Pjotrs de Boņča Bukovskis iesaka
Tulkojot Helderlīnu

Hölderlin übersetzen von Luigi Reitani © Folio Verlag, Wien, 2020 Itāļu ģermānists un tulkotājs Luidži Reitani Frīdriha Helderlīna daiļrades pētnieku vidū ir labi zināma un respektēta personība. Viņš iemantojis slavu kā idejām bagāts Švābijas ģēnija interpretētājs un izcils viņa darbu, īpaši dzejas, tulkotājs. Jāatzīmē, ka Reitani lieliski spēj integrēt 19. gadsimta lielo filologu tradīciju, kurā tulkojums ir citzemju literatūras analīzes un interpretācijas instruments.

Viņa “Opus magnum” ir visu Helderlīna darbu izdevums divās valodās, kas balstīts pēc labākās sirdsapziņas veiktā literatūrkritikā, piešķirot krājumam jaunu koncepciju. Oriģināla izpratnei un kopskata uztverei ir būtiska nozīme dzejnieka daiļrades prezentācijas kontekstā. Kuras dzejas versijas būtu jāprezentē lasītājiem? Kādā secībā un kā jāgrupē tie dzejoļi, kurus Helderlīns pats nekad nav kārtojis? Uz šiem un citiem jautājumiem nav viennozīmīgas atbildes.

Otro jautājumu Reitani atrisinājis visnotaļ interesantā veidā: viņš izšķīries par kompozīciju, kurā, no vienas puses, ņemtas vērā dzejoļu pirmizdevumu vietas un, no otras puses, vietu, kādu tās ieņem dzejnieka manuskriptos. To, svarīga cik Itālijas zinātniekam ir telpa, kurā pilnveidojusies Helderlīna poēzija, atklāj tēlojumi viņa nesen izdotajā krājumā “Tulkojot Helderlīnu. Domas par kādu dzejnieku svešumā”.

Līdzās skaistai esejai par Helderlīna "poēzijas topogrāfiju", kurā slēpjas spēks apgūt un sev par saistošu pieņemt ārpasauli, mēs šeit atrodam piezīmes par vācu dzejnieka Itālijas tēlu un lielisku tēlojumu, kas parāda, kā vācu valodā rakstošie pēckara laika dzejnieki atgriežas pie Helderlīna un viņa vietām – tas viss otrajā nodaļā, kas apjoma ziņā ir samērā pieticīga, bet apkopo milzīgu domas bagātību. Pirmo daļu turpretī veido esejas par Helderlīna dzejoļu tulkošanas mākslu, kurā Reitani apliecina sevi kā asprātīgs slēptu kontekstu, tikko sadzirdamu konsonanšu un acīm neredzamu asociāciju atklājējs. Tādējādi viņš parāda, ka tulkojums atver fascinējošu ceļu teksta atklāšanai un izpratnei.

Lieliska lasāmviela šī slavenā un vēl joprojām noslēpumainā mākslinieka 250. jubilejas gadā!

Folio Verlag

Luigi Reitani
Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf der Flucht
Folio Verlag, Wien, 2020
ISBN 9783852568133
80 Seiten

Recenzijas vācu medijos:
Perlentaucher
Süddeutsche Zeitung
Tagesspiegel