Aija Jakoviča iesaka
Koki elpo lēnām un ilgi

Der lange Atem der Bäume © Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021 Pēteris Vollēbens mīl kokus un par tiem sarakstījis vairākas grāmatas, dažas no tām tulkotas arī latviski. Viņa pēdējā grāmata “Koki elpo lēnām un ilgi” radusies, domājot par klimata pārmaiņām un koku bojāejas cēloņiem pēdējo gadu sausajās un karstajās vasarās.
            Kā raksta autors, koki parunu “Mūžu dzīvo, mūžu mācies.” zina jau miljoniem gadu un nodod zināšanas nākamajām paaudzēm, un tādējādi spēj piemēroties apkārtējās vides apstākļiem. Bez tam koki spēj ietekmēt klimatu. Un kokiem cilvēki nav vajadzīgi, bet cilvēkiem koki gan ir nepieciešami. Turklāt dabai ir laiks, mums, cilvēkiem, – laika ir mazāk.
            Autors uzskata, ka koki klimata pārmaiņu apstākļos izdzīvos, ja vien ar nesaprātīgu, negudru rīcību neiejauksies cilvēki. P. Vollēbens grib, lai cilvēki iedziļinās un saprot: kokiem karstajās, sausajās vasarās klājas slikti, taču iemesls nav tikai klimata pārmaiņas, vainīga ir cilvēku rīcība. Viņš kritizē peļņas diktēto politiku un tradicionālo mežu apsaimniekošanu, kas ir pretrunā dabas gudrībai. Un uzskata, ka mežsaimniecības nozarē un politikā pie varas jānāk jauniem cilvēkiem ar jaunu domāšanas veidu.
            Šādu grāmatu var uzrakstīt tikai tāds autors, kas patiešām pazīst mežu, – P.Vollēbens 23 gadus ir strādājis Reinzemes-Pfalcas Meža pārvaldē, bet kopš 2006. gada aprūpē lielu meža apgabalu Eifelē, kur īsteno savu ideju par pirmatnējā meža atjaunošanu.
Autors atver lasītājiem acis un liek aizdomāties par jautājumiem, kas ikdienā to prātus varbūt nemaz nenodarbina.

Ludwig Buchverlag

Peter Wohlleben
Der lange Atem der Bäume
Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021
ISBN: 978-3-453-28094-6
256 lpp.

Recenzijas vācu medijos:
RBB
Buchjournal
Focus
Deutschlandfunk Kultur