Ierosmes, diskusija, teātris „ON THE INTERNET, NOBODY KNOWS YOU'RE A DOG.“

OTINKYAD © Gonxzaaaaaaaa

Pk, 12.10.2018.

Gētes institūtā Rīgā

Torņa iela 1
(ieeja no Klostera ielas)
LV-1050 Rīga

Pasākums saistībā ar izstādi Globālā kontrole un cenzūra

***ENGLISH BELOW***

Starptautisku mediju ekspertu ierosmes, diskusija par interesējošiem jautājumiem, kā arī teātra performance kā radošs iesākums nozīmīgās tēmas iztirzājumam.

 
Internets un sociālie mediji ir visur klātesoši. Lietotājs nu jau labu laiku ir ne tikai saņēmējs, bet arī nosūtītājs, pats var ietekmēt diskursu. Šis demokrātiskais sasniegums neapšaubāmi ir liela vērtība, taču tas saistās arī ar dažādiem izaicinājumiem.
 
2016. gadā par Gada vārdu Vācijā atzītais jēdziens “postfaktisch” (postfaktiski) apraksta fenomenu, ka sabiedriski politiskajās diskusijās arvien pieaugošākā mērā dominē emocijas un ‘izjustās patiesības’, ziņu vai apgalvojumu patiesumam tai pašā laikā kļūstot aizvien nesvarīgākam. Vai viltus ziņu kultūras plašais spektrs veido augsni uzbrukumiem demokrātijas vērtībām un tādā veidā apdraud mediju vides un viedokļu plurālismu? Ja viss kļūst par ‘patiesību’, vai patiesība vispār vēl ir iespējama? Un kad īstenībā ziņas ir “viltus ziņas”? Plānotas dezinformācijas kampaņas, nomelnošana, propaganda, viltus ziņas… vai mēs drīz vispār zināsim, kas ir patiess?

Ikviens subjekts kā daļa no sabiedrības ir pakļauts masīvajam ziņu un informācijas pārsātinājumam un spiedienam pastāvīgi izvērtēt jauno mediju plūsmu briesmas, riskus un potenciālus, ja vēlas palikt aktīvs šīs sabiedrības dalībnieks.
 
Tas būs mūsu sarunas un diskusijas temats 12. oktobrī Gētes institūtā, uz kuru esam uzaicinājuši trīs mediju ekspertus. Tēmas māksliniecisku interpretāciju piedāvās Ģertrūdes ielas teātra performace pēc Mihaila Kalužska lugas “Like it, Fake it” motīviem.
 
 
Sarunā piedalīsies:
 
Nika Aleksejeva (Latvija)
Kā Eiroatlantiskās partnerības padomes Digitālās izpētes laboratorijas DFRLab vadošā pētniece viņa sadarbojas ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru dezinformācijas un viltus ziņu atklāšanā un novēršanā. Nika ir studējuši žurnālistiku un savas zināšanas liek lietā, lai ierobežotu dezinformācijas izplatīšanos sociālajos medijos, tiešsaistes blogos un forumos un izglītotu cilvēkus šajos jautājumos.
 
Patriks Štēgemanis (Vācija)
Multimediālo saturu formātu attīstītājs un redaktors, studējis komunikācijas zinātnes, socioloģiju, starptautiskās attiecības un ivritu, vadīja Vācijas sabiedriskās televīzijas veidotās dokumentālās filmas "Lösch Dich! So organisiert ist der Hate im Netz / Doku über Hater und Trolle" (Izdzēsies! Tik organizēta ir naida runa tīmeklī / Dokumentālā filma par naida izplatītājiem un troļļiem) slepenās izpētes komandu. Plašu sabiedrības uzmanību piesaistījusī dokumentālā izpēte stāsta par labēji ekstrēmo troļļu tīklu Reconquista Germanica.
 
Jānis Polis (Latvija)
Strādā mārketinga nozarē un drīzāk nejaušības pēc kļuvis par viltus ziņu ekspertu Latvijas mediju sfērā. Pats dēvē sevi par ‘pseido’ ekspertu un savā blogā veiksmīgi atmasko tiešsaistes propagandu, kas vairo ne tikai viņa draugu loku.
 
Pasākumu vadīs kulturologs Deniss Hanovs.


 
_____________________________________________________________________


Impulses made by international media experts, a moderated discussion with an open question and answer session and a theater performance give a creative introduction to such a prominent topic -

Internet and social media are omnipresent. The user is no longer just a recipient, but also a sender. He can influence the discourse: this democratic achievement is valuable, without a question, but it immediately correlates with the following challenges.

The resulting sheer endless data flows and floods of messages into and through social networks overwhelm many recipients, making it more difficult to distinguish qualitatively questionable from high-quality information.

"Post-Factual" - chosen as the Word of the Year in Germany in 2016 - describes the phenomenon that emotions and "perceived truths" increasingly dominate socio-political discourses and that the validity of the reports becomes less and less important. Does the fake news culture, with all its facets, provide fertile ground for attacks on democratic values, thus jeopardizing the pluralism of the media landscape and opinions? If everything becomes 'truth', can there be any truth at all? And when are news really "fake news"? Planned misinformation campaigns, shitstorms, propaganda, fake news ... will we soon still know what’s true?

Despite the oversaturation and overstrain of these news masses, every subject is part of the public. As a result, it is being subjected to the increasing pressure to continually deal with the dangers, risks and potentials of new media flows - if it wants to remain an active participant in this public sphere.

This is what we want to talk about at the Goethe-Institut on October 12th. A short performance by the Ģertrūdes ielas teātris based on the play Like it, Fake it by Mikhail Kaluzhsky takes the theme artistically into focus.

The thematic impulses of the speakers culminate in a discussion with the audience.


Participating speakers:

Nika Aleksejeva (LV)
As the Leading Digital Forensic Researcher at the Atlantic Council's DFRLab, she works with the NATO StratCom Center of Excellence to uncover and correct misinformation / fake news in the Baltic region and beyond. She has a journalistic background and uses her knowledge to curb the spread of misinformation via social media, online blogs and forums and train people in this area.

Patrick Stegemann (DE)
Format developer and editor for multimedia content, studied communication sciences, sociology, Peace & Conflict Studies and modern Hebrew, head of the undercover research team for the documentary "Lösch Dich! So organisiert ist der Hate im Netz / Doku über Hater und Trolle" of the public German television. The documentary got a lof of manifold attention and focused on the right-wing troll network Reconquista Germanica.

Jānis Polis (LV)
Actually working in the marketing industry, he became by chance a fake news expert in Latvian media and propaganda. Calling himself a pseudo-expert, he occasionally exposes online propaganda on his blog. Doing so, he not just made friends.


The event will be moderated by cultural scientist Dr. Deniss Hanovs. 

Atpakaļ