Jaunas perspektīvas
Lote Vilma Vītiņa

The Empty House The Empty House | © Lote Vilma Vītiņa The Empty House | © Lote Vilma Vītiņa

Par komiksu

Man bija viens zīmējums ar māju, kas stāv uz divām kājām, un es nolēmu, ka ir pienācis pēdējais laiks to sūtīt ceļojumā.

About the comic

I had a drawing of a house that stood on two legs and I decided it’s high time to send it on a journey.