Urška P. Černe iesaka
Feneks atrod jaunas mājas

Von Carol Tanner, Lea Schmid, Jolyne Loepfe - Fennek findet ein neues Zuhause © Baeschlin Verlag Par integrācijas tēmu nav daudz bilžu grāmatu. Trīs Bernes ģimnāzistes − bilžu grāmatas autores − veica izziņas darbu un vienojās par koncepciju un galvenajiem varoņiem. Grāmatas darbība risinās dzīvnieku pasaulē. Veiksmīgi izvēlēti tēli – divas lapsas: Alpu sarkanā lapsa Linuss un bēguļojošā Āfrikas tuksnešu lapsa Feneks, tāpat arī hiēnas, kuras bēgli izdzen no omulīgā tuksneša patvēruma. Kaut Feneks to nepavisam nevēlas, viņš tiek padzīts. Pārskatīšanās dēļ viņš nonāk kravas kuģī un, paslēpies kravas automobilī, aizceļo uz Šveici.
 
Jaunajam Bernes ilustratoram, 3D attēla vizualizācijas speciālistam, izdevies radīt jaukas, spilgtas, mākslinieciski neizskaistinātas ilustrācijas, kuras saprotamas plašam lasītāju lokam. Tādējādi tiek izvirzīts un arī sasniegts šāds mērķis: panākt, lai jaunākie lasītāji/as dzīvo un jūt līdzi varoņiem, lai rod uzticību labajam un gūst mieru. Ilustrācijas ir noteiktām kontūrām, krāsainas un amizantas. Ir pierādīts, ka mazie bērni no 3 gadu vecuma spēj patiesi just līdzi.
Linusam ir bail no mazā Feneka, viņš dusmojas, jo sīkaļa lodā ap „viņa” atkritumu tvertni. Bet viedajai, ar empātiju apveltītajai pūcei izdodas Linusu nomierināt. Viņa pierunā Feneku neatstāt. Abi vienaudži sadraudzējas. Integrācija ir iespējama abu dzīvnieku labestības un drošsirdības dēļ.

Baeschlin Verlag

Von Carol Tanner, Lea Schmid, Jolyne Loepfe
Fennek findet ein neues Zuhause
Baeschlin Verlag, Glarus, September 2018
ISBN-10 9783038930020
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate – 6 Jahre
Illustriert von Mark Drewanowski
40 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Tagesanzeiger