Orsoluja Tamāši-Lēnērte iesaka
Svešais Ferdinands

Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020 Izdzirdot vai izlasot vārdu savienojumu „brāļi Grimmi“, tūlīt prātā nāk abi pasaku vācēji, folkloristi un valodas zinātnieki Jākobs un Vilhelms Grimmi. Bet mazāk zināms ir fakts, ka līdztekus jau abiem minētajiem Grimmiem arī viņu jaunākais brālis Ferdinands nodarbojās ar pasaku un teiku vākšanu, un rakstniecību. 2020. gadā iznākušās Heinera Boēnkes un Hansa Zarkoviča grāmatas mērķis ir uzcelt Ferdinandam Grimmam pieminekli, kas veltīts viņa 175. nāves jubilejai, izcelt viņu ārā no abu slaveno brāļu ēnas. Ferdinands Grimms mūsdienu lasītāju lokam nav zināms, vērā viņu neņēma arī Jakobs un Vilhelms Grimmi. Apmēram no 1810. g. Ferdinands piedzīvoja noraidošu attieksmi no abu brāļu puses. Viņu uzskatīja par ģimenes melno avi, kam par iemeslu bija viņa „aplamā dzīve“ un „perversitāte“, bet visvairāk, šķiet, viņa “uznākšana”. 

Grāmatas Svešais Ferdinands autori mēģina parādīt Grimmu jaunāko brāli kā rakstnieku, folkloras vācēju un tautas pasaku izdevēju, panākt taisnīgumu, ko viņam liedza brāļi [Jakobs un Vilhelms Grimmi]. Izdevēju duetam to izdevās paveikt, noskaidrojot Ferdinanda Grimma darba stilu, pētot viņa korespondenci ar abiem pieredzējušajiem brāļiem, kā arī dažādus avotus un Ferdinanda apkopoto pasaku turpmāko likteni. Pamatojoties uz detalizēto, ilustrēto biogrāfiju, arhīva materiāliem un saglabātajām vēstulēm, uz izdevēju izvēlēto pasaku skaidrojumiem, kā arī atkārtotu stāsta „Tante Henriete“ publicēšanu, lasītājām un lasītājiem tiek atklāts līdz šim svešā Ferdinanda daudzpusīgais rakstniecības talants un tiek dota iespēja dziļāk ieskatīties Grimmu ģimenes dzīvē. Izmantojot šos visus līdzekļus, ar pedantisku pētniecisko darbu, izdevējiem izdevies radīt niansēm bagātu pasaku vācēja, rakstnieka, pretrunīga sapņotāja, „rūķu pazinēja un putnu valodā runājošā“ portretu un parādīt Ferdinanda Grimma mūža veikumu literatūrā pareizā gaismā. 
Verlag „Die Andere Bibliothek“

Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz 
Der fremde Ferdinand. Märchen und Sagen des unbekannten Grimm-Bruders 
Die Andere Bibliothek, Berlin, 2020 
ISBN 9783847704287 
300 Seiten 

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher 
Die Welt (kostenpflichtig) 
Süddeutsche Zeitung (kostenpflichtig)