti ir pristatyti kitiems dalyviams per nuotolinį susitikimą „Adobe Connect“ platformoje
 • parengti praktinio tyrimo projekto aprašą.
 • Humanitarinių arba socialinių mokslų diplomas;
 • vokiečių kalbos B2 lygis;
 • gyvenamoji vieta – Lietuva;
 • būtų geriausia, jeigu turėtumėte galimybę tam tikras užduotis pritaikyti savo pamokoje; jei tokios galimybės nėra, mielai patarsime, kaip geriau jas atlikti.
Vieno modulio kaina – 150,00 eurų. Lietuvos mokyklų mokytojai 2022 metais gali gauti pilną stipendiją DLL kursams.
Užpildydami paraiškos formą automatiškai pretenduojate į stipendiją atitinkamam moduliui.
2022 m. ruduo

2022 m. rugsėjo 12 – gruodžio 4 d.: el. mokymosi etapas
DLL 3, 4, 5, 6, 8 moduliai
Paraiškų teikimas iki rugpjūčio 10 d.

Kiekvienas modulis trunka 12 savaičių, darbo apimtis – apie 10 val. per savaitę. Esant galimybei kursų dalyvai bus kviečiami dalyvauti seminare. Detalesnė informacija bus suteikta prasidėjus kursams.

Paraiškos pateikimas


Kontaktai


Nijolia Buinovskaja
Kalbos skyriaus vadovė
Tel.: +370 5 2191501
nijolia.buinovskaja@goethe.de