Aija Sakova iesaka
“raksti visu, kas ir patiesība”

„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018  
Kopā no 130 vēstulēm sastāvošā austrietes Ingeborgas Bahmanes (1926-1973) un vācieša Hansa Magnusa Encensbergera (dzimis 1929. gadā) sarakste no 1957. līdz 1972. gadam atspoguļo kā tā laika literāro dzīvi, tā arī divu priekšzīmīgu autoru dzīves izjūtu. Gadiem ritot, seko izmaiņas attiecībās – no rotaļīga flirta uz strauju iemīlēšanos, pēcāk noturīgu un koleģiālu draudzību. Bahmane un Encenbergers iepazīstas 1955. gada oktobrī Tībingenē “Grupas 47” sanāksmē. Abiem kopīga mīlestība pret valodu, stipra ticība lirikas starptautiskajai valodai, patika pret ceļošanu un dzīvesprieks.
 
Šīs vēstules patiešām parāda drosmi un cilvēcību, un spēju ieklausīties par spīti viedokļu nesakritībai, kas mūsdienās jau ir kļuvusi par retumu. Viņi parāda, kāda ir draudzības nozīme un cik vērtīgs var būt cita, uzticama kolēģa, labs vārds un atzinība. Ingeborga Mangam – tā viņš pārsvarā paraksta savas vēstules – saka, ka mīļuprāt ar viņu satiktos, lai izpētītu viņu viedokļu atšķirības. Taču ne tādēļ, lai nonāktu pie kopīga viedokļa, bet gan tādēļ, lai no viedokļu atšķirībām uzzinātu ko jaunu.

Izdevniecība Suhrkamp Verlag

Hubert Lengauer (Hrsg.)
„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
ISBN 978-3-518-42613-5
479 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Literaturkritik.de
Frankfurter Allgemeine Zeitung