Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Doriți ...

  • să studiați sau să desfășurați activități de cercetare în Germania
  • să predați la o școală din Germania
  • să beneficiați de un act care să ateste promovarea nivelului de limbă C2
  • un certificat oficial, recunoscut la nivel internațional

Examenul Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) este un examen de testare a cunoștințelor de limba germană care se adresează adulților. Examenul atestă un nivel foarte avansat de cunoştinţe și corespunde celui mai înalt nivel (C2) din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de Referinţă al Consiliului Europei (CECRL).

După promovarea examenului puteți, de exemplu ...


  • să înțelegeți, fără dificultăți, orice citiți sau ascultați în limba germană.
  • să  sintetizați informații din diferite surse scrise sau orale  și să formulați argumente și explicații într-un limbaj coerent.
  • să vă exprimați spontan, foarte fluent și exact și să formulați cu acuratețe nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.  
Certificatul Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom facilitează studenților străini accesul la universitățile și facultățile germane și servește în multe locuri ca atestat de competență lingvistică, pentru a putea preda limba germană.
Landurile federale recunosc examenul ca atestat al competențelor lingvistice în cadrul procesului de calificare în vederea exercitării profesiei de profesor. Mai multe detalii în această privință puteți obține de la oficiile de echivalare din fiecare land federal în parte, cum ar fi Ministerele Educației sau Culturii, Autoritatea pentru formarea profesorilor, Guvernul districtual sau Administrația Senatului.

Din data de 01.01.2012, Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom înlocuieşte cele trei examene Goethe de până acum: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) şi Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prețul mai mic indicat se aplică dacă în ultimele șase luni ați mai participat la un curs de limbă germană la Institutul Goethe. Cele șase luni se referă la intervalul de timp dintre data de sfârșit a cursului și data examenului. În cazul acesta, prețul se modifică automat în momentul înregistrării. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, vă rugăm să contactați Biroul de Cursuri si Examene.

Test exonerat de la plata TVA conform art. 292 capitolul 1 m) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pregătire

Materiale pentru exercițiu

Aici găsiți seturi model și seturi de exercițiu pentru a exersa online, și interactiv.

Informații suplimentare

Condiții, descrierea examenului și informații suplimentare pentru Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom obțineți aici: