Amālija Mačeka iesaka
Freida lietas

Freuds Dinge © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2019 Zigmunda Freida muzejs Vīnes Berggase 19 ir neesamības muzejs. Visi leģendārie paklāji, statuetes un attēli kopā ar Freidu 1938. gadā emigrēja uz Londonu, tomēr nesen atrada jaunas mājas dārgi noformētajā, ierobežotā un numurētā tirāžā pieejamajā Lotāra Millera grāmatā, kas pati uzskatāma par (kolekcionāru) alku objektu. Prozaiski skanošais nosaukums “Freida lietas” apzīmē gan abstraktas “sapņu lietas” un “pēdējās lietas”, proti, Freida attieksmi pret iznīcību, gan pavisam konkrētas lietas, ko kaislīgais (dzīvnieku!) mednieks un mākslas priekšmetu un dažādu laikmetu tehnisko inovāciju kolekcionārs izmantoja ne tikai kā estētiskas dekorācijas vai vērtīgas investīcijas, bet arī kā “materiālu savai interpretācijai” un būvakmeņus “alegoriju repertuāram, kas kalpo(ja) viņa jaunās zinātnes attīstīšanai un attēlojumam”. Gan psihoanalītiķis, gan viņa pacienti ar arhetipisko figūru palīdzību varēja parādīt un vieglāk izteikt apslēptos modeļus.
Izdevniecība Die andere Bibliothek

Lothar Müller
Freuds Dinge
Die Andere Bibliothek, Berlin, 2019
ISBN 978-3-8477-0410-2
420 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher
MDR Kultur
Deutschlandfunk Kultur
Die Welt