PASCH skolas

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija kopš 2008. gada ir iekļauta iniciatīvas „Skolas – nākotnes partneri” programmā. Skolā valda mērķtiecība un atvērtība jaunām idejām. Vienlīdz svarīgs uzsvars tiek likts kā uz eksakto, tā humanitāro mācību priekšmetu apgūšanu. 2017./18. mācību gadā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija Latvijas skolu TOPā ierindojās 11. vietā, kas norāda uz skolotāju un skolas vadības angažētību un augsto profesionalitāti. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā vācu valodu māca kā otro svešvalodu.
 
Kopš 2003. gada skolas direktors ir informātikas skolotājs Dr. Jānis Poplavskis.