Jens Harder Beta… Civilisations, Part 1 (Beta… civilizācijas, 1. daļa)

  • Fragments; Jenss Harders: „Beta… Civilisations, Part 1“ © Carlsen Verlag 2014
    Fragments; Jenss Harders: „Beta… Civilisations, Part 1“
  • Auszug aus „Beta… Civilisations, Part 1“ von Jens Harder © Carlsen Verlag 2014
    Auszug aus „Beta… Civilisations, Part 1“ von Jens Harder
Tematiskais komikss, kas ar milzīgu radīšanas prieku un liekot lietā visu dabaszinātņu un mitoloģijas attēlu pasauli, stāsta par dzīvības veidošanos evolūcijas procesā. Triloģijas formā veidotā dzīvības stāsta otrajā daļā Jenss Harders iepazīstina ar cilvēkiem un rāda, kā viņu darbība izmainījusi pasauli un veidu, kā mēs to redzam.