Promovarea traducerilor

Promovarea traducerilor Foto: Marius Dinca

Programul de promovare „Traduceri ale unor cărți germane într-o limbă străină” al Goethe-Institut susține editurile din străinătate la publicarea literaturii germane. Se dorește pe această cale să se facă accesibile cititorilor necunoscători ai limbii germane opere actuale din literatura contemporană, cărți pentru copii și tineret, precum şi titluri științifice importante și cărți non-fiction.

Programul urmărește obiective de politică culturală și reprezintă o pârghie importantă a politicii culturale și educaționale externe.

În cazul unei subvenții, după apariția ediției în limba străină, Goethe-Institut restituie editurii străine o parte din costurile de traducere. Nu este prevăzută o acoperire în totalitate a costurilor de traducere și nici finanțarea costurilor de tipărire și de redacție.

În cei aproape 40 de ani de existență, a fost sprijinită financiar publicarea a circa 6.000 de cărți în 45 de limbi.

Goethe-Institut din țara respectivă va răspunde solicitării dumneavoastră. Dacă va aproba promovarea proiectului dumneavoastră, va transmite recomandarea sa către Goethe-Institut central din München. Acolo o Comisie va aloca suma pentru subvenție.

Comisia se reunește de patru ori pe an în următoarele perioade:
 • la început de februarie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este 1 decembrie;
 • la sfârșit de aprilie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 martie;
 • la sfârșit de iulie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 iunie;
 • la început de noiembrie, caz în care data limită pentru depunerea solicitărilor este de 15 septembrie.
Pentru lucrările de non-ficțiune și pentru lucrările științifice, Comisia decide doar în ședințele din aprilie și noiembrie.  În plus, pentru lucrările științifice se va solicita un raport de expertiză din partea Comunității Germane pentru Cercetare (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Din acest motiv, durata luării unei decizii se poate prelungi cu trei-șase luni.
 1. Aplicații de la edituri: Verlage als Bewerber: numai editurile străine sunt eligibile pentru aplicații.
   
 2. Opere germane publicate în formă printată: sunt eligibile numai operele autorilor germani care au apărut la edituri din spațiul lingvistic german.  
   
 3. Traducerile în conformitate cu orginalul: traducerile trebuie să fie preluate din textul german orginal.  
   
 4. Data publicării: sunt eligibile doar traducerile care nu au fost încă lansate pe piață la data semnării contractului.
   
   
 5. Acoperirea cheltuielolor: în cazul în care aplicația este eligibilă, Goethe-Institut acoperă doar o parte costurile de publicare, după lansarea pe piață a lucrării. Nu este posibilă preluarea totală a costurilor de traducere, precum și finanțarea costurilor de licență, tipărire și redactare.

 6. Menționarea Institutului Goethe și folosirea logo-ului: Editura străină este menționată să-l menționeze pe Goethe Institut ca promotor și să imprime logo-ul instituției. Omiterea acestor elemente duce la anularea finanțării.  
   
 7. Onorariu traducător: în cazul unui sprijin financiar, onorariul pentru traducători trebuie plătit cel târziu la apariția traducerii. Übersetzung ausgezahlt bekommt. 
   
 8. Traduceri ca E-book pentru Onleihe: pentru traducerile care apar ca și E-Book, Goethe-Institut dorește să le pună la dispoziție pentru cititorii înregistrați în Onleihe. Editura străină se obligă să pună la dispoziție traducerea în format epub pentru Goethe-Institut.  
   
Aici se găsește logo-ul Goethe-Institut pentru imprimare pe traducerea promovată:
 

 
Serviciul Onleihe furnizat de Goethe-Institut facilitează împrumutul de materiale digitale, precum e-book-uri, audio-book-uri și periodicele în format electronic. Prin Onleihe puteți împrumuta materiale 24 de ore/ 7 zile pe săptămână. Momentan, vă stau la dispoziție  25.000 materiale. Oferta este valabilă pentru Institutule Goethe din străinătate.

În Onleihe se află și câteva cărți traduse în variantă engleză. Am dori să extindem oferta la alte titluri și alte limbi și oferim editurilor din străinătate informații suplimentare:

goethe.de/onleihe

Promovarea traducerilor București

Programul nostru de promovare a traducerilor sprijină publicarea cărților autorilor germani în alte limbi. 

Următorul aspect trebuie luat în considerare: 

cererile pentru traducerile lucrărilor din secolele XX sau XXI din domeniul beletristicii, cărți de specialite, literatură pentru copii și tineret trebuie adresate către Traduki.

Cererile care nu sunt acoperite de către programul Traduki, așadar opere apărute înainte de 1900, ca și operele științifice, trebuie adresate Institutului Goethe.