Marcins Vilks iesaka
Dzīvnieki nacionālsociālismā

Jan Mohnhaupt Tiere Im Nationalsozialismus © Hanser Verlag, München, 2020 Nacionālsociālisma ideoloģijas nostāja pret dzīvniekiem un dabu ir daudziem mītiem apvīta. Tas neveicina pārdomas par šo aizvien vēl vāji izgaismoto tematu. Par laimi, grāmata „Tiere im Nationalsozialismus“ piedāvā labu izejas punktu nopietnākai sarunai par šo tēmu.
 
Hitlers patiešām mīlēja savu aitu suņu meiteni Blondiju. Viņš reiz pat atzina, ka Eva Brauna un Blondija ir viņa vienīgās draudzenes. Taču tas nekādā gadījumā nav vērtējams kā apliecinājums Hitlera mīlestībai pret dzīvniekiem. Grāmatā par dzīvniekiem drūmajā Trešā reiha laikā Jans Monhaupts atklāj, ka Hitlers bija rasists arī attiecībā pret suņiem. Viņam patika aitu suņi (kā Blondija), turpretī buldogi un bokseri raisīja viņā nepatiku.
 
Vēl sliktāks nekā Hitlers šajā aspektā, protams, bija kaislīgais mednieks Hermanis Gērings. Tīmeklī atrodami daudzi šī pašapmierinātā slepkavas attēli, kur viņš svin kārtējo veiksmīgo sirojumu, piemēram, Belovežas gāršā, kur – vēl pirms 1939. gada – šī nožēlojamā izprieca vienoja jau neilgi pēc tam savstarpēji naidīgo nāciju pārstāvjus.
 
Attiecību vēsture jau tā vienmēr ir sarežģīta, taču attiecības starp dzīvnieciskiem cilvēkiem un dzīvniekiem liekas vēl jo sarežģītākas. Tāpēc Monhaupta grāmatu lasīju ar vēl jo lielāku apbrīnu. Viņa vēsturiskā reportāža ir ne vien stāsts par pazīstamu augsta ranga nacionālsociālistu attieksmi pret dzīviniekiem, bet bieži arī dramatisks ziņojums – par Kolorādo vaboļu izmantošanu par kara ieročiem, kaķiem kā „ebrejiem starp dzīvniekiem“ (nota bene! pret ebrejiem vērstu priekšrakstu dēļ Viktoram Klempereram nācās iemidzināt savu mīļo runci) vai cūkām, kas tika izmantotas propagandas nolūkiem. Dzīvnieki bieži tikuši izmantoti kā instrumenti, taču vēl jo sliktāk, ka kopš 1945. gada šajā ziņā nekas daudz nav mainījies, katrā gadījumā sabiedriskā doma par šo vēstures lappusi tikpat kā neinteresējas.
 
Grāmata „Tiere im Nationalsozialismus“ ļauj apzināties, ka Trešā reiha vēsturē, kas ir jau tik bieži un dažādos veidos aprakstīta, vēl aizvien ir aspekti, kam nepieciešama īpaša uzmanība un padziļināts iztirzājums.
Hanser Verlag

Jan Mohnhaupt
Tiere Im Nationalsozialismus
Hanser Verlag, München, 2020
ISBN 978-3-446-26404-5
256 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Mitteldeutscher Rundfunk
Deutschlandfunk
Der Spiegel