Izglītības un tālākizglītības iespējas komiksu māksliniekiem
Caur apkārtceļiem līdz mērķim

Komiksu mākslinieks darba procesā
Komiksu mākslinieks darba procesā | © Colourbox

„Māksla ir skaista, taču prasa lielu darbu,” tā savulaik teicis slavenais vācu komiķis Karls Valentīns (1882–1948). Šis apgalvojums īpaši attiecas uz komiksu mākslu Vācijā, jo nepastāv speciālas izglītības programmas komiksu māksliniekiem un ar šo mākslas veidu nevar nopelnīt daudz naudas.

Komiksu mākslinieka profesionālā ikdiena ir pirmām kārtām sarežģīta. Daudzi pelna iztiku kā grafiķi vai ilustratori. Savus komiksu stāstus viņi zīmē brīvajā laikā. Tādēļ komiksu mākslinieki nereti strādā desmit līdz divpadsmit stundas dienā, ieskaitot nedēļas nogales. Kā pašnodarbinātām personām viņiem pašiem sevi jāapdrošina un jāuzņemas liels finanšu risks. Neraugoties uz to, ka pēdējo gadu laikā ir nodibināta virkne izdevniecību, kas uzdrošinās realizēt neparastus projektus un izdot nezināmu autoru darbus, izdevēja meklējumi prasa daudz pūļu.

Izglītība pa apkārtceļiem

Kļūšana par komiksu mākslinieku nereti notiek pa aplinku ceļiem. Katrā ziņā noderīgas ir studijas grafikas vai ilustrācijas jomā profesionālajā augstskolā, mākslas augstskolā vai universitātē. Vairākumā mākslas augstskolu ir stingras uzņemšanas prasības – ir jāiesniedz pieteikuma mape ar 30 līdz 40 darbu paraugiem, kā arī jākārto praktisks iestājeksāmens. Par šīm studijām bieži jāmaksā studiju maksa. Lielākā daļa augstskolu ir specializējušās noteiktās jomās.

Kaseles Mākslas augstskola

Kaseles Mākslas augstskola Vizuālās komunikācijas studijās īpašu uzmanību pievērš ilustrācijai un komiksu mākslai. Šīs augstskolas pasniedzējs, komiksu mākslinieks Hendriks Dorgatens, komiksus uzskata par ideālu mediju, lai sagatavotu studējošos mūsdienu multimediju videi ar internetu, filmām, animāciju un datorspēlēm. Darbojoties ar tādiem komiksu elementiem kā tipogrāfija, izkārtojums, laika izvēle, gaisma, zīmējums un tēla attīstība, studējošie arī iemācās pielietot šos medijus.

Hamburgas Tehniskā mākslas skola – Dizaina akadēmija

Arī Hamburgas Tehniskā mākslas skola – Dizaina akadēmija dizaina nodaļā piedāvā studiju programmu „Ilustrācija“. Sešu semestru garumā studējošie apgūst reklāmas klipu scenāriju izstrādi, filmu animāciju un ilustrāciju veidošanu reklāmas nozarei. Mācību plānā iekļauta arī komiksu un bilžu grāmatu zīmēšana. Tās mērķis ir veicināt studentu „individuālās mākslinieciskās pozīcijas“ attīstību.

Hamburgas Lietišķo zinātņu augstskola (HAW)

Hamburgas Lietišķo zinātņu augstskola (HAW) Dizaina nodaļā piedāvā ilustrāciju kā patstāvīgu bakalaura studiju programmu. Maģistra programmā „Dizains“ studējošie ilustrāciju var izvēlēties kā galveno studiju priekšmetu. Pie profesores un komiksu mākslinieces Ankes Feihtenbergeres (Anke Feuchtenberger) studējošie padziļināti pievēršas ilustrācijas teorijai un praksei, kā arī apgūst tādas tehnikas kā sietspiede, litogrāfija un digitālā animācija.

Dizaina augstskola Ofenbahā pie Mainas

Ofenbahas Dizaina augstskolas Vizuālās komunikācijas nodaļā studējošajiem tiek sniegtas praktiskas un teorētiskas zināšanas. Studijās apgūst glezniecību un zīmēšanu, filmu, fotogrāfiju un internetu, kā arī scenogrāfiju un kostīmu dizainu. Teorētiskajos priekšmetos iepazīstina ar mediju socioloģijas, uztveres teorijas, tipogrāfijas un kompozīcijas pamatiem. Darbnīcās studējošie strādā ar papīru un apgūst grāmatu iespiešanas mākslu.

Augsburgas Lietišķo zinātņu augstskola

Augsburgas Lietišķo zinātņu augstskola Dizaina fakultātē studējošajiem piedāvā bakalaura studiju programmu „Komunikācijas dizains“. Saskaņā ar augstskolas sniegto informāciju šīs studijas paredzētas studējošajiem, kas nākotnē vēlas strādāt reklāmas vai mediju jomā, kā arī topošajiem komiksu māksliniekiem, īpaši jau tādēļ, ka šeit viens no pasniedzējiem ir mākslinieks Maiks Lūss. Augstskolā apgūst teorētiskos pamatus dizaina vēsturē un tiesībās, kā arī praktiskās un tehniskās zināšanas par maketēšanas un animāciju veidošanas programmām. Studijas ietver arī vienu prakses semestri.

Georga Simona Oma augstskola Nirnbergā

Georga Simona Oma augstskola Nirnbergā piedāvā bakalaura studiju programmu „Dizains“. Orientēšanās fāzē studējošie vispirms apgūst dažādus moduļus, tostarp „Filma & animācija“, „Grafiskais dizains“, „Tipogrāfija“ un „Ilustrācija“. Vēlāk pamatstudijās viņi var specializēties un, izstrādājot savus dizaina projektus, apgūt praktiskas zināšanas.

Erlangenes Starptautiskais komiksu salons

Tālākizglītības iespējas komiksu māksliniekiem piedāvā Erlangenes Starptautiskais komiksu salons. Seminārā, kas notiek reizi gadā un ir paredzēts komiksu māksliniekiem, kuri jau guvuši pirmo profesionālo pieredzi, var piedalīties apmēram divdesmit personas. Semināra dalībnieki strādā pie vizuāliem stāstiem par kopīgu tematu. Viņiem atbalstu sniedz profesionāli komiksu mākslinieki no visas pasaules, piemēram, 2014. gadā tā bija Barbara Jelina un Mavils. Labākie semināra darbi pēc tam tiek prezentēti Erlangenes salonā.