Džeids Vils iesaka
Cik daudz siltāks ir 1 grāds

Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian Wie viel wärmer ist 1 Grad © Beltz & Gelberg, Weinheim, 2019 Kristīnas Šārmaheres-Šreiberes un Štefānijas Marianas grāmata sniedz kodolīgu pārskatu par klimata izmaiņām. Sākot ar šodienas pasauli un klimata nozīmi planētas un tās iedzīvotāju dzīvē, autores pievēršas tādām tēmām kā gadalaiki, dažādas klimatiskās zonas un to atšķirības dažādās vietās pasaulē. Skats pagātnē lasītājiem parāda, kā klimats mainījies gadsimtu laikā un kā zinātnieki atrod pierādījumus šīm izmaiņām.
 
Cits grāmatas aspekts veltīts fosilā kurināmā veidiem, to izcelsmei, kā arī ietekmei uz planētu. Attēli ilustrē, kādu lomu klimata izmaiņās spēlē šī vai cita veida kurināmā, piemēram, atjaunojamās enerģijas, izmantošana. Skaidrā un samērīga veidā sīkāk tiek izskaidrota preču un pārtikas produktu ražošana un tās ietekme uz apkārtējo vidi, dažādi transporta veidi un to radītais gaisa piesārņojums, kā arī reciklēšana un tās efektivitāte.
 
Grāmata pievēršas arī pašreizējām pārmaiņām planētas ekosistēmā, tostarp ledāju kušanai, jūras līmeņa celšanās tendencei un dzīvnieku pasaulei, kam jāpielāgojas situācijai. Nobeigumā autores diskutē par politiķu un iedzīvotāju lomu, virzot un īstenojot noturīgas pārmaiņas labākas pasaules vārdā. Šī grāmata ir obligātā literatūra visiem tiem, kuri vēlas savus bērnus iepazīstināt ar vienu no svarīgākajām mūsu laika tēmām.
Beltz & Gelberg

Kristina Scharmacher-Schreiber, Stephanie Marian
Wie viel wärmer ist 1 Grad
Beltz & Gelberg, Weinheim, 2019
ISBN 978-3-407-75469-1
96 Seiten
ab 7 Jahren

Recenzijas vācu medijos:
Geschichtenwolke – Kinderbuchblog
Kinderbuch-Couch