Deniss Hanovs iesaka
Moses und Homer

Moses und Homer © De Gruyter Verlag Šausmīgi skaisti! Šāda frāze nāca prātā, lasot Bernda Vites (Bernd Witte) jauno monogrāfiju par sengrieķu un ebreju kultūru mijiedarbību vācu Apgaismības filozofijā 18. un 19. gs. Autors ilustrē mākslas diskursa lomu vēlākajā rasisma un nacionālsociālisma ideoloģijā, kad sengrieķu mākslas apbrīnošana palīdzēja iznicināt ebreju tautas dzīvības holokausta neprātā.
 
Pētījuma sākumā tiek aprakstīta vācu intelektuāļa, homoseksuāļa, sengrieķu literatūras pazinēja Vinkelmana brīvība – intelektuālā un fiziskā. Viņam sengrieķu skulptūra ir absolūtā skaistuma iemiesojums. Laikā, kad Eiropas ebreju kultūra ienāk vācu intelektuālajā telpā, formulējot saikni starp abām kultūrām ar Mozus un Homēra tēliem, Vinkelmans cer, ka tā atbrīvos 18. gs. eiropieti no idejiskās šaurības, nostiprinās saikni ar Homēra eposu cēlo varoņu laikmetu.
 
Līdz ar Šillera rakstiem par estētiku un Gētes Homēra slavinājumiem vācu literārajā tradīcijā ienāca jauna politiskā ideja – nacionālisms kā kultūras pārākuma un hierarhiju pamatojums. Jaunajā iztēles struktūrā – vācu tautas jēdzienā – atdzima senā antijūdaisma tradīcija, kas Veimāras klasikas tekstos, Fihtes un Vāgnera sacerējumos, savienojās ar jaunu interpretāciju: sengrieķu ķermeņa ideāls Spartas glorifikācijā pārtapa par skaidrojumu tam, kāpēc Vācijas ebreji nav nedz glīti, nedz spējīgi veidot nacionālo valsti, un tādēļ – sic! – ir aprakstāmi kā nožēlojami, aizdomīgi, principiāli sveši. Palīgā steidzās arī 19. gs. sociālais darvinisms, un rezultātā hierarhija pārauga masu iznīcināšanā. Skaistums tika atrasts citādā nicināšanā un vēlākajā iznīcināšanā. Nonāvēt, lai būtu skaisti. Antīkās Grieķijas pielūdzēju fantāzijās tieši vācu tauta kļuva par izredzēto tautu, sengrieķu mantinieci.
 
Grāmatā Bernds Vite sniedz jaunu versiju jautājumam, kas nodarbina mūs līdz pat šim brīdim – kā neoklasicisma ideju telpā, apgaismotajā 18. gs. Vācijā, varēja paslēpt naida un nāves detaļas, ko nacistu režīms saskrūvēja groteskajā, bet daudziem pievilcīgajā nāves mehānismā.
Izdevniecība De Gruyter Verlag

Bernd Witte
Moses und Homer. Griechen, Juden, Deutsche: Eine andere Geschichte der deutschen Kultur
De Gruyter, Berlin, 2018
ISBN 978-3-11-056217-0
384 Seiten