prezentācija Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm

Ideen zur Leseförderung durch Informationstechnologien und kreative Aktivitäten Jeļena Šapkova, Latgales Centrālā bibliotēka
Foto: Zentrale Bibliothek Latgale
Foto: Goethe-Institut Riga/ Z.Murovska

2012.-2013.gados Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zarasu rajona municipālo bibliotēku (Lietuva) realizēja projektu bērniem un jauniešiem „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm” ( „Reading promotion ideas through information technologies and creative activity”). Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

Referātā tiks stāstīts par projekta ideju, mērķiem, lielākajām aktivitātēm un sasniegumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta e-grāmatām - to izmantošanai un popularizēšanai bibliotēkās, kā arī ar to saistītām problēmām.