Katrīna Holca iesaka
Netes jaunkundzes īsā vasara

Fräulein Nettes kurzer Sommer © Galiani-Berlin Nete ir nervu bende! Par to nu viņas radi ir vienisprātis. Tievā jaunkundze ar izvalbītajām acīm jaucas vīru sarunās, ne par kādu cenu nevēlas pievērsties rokdarbiem un tā vietā nododas tādām visai nepieklājīgām interesēm kā mineraloģija, literatūra un politika. “Netes jaunkundzes īsā vasara” ir Kārenas Dūves stāsts par vācu dzejnieci Aneti fon Drosti-Hilshofu, kura par nelaimi vīriešu dzimuma laikabiedriem bija apveltīta ar asu prātu un nebija uz mutes kritusi. Dūve pievēršas laikaposmam no 1817. līdz 1821. gadam. Vienmēr nedaudz slimīgā Drostes-Hilshofas jaunkundze ceļo no vienas ģimenes muižas uz nākamo. Viņai vienmēr līdzi ir neliels āmurs minerālu iegūšanai, rakstāmspalva un uzkrītoša lornete. Jo Nete, kā visi viņu sauc, ir ļoti tuvredzīga un turklāt ar hobijiem, kas nepiedien viņas kārtas jaunkundzēm, kā arī daudzām citām rakstura īpašībām, kas Bēkerhofas muižās dzīvojošo fon Haksthauzenu dzimtas radu acīs padara viņu par ne visai pievilcīgu partiju.

Jo īpaši tēvocis Augusts fon Haksthauzens, kurš ir vien piecus gadus vecāks par Neti, uzskata viņu par ietiepīgu, viszinīgu un pārmērīgi pašpārliecinātu. Būdams tiklab greizsirdīgs uz māsasmeitas lirisko talantu, kā arī pārliecināts par savu pārākumu, viņš savu apbrīnotāju Neti moka kā neviens cits. Paziņām Augusts pat iesaka jauno sievieti uzreiz pie pirmās izdevības kārtīgi pazemot, jo tikai tā ar viņu varot tikt galā. Tomēr ne visi ir ar viņu vienisprātis, tieši labs tēvoča draugs, nabadzībā ieslīgušais ģeniālais dzejnieks Heinrihs Štraube izjūt simpātijas pret jauno sievieti, kas “ātrā, pārlieku vīrišķīgā solī” steidzas pa priekšu savam laikam. Par pieaugošu neapmierinātību tantēm un tēvočiem Štraube tomēr nav vienīgais. Pēkšņi jaunajai Netei, kura savos nedaudz vairāk nekā divdesmit gados beidzot ir īsti atplaukusi, sarodas pilna māja pielūdzēju. Kaut arī sākotnēji šķiet, ka nu daudzpusīgi apdāvinātā jaunā sieviete beidzot saņem pelnīto uzmanību, greizsirdība, intrigas un nespēja izlemt beigu beigās noved pie ģimenes sašķelšanās un cieņas zaudēšanas.

Kārena Dūve romānā “Netes jaunkundzes īsā vasara” apraksta neko citu kā Anetes fon Drostes-Hilshofas jaunības katastrofu. Tās sekas ne tikai satricināja dzejnieci līdz pašiem sirds dziļumiem, bet noveda arī pie tā, ka sieviete turpmāk kļuva par absolūtu savrupnieci un atlikušo jaunību noslēgti pavadīja vecāku mājās. Tas, kā to līdzīgi atstāsta arī Dūve, izšķirīgi mainīja viņas jaunradi: krīze ļāva nobriest viņas literārajiem centieniem un noveda pie tā, ka Anete fon Droste-Hilshofa vairāk nodevās mūzikai. Kārena Dūve asprātīgi attēlo daudzos šķēršļus, ar ko 19. gadsimtā saskārās tāda sieviete kā Droste, garīgo aprobežotību un tā laika sabiedrības likumu noteiktos ierobežojumus. Autore tēlaini un aizraujoši apraksta arī politiskās un sabiedriskās izmaiņas, kas līdzi nesa nozīmīgas sekas visās dzīves jomās. Atsaukšanās uz visu vācisko, vācu nācijas progresīvā ideja, kā arī ilgas pēc “vecajiem laikiem”, kas tā laikmeta literatūrā un modē brīžiem ieņēma visai savādu formu, sniedz autorei pietiekami plašu lauku kodolīgiem novērojumiem. Šai sakarā romānu “Netes jaunkundzes īsā vasara” par saistošu lasāmvielu padara arī vēl tas, ka ik pēc pāris lappusēm lasītājs sastop vienu dižgaru pēc otra. Ahims fon Arnīms, Klemenss Brentano, Heinrihs Hofmanis fon Fallerslēbens ir bieži viesi Bēkerhofā. Visi runā par Gēti un arī viens no brāļiem Grimmiem vienmēr ir turpat tuvumā.

