Radošā darbnīca vēstures und vācu valodas skolotājiem Atmiņas video formātā

Atmiņas video formātā Foto: Goethe-Institut Riga

Pk, 16.03.2018.

Gētes institūtā Rīgā

Torņa iela 1
(ieeja no Klostera ielas)
LV-1050 Rīga

Atmiņas video formātā

Metodiskais materiāls vēstures un vācu valodas stundās

Radošās darbnīcas galvenā mērķauditorija ir vēstures un vācu valodas kā svešvalodas skolotāji. Darbnīcas pirmajā daļā tiks prezentēts metodiskais materiāls par to, kā ar pašu uzņemtu videosižetu palīdzību mācību stundā integrēt stāstus par individuāliem atmiņas priekšmetiem, kas saistīti ar notikumiem pasaules vēsturē. Turklāt dalībnieki saņems īsu ievadu video uzņemšanā ar mobilajiem telefoniem. Otrajā daļā skolotājiem tiks dota iespēja iejusties skolēnu “ādā” - uzņemt pašiem savu video un sagatavot to prezentācijai mācību stundā.
 
Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas anketu, līdz 14.03.2018.
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikties! Vietu skaits ierobežots.
 
Mācību stundās, kas aplūko tādas tēmas kā Otrais pasaules karš, skolēniem ir sarežģīti apjaust šīs traģēdijas ietekmi uz pasauli un sabiedrību, jo jāaptver notikumi, kas norisinājušies pirms daudziem gadu desmitiem. Tādēļ individuālie atmiņas priekšmeti, kas atrodami pašu ģimenē vai draugu ģimeņu lokā un ir saistīti ar tuvu, pazīstamu cilvēku likteņiem nozīmīgu vēstures notikumu kontekstā, veicina skolēna personisko saikni ar vēsturiskiem notikumiem un motivē iedziļināties tēmā. Savukārt video ir mācību stundās neierasts un tajā pašā laikā pieejams formāts, jo uzņemt īsu filmu ar šodienas viedtālruņiem iespējams jebkurā laikā un vietā. Turklāt tas ir vienkārši un neprasa lielus līdzekļu ieguldījumus.
 
Metodiskais materiāls piemērots vēstures mācību stundām 9.-12. klasē, kā arī vācu valodas kā svešvalodas stundām 9.-12. klasē, vācu valodas zināšanu līmenim B1-C1.
 
Radošo darbnīcu vadīs:
Jeļena Smoļina – pasniedz vēsturi J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, pēta ebreju tautas vēsturi.
Kirils Soklakovs – pasniedz vācu valodu J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, aizraujas ar Rīgas un Latvijas vēsturi, ir publicējis vairākus rakstus un grāmatas par šo tematiku.
 
Radošā darbnīca notiek Aktuālās tēmas / Atmiņu kultūra / ietvaros.
www.goethe.de/latvija/atminas
 
Kontaktpersona:
Zigrīda Murovska
Tel. +371 67508190
zigrida.murovska@goethe.de
 

Atpakaļ