Urbāns Šrimpfs iesaka
Hēgelis

Hegel. Der Weltphilosoph © Propyläen Verlag, Berlin, 2020 Nākot klajā ar grāmatu „Hēgelis. Pasaules filozofs”, par godu Hēgeļa 250 gadu jubilejai, Sebastians Ostričs uzņēmās riskantu uzdevumu. Taču Hēgeļa fanu cerības tika attaisnotas, pat pārspētas. Izdevumu bagātina ne tikai Klausa Fīvega, Kārenas Ng, Jirgena Kaubes, Žana Batista Vilero, Dītmara Dāta, Slavoja Žižeka, Gintera Cellera u.c. pētījumi par Hēgeli, bet arī ilgi gaidītās un pamatīgās Hēgeļa intepretācijas.
 
Ostriča aprēķins bija pareizs. Populārzinātniskā, 300 lappušu biezā grāmata mūs aizved pa līdz šim Hēgeļa kartē vēl neiezīmētu maršrutu, kurā biogrāfiskie ietvari rotaļīgā veidā izceļ viņa filozofijas būtību, kas bieži tikusi iesaiņota palīgteikumu rāmjos, plastiskā veidā un – hēgeliskā nozīmē – ārpus dzīves. Tādējādi Hēgeļa bēdīgi slavenais jēdziens „atcelšana“ Ostriča skaidrojumā rod skaidru, dzīvei piesaistītu piemēru – laulību. „Atceltais“ mūsos var būt tikai spekulatīvi un trīs veidos: kā vairs nepastāvošs, saglabāts un pacelts augstākā līmenī. Mīlas dēku vai pat romānu var pārtraukt, var pārvērst laulībā un kā laulību to vienlaikus var paaugstināt arī augstākā līmenī, kas (holistiski domājot) ir dinamisks noliegšanas, saglabāšanas un paaugstināšanas trio.
 
Pat tādas tēzes kā - “Hēgeļa Gara fenomenoloģija pirmajā mirklī lasītājam šķiet kā dzērumā uzrakstīts darbs” vai arī - “tas atgādina savdabīgu kino žanru – ceļa filmu ar fantastikas elementiem” - vairs neraisa uztraukumu, ar Ostriču tās vairs nešķiet dīvainas un kļūst pat izprotamas. Baudāma lasāmviela filozofijas cienītājiem, ne tikai iesācējiem Hēgeļa darbos.

Propyläen/Ullstein Verlag

Sebastian Ostritsch  
Hegel. Der Weltphilosoph 
Propyläen Verlag, Berlin, 2020 
ISBN 978-3-549-10015-8 
320 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Süddeutsche Zeitung
Deutschlandfunk Kultur
perlentaucher.de