Larss Felgners iesaka
Domāt mūsu pasauli no jauna

Unsere Welt neu denken © Ullstein Verlag, Berlin, 2020 Ievērojamās politekonomistes un ilgtspējas pētnieces Majas Gepelas grāmata „Unsere Welt neu denken – Eine Einladung“ trāpa aktualitātes nervā. Ņemot vērā visas aktuālās krīzes, daudziem cilvēkiem kļūst skaidrs, ka „turpināt kā līdz šim“ nav izvēle nākotnei. Cena, ko mūsu planētai, cilvēku kopdzīvei un katra indivīda fiziskajai un psihiskajai veselībai pieprasa uz peļņas maksimalizēšanu un patēriņu vērstā rietumu ekonomikas sistēma, ir pārāk augsta. Mums ir nepieciešams ilgtspējīgs ekonomikas „Jaunais kurss“, kas centrā izvirza dabas resursu aizsardzību, kooperāciju un globāli taisnīgas ekonomiskās aktivitātes.
Kā tas varētu izskatīties, kādas domāšanas barjeras ir jānovāc ceļā uz to un kā mēs no domāšanas nonākam līdz darbībai – to savā grāmatā pārliecinoši un daudzos piemēros uzskatāmi balstītā veidā atspoguļo Gepela.
Autorei izdodas lakoniskā formā ļoti precīzi atspoguļot mūsu (neo)liberālās ekonomikas sistēmas ideju vēsturi no Ādama Smita līdz pat mūsdienām un no tās izrietošās tirgus ekonomikas domāšanas veidu, pretnostatot jaunākās zinātnes atziņas, atmaskot kā novecojušu. Pārliecināta iestāšanās par obligātu nepieciešamību beidzot klausīties zinātnē un atmest mantotos domāšanas modeļus. Īsie kopsavilkumi katras nodaļas beigās lasās kā lietošanas pamācība jaunas pasaules radīšanai. Šai populrāzinātniskajai grāmatai būtu jābūt ikviena politiskā un saimnieciskā lēmuma pieņēmēja obligātās literatūras sarakstā. Gribas tos aicināt – ieklausieties modinātāja zvanā un Gepelas kundzes idejās!
Ullstein Verlag

Maja Göpel
Unsere Welt neu denken – Eine Einladung
Ullstein Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 9783550200793
208 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Spiegel