Pēters Čobo iesaka
Saglabāt un sodīt

Speichern und Strafen © C.H. Beck, München, 2019 Mūsdienās ikdiena ir neatņemami saistīta ar daudzveidīgu digitālo ierīču klāstu; laikmetu, kurā mēs dzīvojam, nosaka milzīgs datu apjoms, kas plūst caur šīm ierīcēm un tiek saglabāts „digitālos datu elevatoros“. Tomēr miljonos mērāmo sensoru un bezgalīgās uzglabāšanas kapacitātes pasaulei ir Jānusa seja.
 
Adrians Lobe savā grāmatā pēta, kā mūsu atstātās digitālās pēdas – ikviena mūsu nosūtītā ziņa, ikdienišķā un šķietami nevainīgā meklētājprogrammu izmantošana, biometriskā atpazīšana vai mūsu viedtālruņa atrašanās vietas noteikšanas funkcija – vienlaikus daždažādos veidos katra pārvēršas „mikroaizturēšanā“ un kā cilvēki digitālajā laikmetā brīvprātīgi dodas gūstā. Lobe fiksē mūsu laika fenomenus, un viņa no „programmētās sabiedrības“ digitālās realitātes ņemtie piemēri lielākoties spēcīgi juku jukām samutuļo lielo teorētisko naratīvu noteiktos tiesiskuma un humānisma pamatus un raksta jaunus. Tai laikā Lobes interese ir pievērsta indivīda un sabiedrības dzīvi ietekmējošās institucionalizētās varas īstenošanai un tās racionalitātei – tādējādi autors seko filozofam Mišelam Fuko, kā to jau norāda arī grāmatas nosaukums.
 
„Kaut kad vairs nav iespējams dzīvot ārpus savas digitālās reprezentācijas formām. Indivīds ir nonācis sava datu ķermeņa gūstā.“ Subjektam, kurš locās datu ieslodzījumā, top skaidrs, ka viņa tiesības uz intimitāti un pašnoteikšanos tiek bojātas vai pat zaudētas. Varbūt, lai iezīmētu šo pašnoteikšanās zudumu, autors šo jaunu laikmetu sauc nevis par antrpocēnu, bet par „datapocēnu“. Lobes analīze ir induktīva; vispārīgus filozofiskus, juridiskus, politoloģiskus, ar varas teoriju saistītus vai ētiskus jautājumus viņš formulē ar konkrētu gadījumu aprakstu. Turklāt šo problēmu iztirzājums netiecas speciālzinātnes dziļumos – Lobe neraksta zinātnisku traktātu, tas drīzāk ir augstā žurnālisma stils un sava veida populārā filozofija. Tas padara viņa grāmatu viegli saprotamu un patīkami lasāmu.


Verlag C.H. Beck

Adrian Lobe
Speichern und Strafen. Die Gesellschaft im Datengefängnis
C.H. Beck, München, 2019
ISBN 978-3-406-74179-1
256 Seiten, mit 10 Abbildungen

E-grāmata Gētes institūta digitālajā bibliotēkā Onleihe

Recenzijas vācu medijos:
ZDF Kulturzeit
Spektrum.de