Dzīvās krāsās attēlotais vēsturiskais fons, kura priekšā risinās romāna darbība, ļauj secināt, ka Kārena Dūve savu mājasdarbu ir izpildījusi. Autore – lai arī ne vienmēr pilnīgi bez salaiduma vīles – ieauž stāstījumā arī tādus svarīgus notikumus kā studentu brālības biedra Karla Ludviga Zanda pastrādāto Augusta fon Kocebū slepkavību vai Karlsbādes spriedumus. Lai sarakstītu romānu “Netes jaunkundzes īsā vasara”, Dūve studējusi vēstures grāmatas un dienasgrāmatas, kā arī neskaitāmas vēstuļu sarakstes. Romānam pievienotais literatūras saraksts vien aizņem 15 cieši apdrukātas lappuses. Tomēr autorei piemīt mūsdienīgs skatījums. Dažās vietās romāns šķiet pat pārāk moderns. Pārāk perfektas liekas paralēles ar mūsdienu izaicinājumiem, pārāk vienkārši, piemēram, grāmatas tēla Hasenpflūga piezīmēs, kad viņš žēlojas par to, ka nu jau “orientējas tikai uz to, kas ir zinātniski pierādīts, matemātiski iespējams vai ekonomiski izdevīgs”, nolasās dzēliens par mūsdienu sabiedrību un politiku pārņēmušo sagurumu no faktu pārbagātības.

1961. gadā Hamburgā dzimušajai Kārenai Dūvei “Netes jaunkundzes īsā vasara” ir sestais romāns kopš 1999. gadā izdotās debijas grāmatas “Lietus romāns”. Iepriekš autore arvien nebeidza pārsteigt ar mainīgumu, dažādajiem žanriem, eksperimentēja ar stiliem, smīdināja, skaidroja un lika aizdomāties. Ja arī viņas jaunākais darbs neaicina uz dziļām pārdomām – pārāk acīmredzama ir vienas puses aprobežotība un otras puses upura statuss – tas tomēr ir ļoti saistošs! Neatstājot pārspīlēti pamācošu ietekmi, vēsturiskās detaļas, kam Dūves romānā atvēlēts daudz vietas, vēlreiz savelk kopā visu, kas kopš skolas laikiem jau pagaisis no atmiņas par 19. gadsimta pirmās puses vēsturi un literatūru. Un arī pienācīgi godina “tās Drostes” piemiņu. Jo parāda dzīves laikā tā īsti nenovērtēto dzejnieci jaunā gaismā. Daži lasītāji, iespējams, jutīsies mudināti vēlreiz paņemt rokā “Die Judenbuche” vai kādu citu no viņas ārkārtīgi sentimentālajiem dzejoļiem.

Izdevniecība Galiani Verlag

Karen Duve
Fräulein Nettes kurzer Sommer
Verlag Galiani, Berlin, 2018
ISBN 978-3-86971-138-6
592 Seiten

Iznomāt e-grāmatu Gētes institūta Onleihe sistēmā

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher
FAZ-Net
Die Zeit
Das Literarische Quartett