Simuliacijos žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

Penkios skirtingų odos spalvų rankos baltame fone, po užrašu "Planspiel Wettbewerb" © Goethe-Institut

Esate vokiečių kalbos mokytoja ar mokytojas? Norite susipažinti su inovatyviu ir įdomiu mokymo(si) metodu? Jus ir jūsų mokinius domina klimato kaitos problemos?


Tuomet prisijunkite! Dalyvaukite tarptautiniame simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“!
Žaisdami mokiniai prisiima įvairių interesų grupių vaidmenis išgalvotame Fontos mieste. Vadovaujami miesto merės jie derasi ir diskutuoja apie tai, kokiomis priemonėmis iki 2030 m. miestas galėtų 50 % sumažinti CO2 emisiją. Tai jie daro savo nacionalinėmis kalbomis. Pasibaigus simuliacijos žaidimui mokiniai sukuria trijų minučių trukmės vaizdo įrašą vokiečių kalba, kuriame Fontos miesto parlamentui pristato priemones, kurias miestas turėtų įgyvendinti.

Simuliacijos žaidimas 2023

Simuliacijos žaidimas „Klimatui neutralus miestas“ © Goethe-Institut

​​​​​​​
2023 m. simuliacijos žaidimas bus tęsiamas šiose šalyse: Airijoje, Čekijos respublikoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Du Lietuvos miestai – Vilnius ir Tauragė – pateko tarp 100 Europos miestų, kurie pagal prestižinę ES misiją „100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų“ įgyvendins eksperimentinę inovacijų programą ir iki 2030 m. taps poveikio klimatui nedarančiomis gyvenvietėmis. Goethe‘s institutas Lietuvoje palaiko šią iniciatyvą, todėl pakvietė 2023 metais Vilniaus ir Tauragės miestų mokyklas dalyvauti simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“. Projektas organizuojamas bendradarbiaujant su „EDU Vilnius“ ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

Simuliacijos žaidimai moyklose vyks 2023 m. rugsėjo-lapkričio mėn. 

Lietuvoje projekte dalyvauja šios mokyklos: 

Tauragė  
Vilnius

Darosi vis šilčiau. Kiekvienais metais. Mes, žmonės, naudojame vis daugiau iškastinio kuro, kertame miškus ir užsiimame intensyvia žemdirbyste, todėl keičiame klimatą. Daugėja karščio bangų, sausrų, tirpsta ledynai, kyla jūros lygis.

Simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“ dalyvaujantys mokiniai žaidimo metu prisiima merės, „Fridays for Future“ narių, pramonininkų asociacijos atstovų ar išgalvoto Fontos miesto turizmo biuro vadovo vaidmenis. Merės kvietimu prie apskritojo stalo susirenka įvairių miesto interesų grupių atstovai. Atsižvelgdami į nustatytą biudžetą, jie tariasi dėl galimų priemonių ir balsuoja dėl to, kaip iki 2030 m. perpus sumažinti mieste išmetamo CO2 kiekį. Vidutinės trukmės laikotarpiu miestas nori tapti „neutraliu klimatui“, t. y. visai neišmesti CO2 ir taip padėti stabdyti visuotinį atšilimą.

Baigus simuliacijos žaidimą, rezultatai užfiksuojami 3 minučių trukmės vaizdo įraše vokiečių kalba.

Dalyviai simuliacijos žaidimą žaidžia specialioje internetinėje platformoje naudodami nešiojamąjį arba planšetinį kompiuterį. Žaidimo metu jie derasi ir diskutuoja tiesiogiai mokykloje arba būdami namuose ir naudodamiesi vaizdo konferencijų priemone (pvz., „Zoom“).

Simuliacijos žaidimą galima organizuoti projekto dienos ar projekto savaitės dalies forma.

Simuliacijos žaidimas yra įdomi didaktinė mokymo ir mokymosi forma. Jis suteikia galimybę mokytis remiantis patirtimi, tvariai, o kartu ir smagiai. Simuliacijos žaidimo esmė – realus arba fiktyvus iššūkis. Dalyviai į pagrindinius su tema susijusius klausimus žvelgia iš skirtingų perspektyvų ir patiria, kaip sunku ir kartu kaip svarbu atsižvelgti į skirtingus interesus ir ieškoti kompromisų. Žaidimo rezultatas nėra iš anksto nulemtas, todėl dalyviai gali ieškoti įvairių sprendimų, išbandyti savo derybų įgūdžius ir priimti sprendimus. Todėl jie ne tik kalbasi APIE iššūkius, bet juos patiria ir formuoja.

  • skatinti konstruktyvų konfliktų sprendimą
  • stiprinti nuomonės formavimo ir debatų įgūdžius
  • prisidėti prie demokratijos kūrimo
  • motyvuoti žmones įsitraukti į visuomenės gyvenimą
  • gilinti žinias klimato kaitos tema

2022 m. projekte dalyvavo 45 mokyklos iš penkių šalių, kuriose mokėsi daugiau kaip 850 mokinių nuo 14 metų, mokančių vokiečių kalbą A1-A2 lygiu. Dvi mokyklos žaidimą žaidė su dviem grupėmis. 2022 m. projektas vyko ne konkurso forma. Atsiliepimai buvo labai teigiami: 98 % mokytojų ir 94 % mokinių vėl dalyvautų simuliacijos žaidime.Pilotinis simuliacijos žaidimas „Klimatui neutralus miestas“ 2021 m. vyko konkurso forma ir sprendžiant iš apklausų buvo labai įdomus ir mokiniams, ir mokytojams. Jame dalyvavo penkiolika mokyklų iš penkių šalių, iš viso 213 14-18 metų amžiaus mokinių, mokančių vokiečių kalbą A1-A2 lygiu.


 

Kontaktai

Goethe-Institut Vilnius
Laura.Frolovaite.extern@goethe.de

Būkite su mumis