Papildu informācija

Atpakaļ pie TestDaF

Soli pa solim – eksāmena daļas

TestDaF ir standartizēts, centralizēti izstrādāts un vērtēts eksāmens. Tas sastāv no četrām daļām. Lai novērtētu Jūsu valodas zināšanas, atsevišķi tiek pārbaudītas lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Eksāmena rezultātu vērtējums tiek izteikts trīs TestDaF līmeņos – 3, 4 un 5.
 

Lasīšanas izpratne

 • Jūs lasīsiet īsus, ar augstskolas ikdienu saistītus tekstus, piemēram, lekciju sarakstus, pasākumu kalendārus, brošūras u.tml. un noteiksiet, uz kuru uzdevumu kurš teksts attiecas.
 • Jūs lasīsiet žurnālistikas tekstu (apm. 450–550 vārdu) par zinātnisku vai sabiedriski politisku tematu un atbildēsiet uz jautājumiem ar vairākiem atbilžu variantiem (Multiple-Choice).
 • Jūs strādāsiet ar akadēmiska rakstura tekstu (apm. 550–650 vārdu) no speciālās publikācijas vai augstskolas avīzes un noteiksiet, vai apgalvojumi ir pareizi jeb nepareizi, respektīvi, vai tekstā par to ir vai nav sniegta informācija.
Ilgums: 60 minūtes

Klausīšanās izpratne

 • Jūs klausīsieties īsu, ar augstskolas ikdienu saistītu dialogu, piemēram, sarunu starp diviem studentiem, un vienlaikus veiksiet piezīmes par jautājumiem.
 • Jūs sekosiet intervijai vai diskusijai par vispārzinātniskiem vai ar studijām saistītiem tematiem, un vienlaikus noteiksiet, vai apgalvojumi par klausāmo tekstu ir pareizi vai nepareizi.
 • Jūs klausīsieties referātu vai interviju ar ekspertu un sniegsiet īsas atbildes par svarīgākajiem teksta jautājumiem.
Ilgums: apm. 40 minūtes

Rakstiskā izteiksme

 • Jūs saņemsiet tēmu un, sekojot jautājumiem un statistikas datiem, uzrakstīsiet loģisku un strukturētu tekstu.
 • Jūs izteiksiet viedokli par šo tēmu un argumentēsiet savu nostāju.
Ilgums: 60 minūtes

Mutiskā izteiksme (datorizēti)

 • Jūs darbosieties ar septiņiem uzdevumiem, kas saistīti ar dažādām komunikācijas situācijām, kādās varat nonākt Vācijas augstskolās.
 • Jūs ievāksiet informāciju, aprakstīsiet grafikas un apkoposiet to saturu. Jūs izteiksiet un pamatosiet savu viedokli, paudīsiet nostāju, sniegsiet padomu, apsvērsiet alternatīvas un izteiksiet hipotēzes.
Ilgums: apm. 35 minūtes

Priekšnosacījumi

TestDaF ir valodas eksāmens, kas nosaka, vai kandidātam ir nepieciešamās valodas prasmes studijām Vācijas augstskolās. Tas paredzēts esošajiem un topošajiem studentiem, bet kalpo arī kā starptautiski atzīts apliecinājums Jūsu vācu valodas zināšanām darbam pētniecības projektos un akadēmiskās profesijās.
 • Valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
 • Atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem vācu valodas apguve 700 līdz 1000 mācību stundas pa 45 minūtēm (apliecinājums nav nepieciešams)

Vērtēšana

Lasīšanas izpratnes un klausīšanās izpratnes daļā par katru pareizi izpildītu uzdevumu (piem., Multiple-Choice vai pareizi/nepareizi) jūs saņemsiet vienu punktu. Līmeņa noteikšanai būtisks ir pareizi izpildīto uzdevumu skaits. Rakstiskās un mutiskās izteiksmes daļas vērtē izglītoti un pieredzējuši vērtētāji. Vērtējums un līmenis tiek noteikti pēc kritēriju skalas. Plašāku informāciju atradīsiet vietnē www.testdaf.de. Eksāmenu iespējams atkārtot neierobežotu reižu skaitu.

Piesakieties TestDaF jau tagad!

Ja Jūsu vācu valodas zināšanas ir pietiekamas, piesakieties eksāmenam TestDaF! Pirms eksāmena TestDaF kārtošanas iesakām ar to iepazīties. Vislabāk to izdarīt Gētes institūta vai citu testēšanas centru sagatavošanas kursos. Kursos iepazīsieties ar eksāmena formātu un norisi.

Visā pasaulē eksāmenu TestDaF ik gadu iespējams kārtot sešos noteiktos datumos. Lūdzu, piesakieties vietnē www.testdaf.de. Ķīnas Tautas Republikā noteikti speciāli datumi; pieteikties iespējams National Education Examination Authority.

Eksāmena dalībniekiem ar īpašām vajadzībām būtu savlaicīgi jāinformē izvēlētais testēšanas centrs un jāiesniedz aktuāla medicīniskā izziņa. Tad eksāmena norise tiks attiecīgi pielāgota.