Promovarea traducerilor

Promovarea traducerilor Foto: Marius Dinca

Programul de promovare „Traduceri ale unor cărți germane într-o limbă străină” al Goethe-Institut susține editurile din străinătate la publicarea literaturii germane. Se dorește pe această cale să se facă accesibile cititorilor necunoscători ai limbii germane opere actuale din literatura contemporană, cărți pentru copii și tineret, precum şi titluri științifice importante și cărți non-fiction.

Programul urmărește obiective de politică culturală și reprezintă o pârghie importantă a politicii culturale și educaționale externe.

În cazul unei subvenții, după apariția ediției în limba străină, Goethe-Institut restituie editurii străine o parte din costurile de traducere. Nu este prevăzută o acoperire în totalitate a costurilor de traducere și nici finanțarea costurilor de tipărire și de redacție.

În cei aproape 40 de ani de existență, a fost sprijinită financiar publicarea a circa 6.000 de cărți în 45 de limbi.

Se pot înscrie în program exclusiv edituri din străinătate.

Goethe-Institut din țara respectivă va răspunde solicitării dumneavoastră. Dacă va aproba promovarea proiectului dumneavoastră, va transmite recomandarea sa către Goethe-Institut central din München. Acolo o comisie va aloca suma pentru subvenție.

Comisia se reunește de patru ori pe an în următoarele perioade:
 • La finalul lunii ianuarie: beletristică, cărți pentru copii și tineret
  Data limită pentru depunerea solicitărilor: 15 decembrie
 • La finalul lunii aprilie: toate domeniileData limită pentru depunerea solicitărilor: 15 decembrie pentru lucrări științifice*,
  15 martie pentru restul lucrărilor
 • La finalul lunii iulie: beletristică, cărți pentru copii și tineret
  Data limită pentru depunerea solicitărilor: 15 iunie
 • La finalul lunii octombrie: toate domeniile
  Data limită pentru depunerea solicitărilor: 15 iunie pentru lucrări științifice*,
  15 septembrie pentru restul lucrărilor
* Pentru lucrările științifice se va solicita un raport de expertiză din partea Comunității Germane pentru Cercetare (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Din acest motiv, durata luării unei decizii este mai mare.
 1. Sunt promovate traduceri ale lucrărilor unor autori germani, publicate în formă tipărită de o editură din spațiul vorbitor de limbă germană.
 2. Traducerea trebuie să aibă loc din textul original german.
 3. Se iau în considerare numai proiecte care în momentul încheierii contractului de subvenționare nu sunt încă date spre tipărire.
 4. Editura străină are obligaţia de a înscrie în impressum Goethe-Institut ca promotor și de a tipări logoul Goethe-Institut. Dacă această obligaţie nu este îndeplinită, Goethe-Institut își rezervă dreptul de a nu plăti suma aprobată.
 5. În cazul unei finanțări, pentru stabilirea subvenției pot fi luate în considerare numai acele onorarii, pe care traducătorul pe primește cel mai târziu la apariția traducerii.

Promovarea traducerilor București

Programul nostru de promovare a traducerilor sprijină publicarea cărților autorilor germani în alte limbi. 

Următorul aspect trebuie luat în considerare: 

cererile pentru traducerile lucrărilor din secolele XX sau XXI din domeniul beletristicii, cărți de specialite, literatură pentru copii și tineret trebuie adresate către Traduki.

Cererile care nu sunt acoperite de către programul Traduki, așadar opere apărute înainte de 1900, ca și operele științifice, trebuie adresate Institutului Goethe.