Marcins Vilks iesaka
Par izcelsmi

Herkunft © Luchterhand Literaturverlag, München, 2019 Viņš ir viens no jaunās paaudzes interesantākajiem prozaiķiem – Saša Stanišičs, imigrants no kādreizējās Dienvidslāvijas, vācu lasītājus aizrauj ar saviem poēzijas pilnajiem romāniem. Taču viņa jaunais romāns ir kas vairāk – tas ir ļoti personisks stāsts. Kad Stanišičs 1992. gadā ieradās Vācijā, viņam bija tikai četrpadsmit gadu. Emigrācija uz Vāciju bija nevis viņa izvēle, bet gan nepieciešamība, vieta, kur patverties no Balkānu kara briesmām. Pirmie mēneši jaunajā valstī nebija no tiem vieglākajiem. Vecāki veica darbus, kas bija zem viņu profesionālās kvalifikācijas līmeņa, viņš pats balansēja starp jaunpienācēja ziņkāri un naivitāti. Turklāt viņam nācās atšķetināt arī savas izcelsmes daudznozīmību. Tikai pēc kāda laika izdevās iekļauties jaunajā kultūrā un sabiedrībā. Viņš iepazina un iemīlēja vācu romantiķus, it īpaši Eihendorfu un Helderlīnu. Romānā “Par izcelsmi” mēs lasām par pietuvināšanos šai literatūrai un tās izpratnei. Stanišičs mēģināja rakstīt jaunajā valodā. Un viņam izdevās. Vācu valoda kļuva par viņa jaunajām mājām.
 
“Par izcelsmi”, protams, nav vienkāršs, lineārs un vienmēr tīri autobiogrāfisks stāsts, lai gan gandrīz katrā lappusē ir jūtama ārkārtīga piepūle, piešķirt savam stāstījumam noteiktu kārtību. Kas sākotnēji varētu šķist sakāve, beigu beigās izrādās literatūras triumfs. Šajā darbā ir daudz ēnu un sāpīgu konfrontāciju. Tomēr pārsvarā tas ir stāstījums par atmiņām. Personiskas atmiņas un pārdomas saduras ar citu novērotāju, lielākoties galvenā tēla piederīgo, vēstījumiem. Pagātne sakausējas ar tagadni un emocijas ar mēģinājumu intelektuāli apjēgt emigranta situāciju vispārīgi. Kā grāmatas nosaukums pareizi liek noprast, galvenokārt runa tomēr ir par to, kā no jauna atrast pašam savu identitāti, saprotot to kā izcelsmi, izcelšanos, saknes. Stanišičs ir uzdevis sev ļoti grūtu jautājumu, tādēļ arī grāmata izvirza lasītājam sarežģītu uzdevumu. Taču pāri visam pārējam “Par izcelsmi” ir literāri meistarīgs, autobiogrāfisks eksperiments.

Izdevniecība Luchterhand Literaturverlag

Saša Stanišić
Herkunft
Luchterhand Literaturverlag, München, 2019
ISBN 978-3-630-87473-9
360 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher
Ieskats grāmatā Google Books